of 58952 LinkedIn

PVV onder ambtenaren even populair als PvdA

Volgens het medio februari gehouden onderzoek door I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur scoort de PvdA even goed (of slecht) als de PVV. Onder rijksambtenaren kan de partij van Geert Wilders zelfs op meer stemmen rekenen dan Asscher.

Er was eens een tijd dat de PvdA onder ­ambtenaren de populairste partij was. Vijf jaar geleden ­genoten de sociaal democraten blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur nog bij bijna een op de drie ambtenaren de voorkeur. Volgende week stemt waarschijnlijk nog één op de tien ambtenaren voor de partij van Lodewijk Asscher, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

De PvdA moet onder ambtenaren veel andere politieke partijen voor zich dulden, blijkens het onderzoek. Daaraan deden in totaal 1.359 ambtenaren mee, die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, het rijk of uitvoeringsorganisaties.

Verschil gemeente- en rijksambtenaren
Volgens het medio februari gehouden onderzoek scoort de PvdA even goed (of slecht) als de PVV. Onder rijksambtenaren kan de partij van Geert Wilders zelfs op meer stemmen rekenen dan Asscher.

Opvallend is dat rijksambtenaren vaker aangeven op de PVV te willen stemmen dan gemeenteambtenaren.  Al met al scoort de PVV onder ambtenaren volgende week naar verwachting vier keer beter dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen.  Op 15 maart gaan de meeste stemmen van de ambtenaren naar D66, GroenLinks en VVD. Gevolgd door CDA, PVV en PvdA. Peter Kanne, verkiezingsonderzoeker bij I&O Research: ‘Het stemgedrag van ambtenaren wijkt niet sterk af van dat van gemiddeld Nederland, zes partijen zitten eigenlijk vrij dicht bij elkaar.’

Zorg en onderwijs
Ambtenaren kiezen minder vaak voor VVD dan niet-ambtenaren. Voor GroenLinks en D66 zijn de verschillen met de overige ondervraagden niet significant. Wel blijk uit het I&O-onderzoek nog een verschil tussen rijks- en gemeenteambtenaren. Gemeenteambtenaren vertonen een lichte voorkeur voor het CDA, terwijl de ambtenaren in de zorg en het onderwijs een relatief sterke voorkeur vertonen voor D66 en GroenLinks, zo blijkt uit het I&O-onderzoek

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 5 van deze week (inlog)


Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A.M.B. te Naar op
Da's mooi dom. Willen mensen soms in de ww of met vervroegd pensioen of denken ze dat zij of de duizenden anderen die de PVV wil ontslaan snel weer een baan kunnen krijgen? De PVV wil het aantal ambtenaren halveren terwijl Nederland in verhouding met landen om ons heen geen te hoog aantal ambtenaren heeft. Dit staat in een verklaring van de PVV: Een ongenadige inkrimping van de overheid (inclusief een grondige herziening van het ambtenarenrecht): 50% minder ambtenaren.