of 63428 LinkedIn

'Provincies opheffen en gemeenten samenvoegen naar Deens voorbeeld'

Henk Bouwmans 12 reacties
D66-fractievoorzitter en politiek leider Alexander Pechtold wil terug naar vier provincies en gemeenten met minimaal 50 duizend inwoners, zonodig door ‘Den Haag’ op te leggen.

Pechtold greep het recente debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan om duidelijkheid te scheppen over het standpunt van zijn partij over de bestuurlijke organisatie van Nederland. ‘Laat ik het maar eens duidelijk en scherp zeggen: stop met de provincies en de waterschappen in de huidige vorm.’ De D66-leider vindt dat het kabinet Denemarken als voorbeeld moet nemen. In dat land werd in 2 jaar tijd het aantal provincies en gemeenten door schaalvergroting gereduceerd tot vier regio’s en vijftig gemeenten.

 

De nieuwe herindelingsgemeenten Oldambt en Horst aan de Maas tonen volgens Pechtold aan dat het bestuur in grote gemeenten ook dicht bij de bevolking kan staan. ‘Op de schaal van zeg 50 duizend inwoners per gemeente kun je enerzijds een prima kwaliteit van bestuur garanderen en kun je anderzijds prima beschikbaar zijn’, aldus Pechtold. De D66-leider stelde tevreden vast dat het herindelingsdebat in deze nieuwe fusiegemeenten laat zien dat ‘er ook veel steun van onderop is om het zo te doen’.

 

Gemeentelijke herindeling is wat Pechtold betreft niet afhankelijk van een initiatief van onderop, zoals het kabinet en de coalitie van CDA , PvdA en ChristenUnie dat als uitgangspunt hanteren. D66 wil herindeling vanuit Den Haag afdwingen als bestuurders van kleine gemeenten weerstand bieden en kiezen voor samenwerkingsvormen die nauwelijks democratisch te controleren zijn. ‘Als dat te lang duurt zal het Rijk de verantwoordelijkheid moeten nemen’, aldus Pechtold. D66 is zelfs bereid om herindeling op te leggen, zo bevestigde Pechtold expliciet op een vraag daarover van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen. ‘Soms moet je van bovenaf durven besturen’, aldus de D66-leider.

 

De fracties van PVV en SP die vinden dat herindeling niet kan zonder een uitspraak van burgers per referendum, vingen bot bij D66, dat normaal een warm pleitbezorger is van referenda. Komt er dan geen referendum voor het Friese volk, zo vroeg PVV ’er Hero Brinkman vanwege het pleidooi van D66 om de provincies op te heffen en over te gaan tot de vorming van vier landsdelen. Het opheffen van provincies en het samenvoegen van gemeenten naar Deens voorbeeld is dé inzet van zijn partij, aldus Pechtold, bij de volgende verkiezingen. ‘Dat is één groot referendum’, aldus de D66-leider. D66 staat er in de peilingen al heel lang goed voor, regeringsdeelname lonkt.

 

Het doel van de voormalige minister voor bestuurlijke vernieuwing is om het aantal bestuurslagen terug te brengen. ‘Het gaat mij erom dat er sinds Thorbecke, van 1848 tot nu, in Amsterdam zes bestuurslagen zijn gekomen. Ik wil graag opschonen tussen Den Haag en Brussel aan de ene kant en het lokale en regionale bestuur aan de ander kant. De identiteit van Friesland kan prima bestaan zonder dat in Leeuwarden een bestuur zit dat apart over dingen gaat. Dat wil ik doorbreken. Moet dat middels inspraak van onderop? Moeten daar mensen bij betrokken worden? Maak ik het inzet van de verkiezingen door het in mijn verkiezingsprogramma te zetten? Ja.’

