of 59082 LinkedIn

Raad krijgt meer kans op meebepalen VNG-beleid

Gemeenteraden krijgen voortaan een week extra de tijd om vergaderstukken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te behandelen en een oordeel te vellen over de te nemen besluiten van de koepelorganisatie.

Gemeenteraden krijgen voortaan een week extra de tijd om vergaderstukken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te behandelen en een oordeel te vellen over de te nemen besluiten van de koepelorganisatie.

Dat besluit VNG-stukken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) eerder richting gemeenteraden te sturen, is genomen na kritiek op de korte termijn die gemeenten tot nu toe doorgaans hadden om een oordeel te vellen over moties en voorstellen. Sommige van die besluiten hebben namelijk behalve bindende ook financieel ingrijpende gevolgen.

 

Amper bespreekpunt

Besluitvorming over welk standpunt een gemeente inneemt bij VNG-ALV's is in veel gemeenten een college-aangelegenheid, zo bleek vorig jaar uit een inventarisatie door VNG-Magazine. In de raad werden VNG-stukken amper besproken; in de meeste gemeenten werden ze ter kennisgeving aangenomen bij de ingekomen stukken.

Gemeenteraden kunnen het college een doorlopend mandaat verschaffen, waarmee zij het college de macht geven om bij VNG-vergaderingen namens de gemeente te stemmen, zonder dat eerst aan de raad te hoeven voorleggen. ‘Daarmee loopt de raad het risico ongemerkt in te stemmen met bindende standaarden die de gemeente verplichten drie euro per inwoner af te dragen aan een fonds', aldus de Vereniging voor Raadsleden.

 

Jaarcongres

De huidige termijn die wordt gehanteerd voor het versturen van de ALV-stukken naar raad en college bedraagt vier weken. Maar omdat er gemeenteraden zijn die maar eens per maand vergaderen, dan het voorkomen dat er geen raadsvergadering plaatsvindt tussen verzending van de stukken en de VNG-ALV. Op initiatief van de VNG-commissie raadsleden & griffiers is om die reden besloten bovenop de termijn van vier weken één week extra te nemen.

De volgende algemene ledenvergadering van de VNG is op 10 juni 2020 in Hoorn, tijdens het VNG Jaarcongres.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem (Volger) op
In het kader van een goed werkende democratie - het is nog altijd de raad met mandaat - een goede zaak. In die zin kunnen ze de naam ook wel eens wijzigen; Vereniging van Nederlandse Gemeente Raden :-). Zorgt in ieder geval voor meer binding & betrokkenheid tussen burger, raden, gemeenten en (dé -) centrale overheid. Daar waar het nu aan schort.