of 59318 LinkedIn

Raad Tilburg steunt schadevergoeding

Voor een poging vanuit de oppositie om de regeling te verruimen en versoepelen was onvoldoende steun. De voorgestelde regeling is volgens een meerderheid van de gemeenteraad ruimhartig, al erkennen verschillende politieke partijen dat geen enkel bedrag het leed kan compenseren.
3 reacties

De Tilburgse gemeenteraad heeft maandagavond laat ingestemd met een schadevergoeding aan achthonderd mensen die op een NS-werkplaats in de stad zijn blootgesteld aan chroom-6. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat alle betrokkenen ter compensatie zo snel mogelijk 7000 euro ontvangen. Mensen die ziek zijn geworden kunnen rekenen op een extra vergoeding tussen 5000 en 40.000 euro.

Regeling versoepelen
Voor een poging vanuit de oppositie om de regeling te verruimen en versoepelen was onvoldoende steun. De voorgestelde regeling is volgens een meerderheid van de gemeenteraad ruimhartig, al erkennen verschillende politieke partijen dat geen enkel bedrag het leed kan compenseren.

Teleurgesteld
‘Discussie blijf altijd bestaan. Er blijven altijd mensen die teleurgesteld zijn’, zei raadslid Frans Vriens (50PLUS) tijdens een extra raadsvergadering in het stadion van Willem II. De vergadering werd bijgewoond door vele tientallen slachtoffers.

Verflagen
Tilburgse werklozen werden tussen 2004 en 2012 verplicht aan het werk gezet op de NS-werkplaats. Er werden oude treinstellen geschuurd. In de oude verflagen zat chroom-6. Een onderzoekscommissie concludeerde vorige maand dat de NS en gemeente fouten hebben gemaakt. De NS informeerde de gemeente niet over de gevaren en de gemeente zorgde niet voor maatregelen.

Fouten erkend
De gemeente en de NS hebben hun fouten erkend. Ze schatten dat in totaal 10 miljoen euro nodig is voor de regeling en zijn van plan om de kosten te delen. Als het geld op is komt er budget bij, beloofde wethouder Erik de Ridder maandagavond. Gedupeerden die menen dat ze recht hebben op een hogere schadevergoeding kunnen terecht bij een onafhankelijke commissie die de gemeente gaat adviseren, herhaalde de wethouder bovendien. In een vervolgdebat spreekt de gemeenteraad nog over de politieke verantwoordelijkheid voor het drama.

Regeling aanvechten
Een groep slachtoffers in de Tilburgse chroom-6 affaire gaat de gemeentelijke regeling bij de rechter aanvechten, meldt het Brabants Dagblad. ‘Dit pakket doet ons geen eer aan. Op sommige punten is voor sommige mensen meer nodig’, zei Remco op ‘t Hoog tegen de krant.

‘Dealtje’
Op ’t Hoog reageerde woedend direct nadat de gemeenteraad zich maandag kort na middernacht in meerderheid achter de regeling van B en W schaarde. ‘Deze raad heeft z'n dealtje gesloten, goede argumenten en voorstellen zijn blijkbaar niet relevant. We hebben niet het idee dat er ook maar naar onze inspraak is geluisterd. De coalitie heeft bewezen ons vertrouwen niet waard te zijn’.

Frustratie
De frustratie werd vooral ingegeven doordat voorstellen om de regeling op twee punten te verruimen door zowel het college als de coalitiepartijen categorisch werden afgewezen. Wél unaniem onderschreven werd de algemene tegemoetkoming van 7000 euro voor de 800 betrokkenen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jurisdische truc die geld geld kosten en slachtoffers maakt. (Een paar chroom6 doden meer of minder wat maakt het uit joh.) op
In Nederland noemen we straf een sanctie en een boete, een korting op de uitkering. Korten doen we vanaf een paar % en slechts een paar maanden.

Kijk dan is is het ineens geen dwagarbeid meer, maar een legale constructie, waarbij ambtenaren geweten en ethiek niet hoeven aan te spreken.

Dus ze denken dat ambtenaren te dom zijn om hierover (geweten en ethiek) zelf na te denken? Dat het hersenloze volgers zijn?

Tja.......

Door Er is niets verandert tussen 1930 en 2019. (Dat ambtenaren hier aan mee werken, roept ernstige vragen op. Over hoeveel geweten en ethiek beschikt een ambtenaar, gaat zijn maandelijkse belastinggeld inkomen voor alles en ten koste van mensen en de levenskwaliteit van die mensen?) op
Onder dwangarbeid wordt arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil, verrichten.

