of 63966 LinkedIn

PVV onder ambtenaren even populair als PvdA

Volgens het medio februari gehouden onderzoek door I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur scoort de PvdA even goed (of slecht) als de PVV. Onder rijksambtenaren kan de partij van Geert Wilders zelfs op meer stemmen rekenen dan Asscher.

Er was eens een tijd dat de PvdA onder ­ambtenaren de populairste partij was. Vijf jaar geleden ­genoten de sociaal democraten blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur nog bij bijna een op de drie ambtenaren de voorkeur. Volgende week stemt waarschijnlijk nog één op de tien ambtenaren voor de partij van Lodewijk Asscher, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

De PvdA moet onder ambtenaren veel andere politieke partijen voor zich dulden, blijkens het onderzoek. Daaraan deden in totaal 1.359 ambtenaren mee, die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, het rijk of uitvoeringsorganisaties.

Verschil gemeente- en rijksambtenaren
Volgens het medio februari gehouden onderzoek scoort de PvdA even goed (of slecht) als de PVV. Onder rijksambtenaren kan de partij van Geert Wilders zelfs op meer stemmen rekenen dan Asscher.

Opvallend is dat rijksambtenaren vaker aangeven op de PVV te willen stemmen dan gemeenteambtenaren.  Al met al scoort de PVV onder ambtenaren volgende week naar verwachting vier keer beter dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen.  Op 15 maart gaan de meeste stemmen van de ambtenaren naar D66, GroenLinks en VVD. Gevolgd door CDA, PVV en PvdA. Peter Kanne, verkiezingsonderzoeker bij I&O Research: ‘Het stemgedrag van ambtenaren wijkt niet sterk af van dat van gemiddeld Nederland, zes partijen zitten eigenlijk vrij dicht bij elkaar.’

Zorg en onderwijs
Ambtenaren kiezen minder vaak voor VVD dan niet-ambtenaren. Voor GroenLinks en D66 zijn de verschillen met de overige ondervraagden niet significant. Wel blijk uit het I&O-onderzoek nog een verschil tussen rijks- en gemeenteambtenaren. Gemeenteambtenaren vertonen een lichte voorkeur voor het CDA, terwijl de ambtenaren in de zorg en het onderwijs een relatief sterke voorkeur vertonen voor D66 en GroenLinks, zo blijkt uit het I&O-onderzoek

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 5 van deze week (inlog)


Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
@ronald
Zouden die ambtenaren intern ervoor uitkomen dat zij PVV stemmen? Wat mij opvalt als je in het stadhuis een ambtenaar spreekt die niet meteen te maken heeft bij loketten waar groot deel burgers mee te maken heeft, je een ander type (realistischer en meer invoelingsvermogen) persoon hebt, dan deel ambtenaren, die met bovengenoemde loketten te maken heeft en die afgestompt lijken te zijn. Als je vraagt: wilt u dit probleem hoger in de organisatie gooien, dan praat je tegen dovemans oren. Er zijn er die klachten afdoen met simpel: ik heb de regels niet gemaakt enz. Je komt kortom als burger er niet doorheen. Via leden van Gemeenteraad ook niet. In het gunstigste geval een vriendelijke reactie. Je moet vaststellen, dat dus deel ambtenaren in stadhuis best wel oog hebben voor de realiteit, maar er geen invloed op hebben wat ander kerndeel m.b.t. beleid bekokstoofd. Uitvoerders aan de loketten en telefoon ook alleen maar uitvoeren, al of niet met empathie. Bij klachten de betreffende juridische medewerker uitsluitend dat kerndeel m.b.t. beleid bedient. Er is dus intern geen spiegel op gang van zaken en extern ook niet. Een paar assertieve burgers maken dat niet goed.
Zoals in veel organisaties, teveel horen, zien en zwijgen onder werknemers. Moedige mensen intern geen steun krijgen, die wel kritiek durven geven, met take it or leave it als gevolg. Veel schone schijn in PR, wat ook wat mag kosten. Kerndeel m.b.t. beleid kan zichzelf daarmee nog eens extra overtuigen en de rest monddood maken, denk ik.

In Eenvandaag zie je een soort autistisch wethouder, die de laatste eilandjes in de Vinkeveens plassen verkwanseld. Cultureel erfgoed i.v.m veen. Waar bouwsels nu op worden gezet, zoals je ziet bij rommelige huisjes op volkstuinen. Die wethouder staat precies voor wat ik in het bovenstaande bedoel. Wat een schande om voor korte termijn geldpot dit cultureel erfgoed en recreatiegebied te verpesten.