 

Groot dorp

 

Volgens SP-Kamerlid Ronald van Raak maakt Pechtold zich schuldig aan ‘tekentafeldemocratie’ met zijn pleidooi voor het samenvoegen van provincies en het vormen van uitsluitend grote gemeenten. ‘Dat willen mensen helemaal niet. Men wil geen heel erg grote gemeenten door herindeling of vier heel erg grote provincies die vervolgens de rijksoverheid weer dwars gaan zitten. Waarom niet kiezen voor kleinschaliger, dichter bij de mensen? Waarom geen kleinere provincies? Dan kunnen Friesland, Drenthe en Zeeland blijven bestaan. Waarom die grootheidswaan om vier provincies te gaan maken die dan weer allemaal taken en geld daarvoor moeten krijgen?’ Volgens Pechtold heeft Van Raak een verkeerd beeld van Nederland. ‘Als je één keer gas geeft, ben je Nederland door. Als wij het land bekijken op de schaal van de wereld of van Europa, wonen wij hier in een groot dorp. Laat Van Raak niet doen of Nederland een groot land is.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sybren (ambtenaar EU) op
Het vorige kabinet heeft van alle gemeenten al prefecturen gemaakt, dan kunnen we de provincies ook wel opheffen lijkt Pechtold te denken. Vraag me wel af welk probleem hier moet worden opgelost, behalve het publicitaire van Pechtold.
Als Pechtold nu eerst eens ziojn eigen kroonjuwelen zou oppoetsen zoals daar zijn: het toetsbaar maken van wetgeving aan de grondwet, het instellen van een constitutioneel hof, het verkiezen van burgemeensters , commissarissen en de premier? Het afschaffen vand eonderwijsvrijheid? Lastig met die ChristenUnie natuurlijk, nee dan liever wat gemakkelijks, hef de provincie maar op!
Door Peter op
Maar wat wil de heer Pechtold bereiken (anders dan publiciteit voor zijn eigen persoon/partij)?
Waarom is dan dit Deense model daar de beste oplossing voor?

Hoorde laatst ook zo'n prachtverhaal over krampachtig gelijk trekken van gebiedsindelingen. Totdat ik de vraag stelde of de netwerken waar 'burgers' zich in bevinden ook aan die grenzen houden. Werd het muisstil...

Ik geloof niet dat het bedrijven en mensen erg veel kan schelen hoe de overheid is georganiseerd. Wel hoe de publieke taken worden georganiseerd, hoe met de 'buitenwereld' wordt omgegaan, welk verhaal wordt verzonnen en welk verhaal het eigenlijk echt is.

De heer Plaststerk heeft overigens als minister ook ballonnen opgelaten over 'superprovincies'.
Door Hendriks (burger) op
Een goed idee zo min mogelijk bestuurslagen. Leg voor elke betaalde ambtenaar vast dat 100% van de betaalde tijd ook besteed wordt aan taakinhoud. Verantwoordelijkheid bij beleidsmakers en bestuurders voor consequenties van al hun beleid en bestuur, tot 80 jaar na dato.
Minimaliseer elk overleg tot 1 x per 6 weken een half uur.
Geen mensen oeverloos in dienst voor oeverloos vergaderen, koffie nuttigen, en privémail op het werk afhandelen en uitsturen. Het geld wat daardoor overblijft naar die arme/minder intellectuele mensen die het alleen maar slechter krijgen onder D66 .

