of 58952 LinkedIn

Provincies vanuit Brussel op bres voor Europa

De provincies proberen een door de Europese Commissie voorgestelde korting van 10 procent op het Europese Cohesiefonds ongedaan te krijgen. Het fonds is nu nog goed voor 8,5 procent van alle overheidsinvesteringen in Europa.

De provincies proberen een door de Europese Commissie voorgestelde korting van 10 procent op het Europese Cohesiefonds ongedaan te krijgen. Het fonds is nu nog goed voor 8,5 procent van alle overheidsinvesteringen in Europa.

Jaarcongres in Brussel

De provinciebesturen komen morgen in Brussel bijeen voor het jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Zij vinden dat de focus van de Europese lidstaten te veel ligt op verlaging van de eigen EU-afdrachten. Elke euro die via het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar komt, becijferden de provincies eerder, leidt tot een investering in de regionale economie van ruim 3 euro. Via de Europese Cohesie-alliantie slaan de provincies alarm om zo de korting op het cohesiefonds van tafel te krijgen.

361 miljoen euro

In Nederland, stellen de provincies, investeert de Europese Unie in de periode 2014-2020 bijna 361 miljoen euro. Onder meer om de overgang naar een koolstofarme economie te begeleiden en door te investeren in landelijke gebieden en het concurrentievermogen van het mkb. Er zouden dankzij die Europese bemoeienis in Nederland 18.000 vaste banen zijn bijgekomen. Ook werden er 6.000 start-ups ondersteund en was er steun voor 550 onderzoeksprojecten. Die aantallen staan bij een verlaging van het Cohesiefonds onder druk.


Waardevolle aanjagers
Maar niet alleen hebben de provincies baat bij Europa, dat geldt andersom ook, stellen IPO-voorzitter Theo Bovens, Brabants cdk Wim van de Donk en voorzitter Karl-Heinz Lambertz van het Europees Comité voor de Regio’s in een gezamenlijke verklaring voorafgaand aan het congres. De provincies ‘zijn waardevolle aanjagers van voorstellen en actie om de Unie dichter bij haar burgers te brengen. Daarom moeten lidstaten niet alleen hun bijdrage leveren aan de Europese begroting, maar naast het maatschappelijk middenveld ook de regio's, provincies en steden ten volle erkennen als onmisbare spelers in het proces tot herziening van Europa.’

Geen toeval
Het feit dat het IPO zijn jaarcongres uitgerekend in Brussel houdt is geen toeval. ‘We zitten vlak voor de Europese verkiezingen, een goed momentum om in Brussel te zitten’, zei IPO-voorzitter Theo Bovens eerder tegen Binnenlands Bestuur. ‘Je ziet dat de Europese wetgeving en richtlijnen in toenemende mate terreinen beslaat waar wij als provincie in actief zijn: regionale economie, cohesiebeleid, structuurfondsen, klimaat, duurzaamheid, vitaal platteland, tot aan de digitale agenda aan toe. Het is goed om die awareness nog eens bij de provincies tussen de oren te brengen.’

 

Keynote spreker

Op het programma staan workshops over onder meer grensoverschrijdende samenwerking, de ontwikkeling van duurzame mobiliteit en de betekenis van de structuurfondsen voor Flevoland en Zuid-Holland – mede vanuit een Europees perspectief. Keynote spreker is vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
En hoeveel moet NL afdragen om 361 miljoen terug te krijgen...