of 59123 LinkedIn

Raad Midden-Delfland ‘belabberd en onprofessioneel’

De gemeenteraad van Midden-Delfland
De gemeenteraad van Midden-Delfland

Belabberd, niet professioneel, tekort geschoten. De gemeenteraad moet gauw deskundige hulp inschakelen. Hans Andersson, ingehuurd als extern deskundige om het functioneren van de gemeenteraad van Midden-Delfland onder de loep te nemen, laat aan duidelijkheid weinig te wensen.

Donderslag

Tot ieders verbazing stemde een meerderheid van de gemeenteraad van Midden-Delfland eind januari tegen een derde termijn voor burgemeester Arnoud Rodenburg. Dit ondanks een positief advies van de vertrouwenscommissie. De uitslag kwam als een donderslag bij heldere hemel. Niemand, ook de gemeenteraad zelf, had dit zien aankomen.

Geheim
Rodenburg was sinds 2004 burgemeester van Midden-Delfland. CDA en Open-Groen-Progressief Midden-Delfland vormen er een coalitie. Met negen zetels in de raad hebben zij samen een meerderheid. De oppositie van VVD, Mijn Partij en PvdA hebben samen zeven zetels. Uiteindelijk stemden negen raadsleden tegen het positieve advies van de vertrouwenscommissie. Het was niet bekend wie voor en wie tegen had gestemd. De stemming was geheim. Inwoners van Midden-Delfland kwamen massaal in actie tegen het ontslag van de burgemeester. Commissaris van de Koning Jaap Smit sommeerde de voltallige gemeenteraad onverwijld naar zijn burelen te komen. Met als uitkomst dat Rodenburg alsnog een derde termijn als burgemeester kreeg.

Oud zeer
Uit het onderzoek van Andersson blijkt dat de negatieve opstelling van de gemeenteraad ten opzichte van de burgemeester weinig te maken had met zijn functioneren. Het was vooral oud zeer en onderling wantrouwen dat hieraan ten grondslag lag. Op zich lijkt het een normale gemeenteraad die hun gewone werkzaamheden verrichten, zo concludeert Andersson in zijn rapport, maar ‘wie echter een spade dieper graaft stoot op harde tegenstellingen en een diep geworteld wantrouwen tussen een aantal hoofdrolspelers en raadsfracties. Deze tegenstellingen en dit wantrouwen is terug te voeren op geschiedenissen in de politieke partijvorming in het verleden en de wonden die zijn ontstaan door de vorming van het huidige college van B&W met CDA en OGP.’
 

Schermutselingen
Als gevolg daarvan ontstonden volgens Andersson schermutselingen en was er geen bereidheid om buiten de eigen grenzen en opvattingen gezamenlijk het functioneren van de raad aan de orde te stellen of nieuwe wegen in te slaan. ‘Alles wat mis kon gaan, stapelde zich op in een belabberd proces’, zo schetst Andersson de gang van zaken rondom de derde termijn van Rodenburg. Er was geen sprake van goede informatieverzameling, de gespreken over de herbenoeming van de burgemeester werden gekenmerkt door onderling wantrouwen. En het feit dat een burgemeester in principe wordt herbenoemd tenzij er sprake is van evident disfunctioneren werd volledig genegeerd.

Deskundige hulp
De onderzoeker komt tot de conclusie dat de gemeenteraad voor het goed functioneren en het herstel van vertrouwen deskundige hulp zou moeten inschakelen. De burgemeesters en de gezamenlijke fractievoorzitters onderschrijven dit en hebben inmiddels beterschap beloofd. Fractievoorzitter Ivan Trouwborst van de fractie OGP (Open, Groen, Progressie) gaat een stap verder. Hij stapt op. Wel blijft hij lid van de raad. In de verklaring laat hij weten dat hij daarmee ‘in woord en daad wil laten zien dat het OGP positief wil bijdragen aan het normaliseren van de verhoudingen binnen de raad.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Floor de Wit op
Kortom, die Rodenburg blijkt toch ongeschikt voor functie van burgemeester.
Daarmee komt rol van CdK Smit wel in een bijzonder daglicht te staan.
Hij heeft eigenlijk gewoon zijn CDA-partijgenoot gematst door rasd te overrulen.
Door Criticus op
Kortom: een gewone gemiddelde raad...
Voortdurend worden ambtelijke organisaties geprofessionaliseerd, maar zolang datzelfde proces niet in de hogere regionen (lees bestuur) plaatsvindt, zal dat niets veranderen.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Wanneer geen advies voor al die raadsleden om maar eens bij de psychiater langs te gaan ? Het komt wel erg vaak voor in de politiek : grote ego's met kleine intellectuele vermogen...
Door Mark op
Ik denk dat de situatie bij heel veel gemeenten niet veel anders zal, helaas.
Door hb op
Toch terecht dat Rodenburg zijn volgende termijn niet mag gaan invullen.
Hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de gemeente en heeft de puinhoop laten ontstaan.
Misser van de CvK?