of 58952 LinkedIn

PVV onder ambtenaren even populair als PvdA

Volgens het medio februari gehouden onderzoek door I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur scoort de PvdA even goed (of slecht) als de PVV. Onder rijksambtenaren kan de partij van Geert Wilders zelfs op meer stemmen rekenen dan Asscher.

Er was eens een tijd dat de PvdA onder ­ambtenaren de populairste partij was. Vijf jaar geleden ­genoten de sociaal democraten blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur nog bij bijna een op de drie ambtenaren de voorkeur. Volgende week stemt waarschijnlijk nog één op de tien ambtenaren voor de partij van Lodewijk Asscher, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

De PvdA moet onder ambtenaren veel andere politieke partijen voor zich dulden, blijkens het onderzoek. Daaraan deden in totaal 1.359 ambtenaren mee, die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, het rijk of uitvoeringsorganisaties.

Verschil gemeente- en rijksambtenaren
Volgens het medio februari gehouden onderzoek scoort de PvdA even goed (of slecht) als de PVV. Onder rijksambtenaren kan de partij van Geert Wilders zelfs op meer stemmen rekenen dan Asscher.

Opvallend is dat rijksambtenaren vaker aangeven op de PVV te willen stemmen dan gemeenteambtenaren.  Al met al scoort de PVV onder ambtenaren volgende week naar verwachting vier keer beter dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen.  Op 15 maart gaan de meeste stemmen van de ambtenaren naar D66, GroenLinks en VVD. Gevolgd door CDA, PVV en PvdA. Peter Kanne, verkiezingsonderzoeker bij I&O Research: ‘Het stemgedrag van ambtenaren wijkt niet sterk af van dat van gemiddeld Nederland, zes partijen zitten eigenlijk vrij dicht bij elkaar.’

Zorg en onderwijs
Ambtenaren kiezen minder vaak voor VVD dan niet-ambtenaren. Voor GroenLinks en D66 zijn de verschillen met de overige ondervraagden niet significant. Wel blijk uit het I&O-onderzoek nog een verschil tussen rijks- en gemeenteambtenaren. Gemeenteambtenaren vertonen een lichte voorkeur voor het CDA, terwijl de ambtenaren in de zorg en het onderwijs een relatief sterke voorkeur vertonen voor D66 en GroenLinks, zo blijkt uit het I&O-onderzoek

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 5 van deze week (inlog)


Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Th. AA (Eigenaar van adviesbureau) op
Reactie op A.M.B.: Het begin van de halvering door de PVV is al door Rutte volstrekt, welk de Belastingbetaler meer dan 700 miljoen euro kost (5200 en meer (belasting)ambtenaren)........De plannen van de PVV zijn zo verkeerd, dat deze door Rutte voor 100% wordt overgenomen !!??
Door Marquis de Canteclair (em) op
Het huidige ambtenarenkorps kent too many chiefs and too low indians. Opperofficieren al of niet b.d. uit voorraad leverbaar, 700 kolonels op 7000 militairen. Ondeskundigheid in alle toppen troef: niet de technische kennis of ervaring geldt als aanstellingscriterium maar jong, hups, goed gebekt (= communicatief sterk=kletsend met een diepgang van een platbodem), behorend tot achtergesteld smaldeel van de in Nederland aanwezigen, onderzoek naar betrouwbaarheid en waarheidsgehalte c.v. een grap, kortom de trap van boven naar beneden schoonvegen. En die bezem heet PVV
Door Kees (burger) op
De kwaliteit van huidige ambtenaren zou lager kunnen liggen dan enige tijd gleden. Voor kwaliteit worden externen ingehuurd (die, overigens, duurder zijn). Gevolg van politieke voorkeur zou daardoor bij ambtenaren kunnen zijn, dat de PVV meer wordt aangehangen. Bij de externen bestaat juist meer sympathie voor echte politieke partijen, die het beleidsdenken nog kennen.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Luidruchtig toeteren is geen uiting van intelligentie. Of het nu de Partij van Geert of wie dan ook is, wat nodig is dat men eens heel drastisch het management en de toppen bij diensten uitdunt. Leg de verantwoordelijk lager in de organisatie. Minder ambtenaren? er denk dat er juist meer politie en veel andere uitvoerende functionarissen op straat nodig zijn. Zijn dat dan wel of geen ambtenaren? Het aantal regeltjesneukers en vergadertijgers kan gemakkelijk worden gehalveerd, zelfs twee derde wegsnijden geeft alleen maar meer ruimte. En de Tweede kamer terug brengen tot 75 echte volksvertegenwoordigers.
Door Hans op
Als ambtenaar stem ik op de LP (Libertarische Partij). Weg met de overheid!
Door henk op
Ik hoor de volgende argumenten om me heen:
- de VVD, PVDA, D66, CDA hebben het beroep van ambtenaar te grabbel gegooid
- het is een zooi geworden bij de Belastingdienst, Politie, Defensie, Gemeenten
- de salarissen zijn al jaren ver onder de maat
- er is geen enkele instroom van nieuw bloed; er is afbraak
- er zijn veel managers die met veel geschreeuw staande blijven; de cultuur is ziek
- teveel exterenen
Door B. Donkers (adviseur) op
@Kees ... u gelooft het niet, maar weet wel dé reden van hetgeen u niet gelooft?
Door A. Willemsen op
@Kees, lekker generaliserende opmerking van je. Flink hoor. Ook ambtenaren worden in hun dagelijkse leven geconfronteerd met de problemen waar de gevestigde politiek orde geen antwoord op heeft. Blijft u maar braaf op deze partijen stemmen dan veranderd er echt wat..... wie is er nu dom.....
Door Kees (burger) op
Dat de voorkeut voor de PVV onder ambtenaren zou stijgen (wat ik niet geloog), komt vanwege het dommer worden van ambtenaren.
Door Joop op
@ A.M.B. te Naar: U heeft helemaal gelijk, en als je 50% van de ambtenaren wegbezuinigd dan blijft het werk dat deze ambtenaren doen liggen waarbij men vervolgens mensen moet inhuren en/of het werk moet uitbesteden en iedereen die hier nu al mee te maken heeft weet dat de arbeidskosten dan minimaal 2x zo duur worden en veel werk opnieuw gedaan moet worden omdat het bij uitbesteding en inhuur het de mensen aan de benodigde kennis ontbreek (voor ze zich het werk hebben eigen gemaakt zijn ze vertrokken naar de volgende job).