of 60220 LinkedIn

Provincies willen ‘boter bij de vis’

Provincies zijn ontevreden over het regionaal economisch beleid van het kabinet. Taken worden gedecentraliseerd, maar geld is er niet. ‘De topteams mogen geen landelijk speeltje worden’, waarschuwt waarnemend IPO-voorzitter Rietkerk.

‘Een verkeerd signaal.’ Zo noemen de Brabantse gedeputeerde Yves de Boer (ruimtelijke ontwikkeling, VVD) en zijn Overijsselse collega Theo Rietkerk (economie, innovatie, CDA) de aankondiging van het kabinet dat na 2013 geen rijksmiddelen meer beschikbaar worden gesteld voor de herstructurering van bedrijventerreinen.

 

‘We moeten nu goed nadenken hoe we na 2013 verder gaan’, zegt De Boer desgevraagd. ‘Het kan niet waar zijn dat we onnodig weilanden gaan offeren voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen als er ook andere mogelijkheden zijn. Als het Rijk zich terugtrekt, zullen we als provincies en gemeenten creatiever moeten zijn, waarbij we ook richting bedrijfsleven kunnen kijken.’

 

De Boer zegt dat sommige gemeenten in Brabant bij de uitgifte van nieuw bedrijventerrein de grondprijs verhogen. De opbrengst van deze toeslag op de grondprijs wordt vervolgens gebruikt om elders bedrijfslocaties te herstructureren. Niet alleen bij de herstructurering van bedrijventerreinen doet het kabinet een stap terug. Ook andere subsidieregelingen voor de regionale economie worden geschrapt. ‘Taken worden gedelegeerd of zelfs gemandateerd, zonder dat er geld tegenover staat’, zegt De Boer.

 

Over dit aspect wil Theo Rietkerk als waarnemend voorzitter van provinciekoepel IPO in gesprek met het kabinet. Als provincies meer taken en bevoegdheden krijgen voor het stimuleren van de regionale economie, moet daar ook iets tegenover staan, meent hij. ‘Boter bij de vis.’

 

Rietkerk verwijst naar de 1,5 miljard euro die minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, CDA) gaat investeren in negen ‘topsectoren’, zoals logisitiek, agrofood, tuinbouw en chemie. Negen ‘topteams’ van overheid, wetenschap en bedrijfsleven gaan beslissen waar deze middelen worden ingezet.

 

Voor het IPO is van belang dat de regio’s een stem krijgen bij de verdeling van de gelden. ‘Het kan niet zo zijn dat die topteams een nationaal instrument of zelfs een nationaal speeltje worden. Wat wij willen, is afstemming met de provincies, zodat er verbinding kan worden gelegd met het provinciaal beleid’, aldus Rietkerk. Volgens hem is er op dit moment ‘onvoldoende zicht op hoe het mandje is gevuld en hoe de inhoud wordt verdeeld’.

 

Sinds Jan Franssen zich deze week met onmiddellijke ingang terugtrok, is Theo Rietkerk waarnemend voorzitter van het IPO. Rietkerks zorgen gaan niet alleen over de topsectoren, maar ook over het regionaal economisch beleid: ‘Het is goed dat de provincies voluit verantwoordelijk worden voor de regionale economie, maar het kan niet zo zijn dat de bijbehorende bedragen dan eerst worden gesaneerd naar nul. Den Haag wil alles minder, minder, minder. Maar zeker kwetsbare regio’s willen wij blijvend stimuleren, juist in deze moeilijke tijd.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.