of 59345 LinkedIn

PVV wil hoofddoekjes verbieden gesubsidieerde instellingen

De PVV wil het dragen van hoofddoekjes verbieden bij alle instellingen en verenigingen die gemeentelijke subsidie ontvangen.
21 reacties
De PVV wil het dragen van hoofddoekjes verbieden bij alle instellingen en verenigingen die gemeentelijke subsidie ontvangen.
Grootste partij
Dat wordt als het aan PVV-leider Geert Wilders ligt een belangrijke inzet bij collegeonderhandelingen in Den Haag en Almere, de twee steden waar zijn partij woensdag meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij stelde dit donderdagavond in het RTL Nieuws. Volgens veel peilingen maakt de PVV een grote kans om in beide steden de grootste partij te worden.

Wel keppel en kruis
Eerder pleitten de lijsttrekkers van de PVV in beide steden al voor het afschaffen van hoofddoekjes in alle openbare gebouwen. Het verbod zou overigens niet gelden voor andere zichtbare religieuze symbolen als keppeltjes of kruisjes. 'Die horen bij de Nederlandse cultuur', aldus Wilders.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door RWindt (meelevende burger) op
Mevrouw Horlings,

Allereerst alle goeds toegewenst voor uw vriendin!
Goed te begrijpen vanuit haar positie hoe de hoofddoekendiscussie kan overkomen. Dit is een diep ingrijpende situatie.

Echter, op afstand beschouwd, onvergelijkbare dimensies met als enig raakvlak wellicht dat omstandigheden keuzes kunnen bepalen.

Dragen in de cultureel gestuurde situaties de broertjes hoofdbedekking en traditionele kleding? De echtgenoten?
Mogen andere culturen in scholen en allerlei funkties hun tradiotionele hoofdbedekkingen dragen?
Is het dragen vrijwillig, als je anders als niet fatsoenlijk meisje of vrouw wordt beschouwd en dus onder groepsdruk staat? Dat jongens andere vrouwen zonder hoofddoek niet respecteren? Als je als meisje dat met de paplepel naar binnen krijgt, draag je die doek dan vrijwillig?

Het gaat dus over een fundamentele waarde als gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes en vele groepen in de samenleving onderling. Vrije keuze van het individu inderdaad, voor zover die vrij dan kan zijn.

Als politica ervaart u de PVV als ondemocratisch? Mensen geven in vrijheid hun stem. Dat is wel democratie. Valt de PVV tegen, verliezen die deze stemmen weer over 4 jaar. Op dat punt oneens dus met u. Wel met u eens over het niveau van politiek bedrijven.

Er is nog een punt. Dank zij het laten afweten van de brede middenpartijen afgelopen decennia, o.a. t.a.v. immigratie en integratie, verkeert het land in de huidige crisis situatie. Financieel, economisch politiek, maatschappelijk en het vertrouwen van burgers in hun vertegenwoordiging.
Media is de aanjager van de door u genoemde megalomie. Hoeveel keer heeft u inmiddels Mw. Verdonk gezien met haar verwijt richting Bos. De hele opbouw tot dat punt ervoor was niet interessant genoeg.
Op die effecten surft Wilders om aan politieke macht te komen. Veel kiezers ervaren geen alternatief. Daar moet de aandacht liggen van de politiek. Op oorzaak, niet op gevolg.

Collega politici van Wilders en media hebben ook geen zakelijke wisselwerking, zij het dat de toonzetting minder heftig is, maar effektbejag via nietjes en draaideurpremier etc. volop gaande is. Om van de onderlinge negatieve insinuaties en kwalificaties toch ook, maar niet te spreken.

Mijn zorg is ook daarbij dat ik de genuanceerde zwijgende massa niet of nauwelijks hoor onder alle bevolkingsgroepen, die normaliter belans moeten brengen. Moed verloren en vertrouwen verloren. Nuance van die kant is ook niet interessant voor media.
Dat vind ik veruit het meest zorgwekkend.

De regeringsbal ligt nu verloren ergens in de Tweede Kamer. Geen interesse meer, na alle geschreeuw daarom. Stemmen ophalen voor grotere eigen invloed veel belangrijker.

In uw huidige situatie heeft uw vriendin uw aandacht meer nodig. Goed te begrijpen en dan wordt alles relatief.

Nogmaals alle sterkte, kracht en zegen voor uw vriendin in haar strijd om te herstellen en voor uzelf in uw steun aan haar.
Door Harriet Horlings (raadslid gemeente Nijkerk) op
Wilders=de PVV en de PVV=Wilders. Zo ondemocratisch als de pest, hij krijgt weer wat hij wil, aandacht. Zijn laatst gewenste decreet raakt aan het fundamentele recht om te dragen wat ik wil, ongeacht welke geloofsovertuiging dan ook. Mijn vriendin- kaal tgv chemokuren en dus hoofddoekdraagster- schudt haar hoofd over zoveel idioterie. De megalomie viert hoogtij. En nu maar hopen dat we voor juni een antwoord vinden.
Door RWindt (machteloze burger) op
ziekvanPVV • 28.02.10 09:37

Het zou voor vertrouwen en cohesie in de samenleving veel heilzamer zijn die energie te besteden om regelmatig massaal te protesteren (in eigen tijd) tegen de uitwassen vanuit aanhangers van de Islam.
Het is oorverdovend stil bij deze gemeenschappen op dat punt

Indien dat eerder was gebeurd en men had net als andere binnengekomen (wereld)religies opgegaan in het geheel en niet een aparte status (met enorm veel zichtbaarheid) geclaimd, had de man met het blonde haar geen enkele kans gehad zo succesvol te worden!

