of 59179 LinkedIn

‘Provincies relevanter dan ooit’

De provincies zijn bezig met het formuleren van een aanbod aan de formateur voor na de verkiezingen van 15 maart 2017. ‘Wat willen wij doen. Wat gaan wij bijdragen aan de energietransitie, aan de regionale economie en aan een gezond landschap.'

De provincies zijn bezig met het formuleren van een aanbod aan de formateur voor na de verkiezingen van 15 maart 2017. ‘Wat willen wij doen. Wat gaan wij bijdragen aan de energietransitie, aan de regionale economie en aan een gezond landschap.'

Niet dus de geijkte brief van honderd punten die gerealiseerd moeten worden en of daar geld voor kan komen, maar een aanbod. ‘Met zo’n focus heb je een ijzersterk voorstel en toon je ambitie’, zegt Henry Meijdam. De VVD-bestuurder werd bijna een jaar geleden directeur van het Interprovinciaal Overleg, IPO. ‘We hebben de ambitie om als provincies op de terreinen van duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer, milieu, vitaal platteland en natuurbeheer, bereikbaarheid, regionale economie, culturele infrastructuur en kwaliteit van het openbaar bestuur een onderscheidende bijdrage te leveren. We zijn rijp voor de grote maatschappelijke opgaven.’

 

Vluchtelingencrisis

‘We merken dat die benadering in goede aarde valt bij de ministeries en koepelorganisaties. In tegenstelling tot de formatie van 2012 zijn provincies nu ook een geaccepteerde entiteit om de rol van agendabepaler- en uitvoerder te vervullen’, aldus Meijdam. Een recent voorbeeld is de aanpak van de asielstroom, waarbij niet via de bekende kaders werd gewerkt, maar zogenaamde ‘regionale tafels’ in het leven werden geroepen met de hoogste regionale rijksheer (de commissaris van de koning) aan het hoofd. Deze ‘schouder-aan-schouder’-aanpak heeft volgens politiek Den Haag en de provincies prima gewerkt. Meijdam: ‘De provinciale aanpak van de vluchtelingencrisis heeft het mogelijk gemaakt om brede lagen van de bevolking te laten zien dat provincies ertoe doen. We hebben natuurlijk niet elke dag dossiers waar heel Nederland van wakker ligt. Dit was er één.’

Blijven onderscheiden

De provincie kan zich blijven onderscheiden en wat bereiken omdat de toekomst volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken bij de regio’s ligt. En ‘de provincie is de bestuurslaag die het dichtst bij de regio’s ligt’, aldus Plasterk.
Meijdam: ‘De regionale schaal is daadwerkelijk de schaal waarop de fysieke leefomgeving zijn problemen heeft. Plasterk cijfert de gemeenten niet weg, maar geeft aan dat de partijen in de regio zich met elkaar moeten verbinden om een probleem op te lossen. Problemen trekken zich van grenzen namelijk niets aan. Je moet dus grensontkennend met elkaar samenwerken. Wie hebben we nodig om een probleem op te lossen? Dus: probleem zoekt eigenaar, en niet eigenaar zoekt probleem. Dat laatste hebben we als provincies, eerlijk is eerlijk, te lang gedaan. Doordat we daar radicaal vanaf zijn gestapt, zijn we relevanter dan ooit. Je organiseert een probleemtafel van belanghebbenden, praat over de oplossingen en realiseert ze daarna. Daar zijn provincies sterk in.’

De ‘nieuwe’ provincie staat dus als een huis. Met zelfvertrouwen komt nogal eens expansiedrift. Moeten gemeenten en waterschappen zich zorgen maken? ‘Nee, absoluut niet’, aldus Meijdam. ‘Provincies hebben geleerd. We worden ons steeds meer bewust van het feit dat het niet effectief is om te vechten om het leiderschap. Zo’n discussie over macht leidt echt nergens toe, alleen maar tot navelstaarderij waar de burgers niets aan hebben. In het verleden draaide het weleens om landjepik, tegenwoordig investeren we in partnerschap. We zijn geïnteresseerd in samenwerkingsverbanden.’


Gerust

Als provincies nu bijvoorbeeld weer zouden beginnen met het gezelschapsspel van ‘de waterschappen onder de provincies’, dan wordt er volgens hem de komende jaren nergens meer samengewerkt. Meijdam: ‘Dan maken we alleen een hoop deskundigen blij met opdrachten om uit te zoeken wie het gelijk aan zijn kant heeft. Het einde van het liedje is dat we geen snars zijn opgeschoten maar wel lekker drie jaar van de straat zijn geweest.’

 

Lees het volledige interview in Binnenlands Bestuur nr. 22 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@Klaas Boer.
1. EU, Rijk (1 rijksbestuursdienst) + ca. 25 regio's (opschalen gemeenten).
2. handhaven 2e Kamer (maximaal 100 zetels).
2. opheffen 1e Kamer en Provincies. Gemeenten en Waterschappen gaan op in regio's.
3. functie 1e Kamer, sterk gereduceerd in aantal, onderbrengen bij Raad van State inclusief opname daarin van voldoende burgers (de upper ten van Nederland).
Voordelen: véél minder bestuurlijke drukte, minder bestuurslagen, efficiënter bestuur, véél minder regels en bureaucratie. Succes er mee!
Door Loe op
Natuur niet alleen in voorschriften maar ook toezicht op naleving door gemeenten!
Door Klaas Boer (ex-wethouder) op
Uitblijven gaan van een Rijk, 12 Pronvincies en 300-400 honderd Gemeenten. Pronvincies spelen een belangrijke
rol op ruimtelijk/Omgevings-beleid. Kieskringen van 19 terugbrengen naar de 12 Pronciegrenzen . Gemeentelijke
en Provinciale samenwerking op basis van Regionale
Samenwerking. Rechtstreeks gekozen Eerste Kamer.
Vertegenwoordiging van Tweede en Eerste Kamer op basis van evenredigheid Inwonertal per provincie. Zwitserse/Amerikaaanse kiessysteem als voorbeeld
voor wat betreft National Rat/ Huis van Afgevaardigen. niet voor wat Standenraat/Senaat!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Inderdaad zo snel mogelijk via fusie gemeenten opschalen tot regio's. Opheffen provincies is noodzakelijk en komt steeds dichterbij.
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
Zojuist weer gezien: de provincie neemt haar rol voor de goedkeuring van de begroting serieus, maar stelt dezelfde vragen al het ministerie. Waaruit blijkt dat de provincie een toegevoegde waarde heeft?
Gemeenten bepalen hun eigen ruimtelijke grenzen, maar het kleurpotlood van de provincie gaat daar dwars overheen, zonder adequate kennis van de lokale situatie. En zo kan je nog wel even doorgaan m.b.t. het twijfelachtige nut van provincies.
Het is hier net als bij gemeenten die niet willen herindelen maar wel willen "samenwerken", of erger nog ambtelijke samenvoegen: bestuurders heffen hun eigen posities niet op, het pluche zit te lekker!
Door Henk op
Hier blijkt dat de provincies overbodig zijn
Door KoosZ op
Slager Meijdam keurt zijn eigen vlees.