of 62812 LinkedIn

Raad en raadswerk onbekend bij kiezers

Kiezers kennen vrijwel geen raadsleden. Ook is het werk van raadsleden nauwelijks bekend. Een derde van de Nederlanders weet niet waar de gemeenteraad zich mee bezighoud. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Citisens (Necker van Naem).

Het werk van raadsleden is nauwelijks bekend onder kiezers. Zij kennen ook vrijwel geen raadsleden. Een derde van de Nederlanders weet niet waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt, 51 procent ‘een beetje’. Mensen vinden het wel belangrijk om te weten met welke onderwerpen de lokale volksvertegenwoordigers zich bezighouden.

Afstand

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Citisens (Necker van Naem) onder ruim 2.600 Nederlanders die in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben gestemd. ‘In theorie zou de gemeenteraad de meest dichtbije overheid moeten zijn, gezien de onderzoeksresultaten blijkt er nog een behoorlijke afstand te bestaan’, stelt Sabine van Zuydam, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg en bij Necker van Naem.

 

Lokale krant

Een meerderheid van de kiezers (53 procent) kent geen enkel raadslid uit zijn eigen gemeente. Vier op de tien kiezers kent wel een of meerdere lokale volksvertegenwoordigers. Een vijfde van de kiezers heeft het afgelopen jaar niets gehoord of gelezen over de gemeenteraad. Vier op de tien soms en eenzelfde aantal vaak. De lokale krant is het belangrijkste bron voor nieuws uit het gemeentehuis, op afstand gevolgd door social media en familie of vrienden. Driekwart van de kiezers vindt het wel belangrijk om te weten waarmee de gemeenteraad zich bezighoudt. 

 

Moeilijk bereikbaar

Acht op de tien kiezers zoeken zelf nauwelijks contact op met raadsleden. Achttien procent trekt wel eens of regelmatig een raadslid aan zijn jasje. Vier op de tien kiezers vinden raadsleden ook niet makkelijk te bereiken. Eenzelfde aantal heeft daar geen moeite mee. Er zijn meer kiezers die geen vertrouwen hebben in de gemeenteraad (40 procent) dan kiezers die er wél vertrouwen in hebben (36 procent), zo blijkt verder uit het onderzoek. Het overige kwart staat er neutraal in.

 

Communicatie

‘De onderzoeksresultaten tonen aan dat de communicatie tijdens de raadsperiode over wat er in de gemeenteraad gebeurt beter kan. Het is daarnaast belangrijk om die communicatie af te stemmen op de communicatievoorkeuren van mensen. Het is goed om op te merken dat er verschillen zijn in gebruik van media tussen verschillende groepen. Per gemeente is een goede mix nodig’, tipt Van Zuydam. En: ‘Ga raadsbreed in gesprek met elkaar over hoe je de komende twee jaar nog wilt werken aan communicatie en hoe je wilt laten zien wat de gemeenteraad doet. Dat heeft niet alleen democratische waarde op zich, maar is ook belangrijk met het oog op het bevorderen van de opkomst over twee jaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.