Door Joke op
Dat kost toch heel veel geld dat samenvoegen van provincies en samenvoegen van gemeenten? Blijkbaar is dat geld er. Gaat dit een verbetering van de samenleving bewerkstelligen? Ik voorzie grote logge, stugge bureaucratische apparaten, die niet het maatschappelijk belang dienen, maar zichzelf. Bovendien komen er ambtenaren met meer leidinggevenden en dan krijg je weer een hoger salaris. Het kost gewoon heel heel veel meer geld. Het Rijk hoeft niet te bezuinigen blijkbaar.
Door Stefan van Hoek (Freelance journalist) op
Wat Pechtolds plan betreft om "naar Deens voorbeeld" het aantal provincies terug te brengen tot vier: Denemarken heeft 5,5 miljoen inwoners; Nederland 16,5 => 1:3. Denemarken heeft 4 provincies; Nederland 12 => 1:3. Daarnaast is Nederland ook nog eens meer dan drie maal zo dichtbevolkt als Denemarken.
Door Martin Schuurman (fractievoorzitter ChristenUnie Gelderland.) op
De discussie over de provincie wordt weer opgerakeld. De heer Pechtold van D66 geeft de voorkeur aan maximaal vier landsdelen. De Gelderse ChristenUnie Statenfractie ziet geen meerwaarde in deze discussie. Geef de provincie juist een duidelijker profiel en schaf de stadsregio en mogelijk de waterschappen maar af. De huidige maat van de provincie is uitstekend. De provincies omzetten in meer regio’s leidt alleen maar tot veel meer bureaucratie. Er moet dan tussen de verschillende regio’s veel meer worden afgestemd over de provinciale taken. Regio’s in plaats van de provincies zullen de inwoners uiteindelijk niets extra opleveren.

Even vreemd is de bijdrage van D66 aan dit debat. De D66-Statenfractie in Gelderland heeft tijdens de laatste algemene beschouwingen gesproken over overheveling van taken van het Rijk naar de provincie. De partijleider van D66 heeft echter een andere mening. Kennelijk is die partij op zoek naar een nieuw punt voor bestuurlijke vernieuwing. De provincies en de gemeenten zijn nu aan de beurt. Gemeenten met minimaal 50 duizend inwoners, aangestuurd door vier landsdelen. Is dat reëel? De afstand tot de burger wordt wel erg groot.

Samenwerken tussen provincies is prima, maar helemaal samengaan? De ChristenUnie ziet dat niet zitten. Moet alles blijven zoals het is? Wat ons betreft niet. Korting, taken en budget horen in verhouding met elkaar te staan. Rinnooy Kan stelt: ‘De gemeenten zijn te klein en het Rijk is een brug te ver, maar de provincies zijn precies geschikt om over het cultuurlandschap de regie te voeren.’ De provincie als gebiedsregisseur. Efficiënt omgaan met de financiële middelen, geen bestuurlijke drukte meer op dezelfde dossiers. De provincie is dichter bij dan je denkt!
Door John Jorritsma (commissaris van de koningin Fryslân) op

Als het aan D66-leider Pechtold ligt, ben ik de laatste commissaris van de koningin in Fryslân. De provincie moet opgaan in een noordelijk landsdeel. Hij wil dat in het D66-verkiezingsprogramma opnemen. D66 heeft dat al eerder gedaan en dat leverde niet veel stemmen op.

 

Stevige taal van Pechtold. Hij wil gemeenten verplichten te fuseren als ze uit zichzelf geen haast maken. 50 duizend inwoners per gemeente is een mooie schaal. Ook wil hij de provincies bundelen in vier landsdelen. De Friese identiteit blijft behouden, ook al is er geen Fries bestuur meer, meent Pechtold. In Fryslân is de provincie nog altijd een herkenbare eenheid. De laatste Provinciale Statenverkiezingen toonde een opkomst van 55 procent van de stemgerechtigden - de hoogste van het land. Is dit niet een signaal van de Friezen dat de provincie ertoe doet?

Wij kijken als provinciebestuur hoe we krachtiger kunnen optreden. Daar hebben we de afgelopen maanden de Friese bevolking nauw bij betrokken. We gaan met minder mensen minder taken uitvoeren, juist om aan bestuurskracht te winnen. Ook Groningen en Drenthe bezinnen zich. Fusie met die provincies levert daardoor minder winst op dan Pechtold nu mogelijk in zijn hoofd heeft. In Fryslân proberen we de gemeenten ertoe te bewegen om te fuseren. Er komt in de Zuidwesthoek een nieuwe gemeente die aan het Pechtold-criterium van 50 duizend inwoners voldoet.

