of 59329 LinkedIn

Provincies teren relatief het meeste in

De lokale overheden verwachten dat ze dit jaar 2,1 miljard euro uit hun reserves moeten halen en teren daarmee in op hun vermogen, meldt het CBS. Provincies onttrekken met 0,6 miljard euro relatief veel aan de reserves, aangezien hun begroting 5,6 miljard euro bedraagt

De lokale overheden verwachten dat ze dit jaar 2,1 miljard euro uit hun reserves moeten halen en teren daarmee in op hun vermogen, meldt het CBS. Provincies onttrekken met 0,6 miljard euro relatief veel aan de reserves, aangezien hun begroting 5,6 miljard euro bedraagt. De totale begroting van de lokale overheden bedraagt 64,2 miljard euro. 

Helft van rijk 

Provincies ontvangen bijna de helft van hun baten van het rijk en bijna een derde komt binnen via de motorrijtuigenbelasting, die provincies samen met het rijk heffen. Waterschappen dekken de kosten grotendeels met geld dat ze zelf ophalen: 2,8 van de 3,2 miljard euro komt van eigen belastingopbrengsten. ‘Zij heffen belasting om voldoende zoet water beschikbaar te hebben in bijvoorbeeld tijden van droogte, het zuiveren van afvalwater en veilig houden van waterkeringen’, meldt het CBS.

 

Extra kosten door hitte 

De hittegolf dit jaar zal voor de extra kosten voor de waterschappen zorgen. ‘De watervraag blijft de komende periode zeer hoog, daarom nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat overal in het land maatregelen’, meldde de Unie van Waterschappen onlangs. ‘Op steeds meer plekken worden extra pompen ingezet. De door waterschappen ingestelde onttrekkings­verboden zijn essentieel om voldoende water te behouden.’ De drinkwatervoorziening en veiligheid zijn op orde.

 

Gemeenten meest afhankelijk
Veruit het grootste deel van de begroting nemen de gemeenten voor hun rekening: 55,5 miljard euro. Daarvan komt 34,9 miljard van rijksbijdragen, waarmee gemeenten het meest afhankelijk zijn van de rijksoverheid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Als Overheden interen op hun vermogen dan betekent dit dat dit (kennelijk) onderdeel is van (gezond?) financieel beleid. Overigens behoren Overheden de reserves in het belang van hun burgers natuurlijk tot normale proporties te beperken.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
De overheid is er voor de burger en niet andersom. Bovendien is het aanhouden van reserves ofwel bankieren geen overheidstaak en moeten deze gelden zoveel mogelijk terug naar de belastingbetaler. Dit klemt des te meer omdat uit het jaarverslag 2017 van de Nederlandse Bank is gebleken dat sinds de toetreding tot de euro in 2002 er geen dubbeltje koopkracht is bijgekomen. Ook zijn er in Utrecht, volgens het CBS 2016, maar liefst 14.700 gezinnen, dus circa 10,6 % van de bevolking, die leeft onder de armoedegrens. Ik heb het dan nog niet dat er volgens de voorjaarsnota 2018 die een terugblik geeft over 2017 maar liefst 214,6 miljoen is verstrekt aan 2527 stichtingen en verenigingen met vaak vage doelstellingen.Ook recent, in juli 2018 stegen de huurlasten met 2,3% en energiekosten met 0,9%. Kortom, de lokale financiën in veel gemeenten moeten dan ook flink heroverwogen wil Nederland niet kapot gaan aan een financiële of sociale hartinfarct !