De Moslims willen onverkort eigenheid van het Islamitische land van herkomst hier kopieren. De niet-Moslims hier HUN eigenheid tot zekere grens behouden. Maar wie is geemigreerd? Wiens eigenheid mag prevaleren? Er is zonneklaar een absorberingsgrens bereikt t.a.v. aantasting eigenheid hier, die in Nederland heel hoog ligt. Dit knelpunt speelt niet bij Hindoes. Niet bij Boedhisten. Wat vertelt dat?

U focust op de man, niet op de oorzaak.
Dat deed de PvdA wethouder ook in Rondom 10.
Is met de moord op Fortuyn de oorzaak verdwenen?
U focust ook niet op die lieden die de Islam bezoedelt, waarvan gezegd wordt dat die Vrede betekent. Het tegendeel zien we dagelijks met aanslagen, dood en geweld.
Kiezers denken aan het gezegde "wie zwijgt stemt toe". Wie daarnaast een dominerende positie claimt in de samenleving qua uitzonderingsregels en qua kleding bevestigt de beeldvorming die de agressievelingen in binnen- en vooral buitenland binnen deze religie hebben doen ontstaan. Die beeldvorming is dominantie, kosten wat kost.
Zelfs levens van Moslims is ondergeschikt daaraan.
De indringende problematiek met Marokkaanse jongeren in wijken pakken uit als olie op het vuur.

Politici hadden de merkwaardige hoop tegen beter in dat met Fortuyn de aanleiding van zijn opkomst ook zou verdwijnen. Back to usual. Wat een kortzichtige misrekening! Fortuyn was HET kanskantelpunt geweest de boel in beschaafde banen te herleiden. Het hiaat wordt nu door anderen ingevuld. Niet met hart en ziel, maar kiezers doen het er kennelijk maar mee, bij gebrek aan alternatief.
Aan de oorzaak durft de overige politiek nog steeds zich niet te branden, dus de man met het blonde haar trekt de proteststemmers en kan van alles roepen, want concurrentie heeft hij niet binnen het hiaat dat de vermoorde Fortuyn achterliet.
Verdonk zou dat kunnen zijn, maar die heeft kennelijk kiezersgunst verloren.

Bij de huidige processen proberen radicale groepen uiteraard ook weer zich te profileren, hetgeen de boel verder op scherp zet.

Laten de mensen die wijzen, beseffen dat zij medeschuldig zijn aan de huidige situatie, indien zij wegkeken en dat nog steeds doen t.a.v. de oorzaak!
Door ziekvanPVV op
Dan graag ook een verbod op mannen in pakken die anderen terroriseren! Met name de mannen in pakken met geblondeerde pruik.
Waar blijft een algehele staking van moslims en moslima's?
Door RWindt (machteloze burger) op
De hoofddoek staat voor meer dan alleen haarbedekking, zoals hier een muts, pet of hooddoek wordt gedragen. Vaak in relatie met het weer of bescherming kapsel. Of een keer in een variant als modeuiting in een periode.

Voor de eerste generatie, of uiterlijk tweede kun je culturele kleding nog begrijpen.
We hebben hier in het land zelf beperkt gedragen klederdrachten, die je ook ziet bij plaatselijke feesten. Vrijwel alle culturen (165) die hier wonen hebben culturele kleding in principe die op bepaalde feesten gedragen worden.

De vraag is interessant waarom Islam. vrouwen hier van de derde generatie culturele kleding zo massaal nog dagelijks dragen, terwijl de rest van de zeer gevarieerde vrouwelijke bevolking in dit land dat NIET doet.

Het is een enorme exposure van slechts de culturen met een Islamitische achtergrond en vervreemdend door omvang. Die "wandelende reclameborden" voor eigen cultuur en/of als vrome vrouw, druisen tegen een culturele inslag hier in. Of je dat nu bekrompen vindt of niet. Het wordt wel als aanpassingsprobleem ervaren en dat in een ontzuild land. Je onderscheid je zo wel heel opvallend van de rest. Nog eens extra doordat heel veel vrouwen het niet alleen bij hoofddoek houden. Dit in een een tijdsbeeld met veel agressie in de wereld van lieden die de Islam misbruiken en de rest eigenlijk een zwijgende massa vormen. De psychologische impact van het e.e.a. voor de omgeving lijkt voor draagsters en ondersteuners daarvan geheel niet relevant te zijn. De politieke uitwerken is duidelijk merkbaar nu als gevolg daarvan.

