of 61043 LinkedIn

PvdA’ers hebben weinig trek in campagne

PvdA-raadsleden hebben weinig trek om de komende weken campagne te voeren. Dat blijkt uit onderzoek onder raadsleden dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Necker van Naem.

PvdA-raadsleden hebben niet zo veel zin om voor de Statenverkiezingen de boer op te gaan. In aanloop naar de verkiezingen op 18 maart gaan ze per week (gemiddeld) 3,7 uur campagnevoeren. Dat is ver onder de 4,4 uur die raadsleden gemiddeld aan de verkiezingscampagne besteden. SP-raadsleden spannen de kroon. Die zijn zo’n 7,4 uur per week op straat te vinden.

Campagneplannen
Dat blijkt uit onderzoek onder raadsleden dat op verzoek van
Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Necker van Naem. De campagneplannen van alleen provinciaal opererende partijen zijn niet onderzocht, wel die van raadsleden verbonden aan nationale partijen.

 

Slechte peilingen

Met het forse verlies dat de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen moest incasseren, de slechte peilingen voor de Statenverkiezingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee de (in)stabiliteit van het kabinet zou je denken dat de sociaal-democraten alles en iedereen uit de kast trekken om het tij te keren. Dat blijkt echter niet het geval.

 

Campagnebereidheid

Het (beperkt) aantal uren dat in de campagne wordt gestoken, strookt overigens niet met de campagnebereidheid van PvdA-raadsleden. 91 procent van hen zegt campagne te gaan voeren, waarmee de partij met het CDA op een gedeelde derde plaats staat. De SP’ers kennen met 95 procent − welhaast traditiegetrouw − de hoogste campagnebereidheid, op de voet gevolgd door D66 met 94 procent.

 

Bandwagon-effect

De VVD zit qua campagne-uren op het gemiddelde, maar de bereidheid bij de liberalen om de straat op te gaan, is met 78 procent daarentegen niet om over naar huis te schrijven. Het ‘bandwagon-effect’ noemt Roel Freeke, directeur van Necker van Naem het fenomeen dat verliezende partijen niet alles op alles zetten om via actief campagnevoeren kiezers over de streep te trekken. Anders gezegd: het is niet erg motiverend om voor een partij die op verlies staat, kou te gaan kleumen.

 

Tabel 1 - Tijd die raadsleden aan campagnevoeren gaan besteden 
Afbeelding
 Bron: Necker van Naem (vraag alleen voorgelegd aan raadsleden verbonden aan nationale partijen)

 

Flyeren populair

Partijen kiezen voor een combinatie van campagnemiddelen, zo blijkt verder uit het onderzoek. Flyeren staat met stip op nummer een als meest favoriete campagnemiddel. Een op de acht raadsleden die campagne gaat voeren, deelt de komende weken folders en pamfletten uit. Bij kiezers thuis aanbellen om met hen in gesprek te gaan, staat op nummer twee. 67 procent van de raadsleden geeft aan tijdens de verkiezingscampagne ‘langs de deuren’ te gaan. Social media wordt eveneens in de strijd gegooid, stelt zes op de tien raadsleden. Beduidend minder populair is het bijwonen van verkiezingsbijeenkomsten (29 procent). Bijna de helft van de raadsleden (49 procent) stelt dat zijn partij ook met posters en een emmer lijm in de weer gaat. Overigens stelt 45 procent van de raadsleden dat de uitslag voor de Eerste Kamer belangrijker is dan de uitslag van de Statenverkiezingen. Slechts een op de drie raadsleden vindt de Statenverkiezingen belangrijker.

 

Tabel 2 - Campagnemiddelen
Afbeelding 

Bron: Necker van Naem. (vraag alleen voorgelegd aan raadsleden verbonden aan nationale partijen, meerdere antwoorden mogelijk)

 

Communicatief: onnodige eigenschap

Gedeputeerden moeten met name daadkrachtig zijn, vinden raadsleden verbonden aan nationale als puur provinciale partijen. Meer dan een op de vier raadsleden (26 procent) vindt dat de belangrijkste competentie voor een gedeputeerde. 25 procent noemt deskundigheid de belangrijkste kwaliteit voor een dagelijks bestuurder. Integriteit is voor een op de vijf raadsleden van doorslaggevend belang. Betrokkenheid vindt 19 procent cruciaal. Veel minder belangrijk zijn de communicatieve vaardigheden van provinciaal bestuurders. Slechts acht procent van de raadsleden vindt dat de belangrijkste eigenschap. ‘Provinciaal bestuurders staan op afstand. Die hoeven blijkbaar niet zo nodig communicatief te zijn’, verklaart Freeke. ‘Men wil vakinhoudelijke bestuurders.’