Deze definitie is in 1930 vastgelegd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Hierbij werd tevens vastgelegd dat militaire dienstplicht en werk tijdens detentie niet onder dit begrip vallen.

Binnen Europa is een verbod op dwangarbeid opgenomen in artikel 4 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. In Nederland is het verbod op dwangarbeid vastgelegd in de Grondwet artikel 19.

Ook in Nederland werden in de Tweede Wereldoorlog mensen tot dwangarbeid gedwongen.

Arbeiders werden geronseld door arbeidsbureaus die de mensen op straffe van intrekken van de uitkering, in Duitsland 'vrijwillig' lieten werken.

In een brief van 25 juni 1940 van het Ministerie van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen liet men het volgende weten:

"Het weigeren van werk in Duitsland heeft tot gevolg stopzetting van ondersteuning van plaatsing bij de werkverschaffing of van uitkering uit de werklozenkas"
Door Laat dit staan, weghalen is zo laf! Er staat slechts de waarheid. (Stel ambtenaren en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk) op
7.000 euro vergoeding als je door ambtenaren een gewisse dood in wordt gejaagd. Overdreven? Geenzins.

In het verleden hebben we dwangarbeid projecten gehad met toestemming van de wetgever echter de rechten van de mens kwamen in het geding en er moest een oplossing komen. Eureka! We gaan met behulp van een rechterlijke macht een uitspraak forceren en gaan de, per definitie werk onwillige, UITKERINGSGERECHTIGDEN niet meer 100% korten, maar een percentage tot enkele maanden 100%, dat zal ze leren.

Waarmee de politiek, bestuurders en ambtenaren meteen laten zien waar ze willen staan in de maatschappij nl., torenhoog boven de burgers.

Het huidige besluit is bij elkaar verzonnen wanstaltig gedrocht, door incompetente ambtenaren en bestuurders, boven dien zeer laf.

Wat te denken van het in opdracht gemaakte chroom6 rapport, waar de wethouder vervolgens achter gaat schuilen, we kunnen niet anders , we moeten dit rapport volgen en waarmee hij zich ontslagen acht van rechtsvervolging.

Slimme juristen en advocaten gaan vanaf nu inzetten op persoonlijke verantwoording en hoofdelijke aansprakelijkheid van zowel ambtenaren als bestuurders. Gedekt door de wet? Nee, men wist van de hoed en de rand t.a.v. chroom 6, heeft niet gereageerd op klachten van te werk gestelde burgers, niet gezorgd voor juiste kleding en andere bescherming, dit opzettelijk en bewust terzijde geschoven en dan nu de vermoorde onschuld spelen?

Er zijn al burgers overleden aan chroom 6 en niemand van de ambtenaren en bestuurders staat voor zijn zaken, hoe walgelijk is dit.

Wij burgers hebben al miljarden betaald om werkkamp ambtenaren aan het vreten te houden, als je met een wetgeving burgers 100% knecht en daarmee een wettelijke zorgplicht creëert om vervolgens burgers te dwingen tot dwangarbeid (periode KLIQ/WorkFirst tot heden) met de mogelijkheid hen het dak boven het hoofd te ontnemen, je kan beter iemand vermoorden dan weigeren, dan mag de burger verwachte dat ambtenaren en bestuurders de zorgplicht hanteren en dit zeer zorgvuldig.

Huidige doden zijn gekomen door puur hautain gedag van bestuurders en ambtenaren, die nu veilig wegkruipen achter juristen en wetgeving, echter het chroom6 schandaal ontslaat hen nimmer van eigen verantwoordelijkheid.

Schijnbaar worden ambtenaren en bestuurders tijdens de aanstelling geselecteerd op een ernstig gebrek aan geweten. Lange tenen, zijn altijd wel voldoende voorhanden, ze janken meestal direct als er iets is. Of gaan ze ons nu vertellen dat ze eigen kinderen ook met chroom6 hadden laten werken, dit na gedane waarschuwingen van te werk gestelden.


Wat denkt u, kan een chroom6 zieke met 7.000 euro doen, traplift, elektrische rolstoel, etc.?
Zo goed als niets en ze mogen hopen dat de overheid hen niet extra gaat belasten, dit wegens bezit van wel 7.000 euro.

Tip. Waar u uw kinderen niet heen zou zenden, doe dit dan ook niet met BIJSTANDSGERECHTIGDEN!