Er zijn meer plannen. Grotere gemeenten hebben we als kleinere provinciale organisatie nodig. We noemen dat de Koöperaasje Fryslân: door als provincie samen met gemeenten, bedrijfsleven en instellingen zaken op te pakken, kunnen we met minder ambtenaren meer bestuurskracht ontwikkelen. We halen onnodig veel overhoop als we Fryslân daarbij opofferen. Het is een herkenbaar gebied, met een eigen taal en identiteit. In de ogen van veel Friezen staat een fusie met Groningen en Drenthe gelijk aan een fusie van Nederland met België en Luxemburg: zakelijk te beredeneren, emotioneel niet te bevatten.

 

Het staat Pechtold vrij om zijn fusieplan onderwerp van de verkiezingen te maken. Maar dat heeft hij al eens gedaan. Bij de Kamerverkiezingen van 2006 stond de vorming van vier landsdelen in het D66-verkiezingsprogramma. Over een gemeentelijke herindeling was de partij toen milder: initiatieven moesten van onderop komen, zonder een minimum aantal inwoners. Waar Pechtold nu de samenwerking tussen gemeenten als ‘nauwelijks democratisch te controleren’ hekelt, wilde D66 in 2006 juist samenwerking aanmoedigen en wettelijke belemmeringen daarvoor wegnemen. We weten allemaal hoe het in 2006 bij de verkiezingen afliep. Het was voor D66 een dieptepunt. Het gaat wat te ver om die verkiezingsnederlaag op het standpunt over de landsdelen te schuiven. Maar als het voor de kiezers een belangrijk punt was, dan had D66 wel op meer bijval kunnen rekenen.

 

Scheer provincies niet te gemakkelijk over één kam. In de Randstad liggen de krachtsverhoudingen tussen gemeenten en provincies heel anders dan bij ons. Ik gun de Friezen liever een herkenbare en slagvaardige provincie Fryslân die het opneemt voor hun identiteit, dan een afstandelijk landsdeel Noord.

Door hoosjer (publicist) op
nooit geweten dat d66 ook standpunten had. maar natuurlijk, bestuurlijke verandering! hoe zit het met de rest??
Door Frank van den Hoven (Redacteur) op
Vroeger hoefde een gemeente nauwelijks meer te doen dan een paspoort uit te geven. Als je nu ziet wat gemeenten voor taken hebben, lijkt het me logisch ze bestuurlijk op te schalen opdat ze beter zijn toegerust (zelfs gemeenten van rond de 20.000 geven toe vaak niet genoeg expertise voor bepaalde taken n huis te hebben en dure externen te moeten inhuren). Veel zaken worden al in regionaal verband aangepakt, zoals Sociale Dienst, WMO, huisvesting, bedrijventerreinen, maar in regionale samenwerkingsverbanden die niet altijd goed te controleren en te besturen zijn. En nog al te vaak strijdt ieder gemeentetje voor zijn eigen vinexwijkje en bedrijventerreintje zonder het regionale belang in de gaten te houden. De trend naar grotere gemeenten die een historisch, economisch en sociaal logisch geheel vormen en in het regionaal belang handelen, lijkt me een goede. Neem een Westland, Heuvelrug, Bronckhorst, Oldambt, Bommelerwaard. En t.z.t. Bollenstreek, Goeree, Hoekse Waard, Westerkwartier, Krimpenerwaard, Alblasserwaard etc. Ligt het niet voor de hand om zulke streken ook regionaal te laten besturen ipv ieder gemeentetje voor zijn eigen belangetje te laten strijden?
Door Rampant (trl) op
Leuke truc van het kereltje om het vooral nu even niet over dat ene kroonjuweel te hebben, jeweetwel... het referendum.

Vacatures

Van onze partners