of 60941 LinkedIn

Raad moet meer zijn politieke rol pakken

Het gemeentelijk takenpakket is niet te groot, stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Wel is er door de grote hoeveelheid uitvoeringstaken, minder ruimte voor raadsleden om hun rol als volksvertegenwoordiger te pakken.

Het gemeentelijk takenpakket is niet te groot, vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Wel is er, naarmate er meer uitvoeringstaken zijn, minder ruimte voor de raad om zijn rol als volksvertegenwoordiger te pakken.

Politieke debat

Dat stelt voorzitter Bahreddine Belhaj in reactie op de kritiek van emeritus-hoogleraar Elzinga op de omvang van het huidige gemeentelijk takenpakket. Dat is de ogen van Elzinga te groot. Hij vindt dat gemeenten alleen maar taken moeten krijgen waar ze echt wat over hebben te zeggen en waar het politieke debat over kan worden gevoerd. Zo’n zeventig procent van de gemeentelijke taken zijn uitvoeringstaken, aldus Elzinga. Die moeten bij gemeenten worden weggehaald.

 

Voldoende ruimte

De minister van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben meer tijd nodig om op het idee van Elzinga de reageren, laten de woordvoerders van minister Knops en de VNG desgevraagd weten. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden vindt herverkaveling van taken niet nodig, maar ziet wel haken en ogen aan de wijze waarop de raad nu zijn – politieke – werk kan doen. ‘Er moet voldoende ruimte zijn zodat gemeenteraden in alle opzichten, financieel en beleidsmatig, hun rol als hoogste bestuursorgaan kunnen uitoefenen.’

 

In de knel

Dat komt nu in de knel, stelt Belhaj. ‘Wat wij zien, is dat de afgelopen twintig jaar gedecentraliseerde taken als de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nauwelijks tot fundamentele debatten in gemeenteraden hebben geleid, omdat het uitvoeringstaken zijn. Voor de nieuwe gedecentraliseerde taken in het sociaal domein is er wat meer aandacht in de gemeenteraden, maar dat gaat vooral over de financiële kant ervan. Dit omdat deze taken met minder budget zijn overgeheveld.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem (Volger) op
Volgens mij onderschrijft de voorzitter - onbewust - de stelling van Elzinga; haal uitvoeringstaken weg bij gemeenten. Zowel het kennisniveau, het algemeen belang - rechtmatigheid / rechtvaardigheid - en het nationale wettelijke kader als wel het toezicht en de controle daarop horen geen onderdeel te zijn van een lokale politiek gedreven omgeving. Raden horen geen invloed of zeggenschap te hebben op ZBO-achtige uitvoeringszaken. In de praktijk zie je toch al dat het niet werk. Het is toch van de zette dat de lokale politie bepaald of er ten gunste van het fysieke domein gesaneerd kan worden in de "zorg". Dat een industrieterrein gaat voor basis GGZ ed. Eerder waren deze geoormerkte middelen - deel open eind - nog redelijk gescheiden. Maar door allerlei knelpunten uit de decentralisaties en transities wordt er in begrotingen mee gegoocheld zodat je door het bos de bomen niet meer ziet. Elzinga pleit ervoor dit te scheiden. Goede zaak!