Burgers zien de meest onlogische beslissingen, die toch worden doorgedrukt. Lokaal, landelijk en Europees.
Door ronald (manager) op
@Frits Niet iedere ambtenaar is een beleidsambtenaar. Veel ambtenaren, voor zover ze niet buiten de organisaties zijn geplaatst werken op plekken waar de gevolgen van de crisis dagelijks zichtbaar zijn. Zij worden iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van bezuinigingen en beleidskeuzes. Zij worden daar vaak op aangesproken en velen zijn de verbinding met onze politici volledig kwijt. In heel Nederland werken vele tienduizenden ambtenaren met veel inzet en betrokkenheid om zoveel mogelijk de burgers te ondersteunen. Daarvoor terug krijgen ze vaak weinig waardering. Niet vanuit de burgerij, maar ook niet vanuit de politiek. (Afschaffen ambtenarenstatus, nullijn over meerdere jaren, zorgen over hun ABP pensioen en ga zo maar door.) Hoewel er geen haar op mijn hoofd is die eraan denkt om PVV te stemmen, kan ik mij wel voorstellen dat mensen hun hoop ergens anders op richten. De oplossing ligt echt in "Den Haag" en ook de bestuurders en het management mogen zich daar best hard voor maken.
Door Frits (beleidsambtenaar) op
@doeterniettoe: natuurlijk heeft iedereen dat recht. Ik verbaas me er alleen over.
Door doeterniettoe (-) op
@Frits: iedereen heeft het recht op zijn/haar eigen mening, dus ook ambtenaren.
Hoe dom die ook is.
Door Frits (beleidsambtenaar) op
Wat mij verbaast is het relatief hoge aantal PVV-stemmers. Als je je een beetje op de hoogte stelt van het maatschappelijk gebeuren (en dat mag je m.i. verwachten van een ambtenaar) dan weet je dat veel van wat de PVV wil helemaal niet mogelijk is, dat ze ook geen enkele concrete maatregel noemen hoe ze hun doelen willen bereiken en dat bovendien vrijwel niemand met ze wil regeren. Dat maakt het volstrekt zinloos om op ze te stemmen. En dan toch 10 tot 12%?
Door J.W.Holtslag (pensioen) op
Gek te lezen dat een regering niet zonder ambtenaren van de eigen kleur zou kunnen. Onjuiste aanname voor onderzoek. Gaat uit van afschaffing ambtelijke professie. Ik zou die maar handhaven in zo'n gefragmenteerd land. Beter is het de disconnect te repareren tussen de Haagse arena's en de werkers bij politie, Defensie, zorg en onderwijs. AL gauw een paar honderdduizend mensen plus gezinsleden.
Door ReindeR Rustema op
Tot de rijksambtenaren worden ook de werknemers van de Nationale Politie en de beroepssoldaten bij Defensie bedoeld toch? Daar zijn er per definitie veel van. Het verbaast me ook niet zo dat ze PVV of VVD stemmen. Hoort ook een beetje bij hun functie. Het leger- of politieapparaat is lastiger te disciplineren als daar allemaal doctorandussen betweters werken die 's morgens met bakfiets de kinderen wegbrengen. Het zou me wel verbazen als hoog in de torens van de ministeries PVV populair zou zijn bij de gespecialiseerde beleidsambtenaren.
Door Nuance op

Kop had dus kunnen luiden:
"P.V.V. populairste partij onder rijksambtenaren"

Door Spijker (gepens.) op
De PvdA is op dit moment helemaal niet populair dus zal het met het stemgedrag op de PVV ook wel meevallen. Gelet op het democratisch gehalte en sommige standpunten van de Raad van Elf van de PVV verbaast me dat overigens niets.
Door Frans de Vries (Adviseur) op
De percentages tellen op tot 73% voor Rijksambtenaren en 76% voor Gemeente-ambtenaren. Is al direct meegenomen of mensen gaan stemmen of is er een fout gemaakt? Wellicht prettiger als het niet wordt meegenomen, omdat het nu lastig inschatten is op welk zetelaantal een partij zou uitkomen. Of stemt de rest op overige partijen? Dat kan ik me overigens niet voorstellen gezien de hoogte van dat percentage.