 

Lees meer over het verkiezingsonderzoek in Binnenlands Bestuur nr 4 van deze week. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk op
@ Netty: Dat er bezuinigd moest worden vraagt misschien niet veel uitleg, maar wel de wijze waarop en bij welke groepen. Aan de topsalarissen en bonussen is niets gedaan. De rijken zijn rijker geworden en ons sociaal stelsel ligt in de vernieling. Maar goed dat Drees dit niet meer mee maakt.
Door Nelly de Ridder (interim manager) op
Op straat in Delft reageren vooral veel mensen positief op ons PvdA-verhaal: onze inzet voor meer werk en gelijke rechten is meer dan nodig. Dat er bezuinigd moest worden vraagt niet veel uitleg. Wel dat dit nu even genoeg is geweest en dat we ons met alle macht gaan inzetten om de ingezette vernieuwing in de zorg tot een succes te maken.
Door W.j.van den Bulk (Senior) op
Verraad aan de stemmers moet worden afgestraft.

We stemmen ook niet op die andere partij die de zorg en de ouderen het liefst tot op het bot uitkleed.
Door Toine van Bergen (Free lance journalist) op
Voor PvdA-ers die een masochistische inslag hebben is het een super campagnetijd
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en tevens kaderlid FNV sector senioren) op
Geen wonder dat de sterk geliberaliseerde PvdA geen trek heeft in de campagne. Het uur van de volgende electorale afrekening nadert snel en dat weten de salonsocialisten, die met name de ouderen (en niet alleen hen) danig in de steek hebben gelaten maar al te goed!
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Binnenlands bestuur onderschat de impact van sociale media. Daarmee kun je in veel kortere tijd veel meer mensen bereiken dan op straat.

En de vvd campagne is helemaal effectief, omdat de publieke omroep 100% voor hen werkt.
Gisteravond een spotje van 10 minuten in eenvandaag, met een liegende D66 wethouder van Noordwijk, op campagne voor de VVD. met onzichtbare windmolens op zee, die zijn horizon zouden vullen.
De domme man had kennelijk niet door dat er al vele windmolen aan zijn horizon staan. Maar kennelijk komt hij zelf nooit op de boulevard van Noordwijk, want die windmolen zijn vrijwel onzichtbaar.
Zo'n 20 km uit se kust staat Nederland grooste offshore windpark, pontificaal in de horizon van deze vvd campagne voerende wethouder, maar die heeft hij de afgelopen 5 jaar kennelijk niet gezien.
Dat soort rechtse anti duurzaam propaganda, levert de publieke omroep aan rechtse partijen.
Er is ongeveer elke 2 maanden zo'n rechtse propaganda actie bij de publieke omroep, meestal bij de NOS, eenvandaag of nieuwsuur.

Door het grote bereik, is deze betaalde rechtse propaganda natuurlijk heel effectief.
En het volk zich maar afvragen waarom de overheid tegenwoordig zo'n rechtse hufter is geworden
Door Jhr. Van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Je ziet en voelt dat politici met dédain naar de burger kijken. Met sommige partijen, zoals de PvdA, is het feitelijk al gedaan. Ze hebben geen draagvlak meer in de maatschappij. Ik ben zelf in het verleden ook politiek actief geweest, waaronder ook nog kort voor een creatieve lokale partij in Rotterdam. Ik ben niet opgestapt, maar een verhuizing naar elders zorgde voor een vroegtijdig einde. Juist het persoonlijk contact en de open discussies met mensen op straat zijn zo leuk. Van die Jehova types van de PvdA daar gruw ik van !!! Opflikkeren met je elitaire dogmatiek, eikels !