Nederland moet dus onder de noemer godsdienstvrijheid zich specifiek aan deze cultuur (enige uit alle overige culturen) aanpassen en zelfs extra faciliteren stukjes bij beetjes. Andersom geldt aanpassing niet of beperkt. Zo werkt dit niet. In landen van herkomst al helemaal niet. Er wordt van Nederland meer geeist dan men zelf elders (geheel niet) opbrengt.

Mannen en zoons zijn overwegend geheel westers gekleed. Dan raakt dat toch de gelijke behandeling. Los nog dat een heel jong meisje, die gedwongen wordt dat te dragen dit niet uit vrije wil dus doet en later onder groepsdruk dit blijft doen als moeder.
Als moeder verbazingwekkend hetzelfde onderscheid in behandeling toepast t.a.v. zonen en dochters als haar moeder en grootmoeder.

Femke Halsema zegt gisteren in verkiezingsdebat in Nova dat zij liever geen hoofddoek ziet, maar wel het recht verdedigt die te dragen als vrouwen dat willen. Vreemde invulling van vrouwenemancipatie als meisjes dat MOETEN vanaf hun jeugd zoals eerder aangetipt.

Groepsdruk zie ik ook van dichtbij.
Te roepen als jonge Islam. vrouw dat je dat zelf wil is niet zo overtuigend, als je dit zo dwingend van jonge leeftijd meekrijgt. Als ik in die wieg was geboren als meisje droeg ik nu ook een hoofddoek.
Wie wat gemakkelijk denkt over een hoofddoekje vergeet of onderschat een aantal aspecten.

Pechtold ook met zijn visie dat met participatie integratie vanzelf opgelost wordt. Werk of school is een deel van het verhaal.

Ben in elk geval voor neutraliteit in overheidsfunkties en op scholen. Een ontmoedigingsbeleid voor het overige.
Een werkgever mag niet op grond van het feit dat deze haarbedekking niet toestaat aangeklaagd worden wegens discriminatie.
Ook hier moet gelijke behandeling bij bedrijfsregels voorrang hebben in een seculier land.

Religie is een persoonlijke zaak en buiten je huis of in je gemeenschapsgebouw (daar ook binnen de kaders van de wet) moet er gelijke behandeling zijn. Als men die lijn vanaf de jaren 60 had aangehouden hadden we deze specifieke integratie problematiek niet gehad. Nu wordt tot nu toe huidige toegeeflijkheid als verworvenheid ervaren en terugdringing ervan als discriminerend en rascistisch.

Nederland en West Europa hebben hun eigen wetten t.a.v. gelijke behandeling niet gehandhaafd. Daardoor wordt nu "gelijke behandeling" door Islamitische bril geinterpreteerd door een Godsdienstwet uit het gehele verband te trekken en bovenaan te stellen. Daar is de moeizame integratie al mee begonnen door dit niet bijtijds te corrigeren.

De verandering gaat vroeg of laat komen vanuit jonge mensen in Islamitische landen, die zich net als hier in de jaren 60 los gaan rukken uit knellende verbanden en de religie op een eigentijdse wijze gaan invullen.
Of de rug toekeren zoals hier gebeurt is, omdat de in stand houders van die oude vorm, helaas hervorming tegenhielden en nog steeds!
Door K. Belgraver (directieadviseur) op
Oproep aan alle vrouwen in Almere en Den Haag om op 3 maart met hoofddoekjes op te gaan stemmen. Misschien wel de laatste dag dat het nog kan.
Door peter coopmans (Adviseur/trainer) op
Dat Geert Wilders persoonlijk in Almere zijn opwachting maakt om te betogen, dat het afgelopen moet zijn met de hoofddoekjes in het publiek! Het is echt een enorm bealngrijk item in deze stad. En dan al die PVV ja-knikkers, die hun mond niet mogen opdoen of hebben zze helemaal niets te vertellen? Stel je voor dat ze iets uitkramen waat Geert niet lust. Dat wordt dan strafregels schrijven. Je moet ze immers hard aanpakken, zegt hij.
Door Jean-Jacques (rechtshandhaver) op
Dit is een oubolig voorstel, dat 'against the law' is. Het is maar gelukkig dat gemeentehuizen binnenkort verboden gebied worden voor personen die hun hoofdhaar permanent een glorix-beurt gegeven hebben.
Hoe ver zijn wij onderweg 'to hell' met lieden die hun gedachten door de duivel laten bepalen? En wie -welke penoze, welke rechts-radicalen- bieden financiële steun aan de puh-vuh-vuh? In een open samenleving moet dat eerdaags aan het licht komen.
Door Les Paul op
Een verbod op hoofddoekjes voor medewerkers in de publieke sector werkt uitstekend in Frankrijk (met de grootste moslimpopulatie van West-Europa).
Dus laten we dat maar z.s.m. invoeren in ons land.
Door Lodewijk (beleidsmedewerker) op
aha weer eentje uit de hoed van de Partij Voor het Verbod