of 59295 LinkedIn

Provincies kloppen gemeenten met lastenverzwaring

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar met 0,9 procent. De opbrengst van de provinciale belastingen gaat met bijna 5 procent omhoog. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) vandaag presenteert

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar met 0,9 procent. De opbrengst van de provinciale belastingen gaat met bijna 5 procent omhoog

Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) vandaag presenteert. De stijging van de gemeentelijke lasten is lager dan de inflatie en volgens de onderzoekers ‘lager dan ooit gemeten.’ De onroerendezaakbelasting (ozb) is wel meer verhoogd dan afgesproken met het rijk, maar daar staat tegenover dat de gemiddelde afvalstoffenheffing daalt.

 

Bunschoten goedkoopst

De gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Bunschoten is het goedkoopst met 514 euro, Wassenaar het duurst met 1.183 euro. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens in 2014 704 euro aan hun gemeente. Dat is 6 euro meer dan vorig jaar. Het is het derde jaar op rij dat de stijging van de gemeentelijke woonlasten lager is dan de inflatie van 1,5 procent.

Aan ozb betaalt een huishouden gemiddeld 256 euro. Het minst betalen inwoners van Texel (gemiddeld 117 euro), het meest inwoners van Blaricum (633 euro). Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt dit jaar met 2,7 procent. Vlagtwedde is de gemeente met de sterkste stijging: een derde meer.

 

Wassenaar het duurst

Gemiddeld betalen huishoudens 261 euro aan afvalstoffenheffing. Dat is 3,85 euro minder dan vorig jaar. Gemeenten besparen op de kosten en geven het voordeel aan de burger. De ontwikkeling verschilt per gemeente. In Smallingerland daalt het tarief met 21 procent het meest – het betreft overigens een eenmalige korting. De stijging is het hoogst – 100 procent – in Eemsmond. Dat laat onverlet dat het tarief in Eemsmond nog steeds het laagst is van alle gemeenten: een meerpersoonshuishouden betaalt er maar 48 euro. Dat komt doordat een groot deel van de afvalkosten uit andere inkomsten wordt betaald. In Wassenaar betalen meerpersoonshuishoudens met 438 euro het hoogste tarief.

 

Rioolheffing licht hoger

De rioolheffing stijgt dit jaar gemiddeld met 1,6 procent – dat is net iets meer dan 3 euro. In Lelystad betalen meerpersoonshuishoudens met 70 euro het minst, in Brummen met 373 euro het meest. Het gemiddelde komt op 186 euro. In Oosterhout stijgt de rioolheffing met 28 procent het sterkst. Dat komt doordat vorig jaar een deel van de rioleringskosten uit de reserves werd betaald en dit jaar niet meer. Het sterkst daalt het tarief in de voormalige gemeente Boarnsterhim. De inwoners die nu deel uitmaken van Heerenveen betalen liefst 36 minder dan in 2013.

 

Meer toeristenbelasting

Uit het Coelo-onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten toeristenbelasting heffen, maar minder hondenbelasting. De gemiddelde toeristenbelasting stijgt met 2,2 procent. Tien gemeenten voerden in 2012 deze belasting in. Daar kwamen in 2013 nog eens zes gemeenten bij en dit jaar opnieuw zes.

De hondenbelasting daalt met gemiddeld 0,1 procent. Negen gemeenten schaffen die belasting dit jaar af.

 

Provinciale opcenten omhoog

De opbrengst van de provinciale belastingen valt dit jaar fors hoger uit. Dat komt vanwege de tariefstijging van de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Door het tarief met 0,7 procent te verhogen, stijgt de opbrengst met 4,7 procent. Provincies houden er namelijk bij de vaststelling van de tarieven geen rekening mee dat dit jaar meer auto’s onder de motorrijtuigenbelasting vallen dan in 2013. De vrijstelling voor zuinige auto’s vervalt en die voor oldtimers is beperkt. Behalve in Limburg gaan de tarieven in geen enkele provincie omlaag.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Taeke Wahle (beleidsadviseur LTO Noord) op
Bij de stijging van de tarieven ben ik in de rekenvoorbeelden die vaak volgen om aan te tonen dat het wel meevalt nog niet eerder een voorbeeld van de categorie niet-woningen tegengekomen. Ik kom gemeenten tegen die 50,% van de totale OZB opbrengsten uit deze categorie halen terwijl deze groep numeriek aanzienlijk in de minderheid is. De tarieven voor deze categorie ligt 3-4 hoger dan die van de categorie niet-woningen. Een procentuele verhoging in de categorie niet-woningen tikt veel meer door in de OZB aanslag. Bij onze leden agrariërs gaat het al snel om bedragen van €3.500 tot €5.500 of meer voor een totale OZB aanslag. Gemeenten mogen wat mij betreft de ondernemers in hun gemeente wel wat ontzien. Immers zij zorgen voor werkgelegenheid. We zijn toch eerst in Nederland ondernemers nodig voor banen en voordat er belasting geheven kan worden ?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het moet niet gekker worden. De Overheidsinstellingen (provincies) met het meeste geld in kas gaan percentueel de hoogste belasting binnenhalen.
Door Janneke op
Kan de regering eens kijken naar de begroting van de provincies? Kan hier niet extra bezuinigd worden. Hebben zij al dat geld wel nodig? Zijn hun bestedingen wel doelmatig. De provincies hebben nogal eens gefaald in het beheren van veel geld.
Wordt er bij de provincies in verhouding net zoveel bezuinigd als bij de gemeenten?
Door Hans (afdelingsmanager) op
Het zou interessant zijn als eens objectief wordt uitgezocht hoe veel geld er door provincies is besteed aan projecten die inmiddels zijn geschrapt - voorbeelden: Blauwe Stad, Wieringerrandmeer - en projecten die in de wacht zijn gezet en waarop eigenlijk afgeboekt moet worden. Ik denk dat de kiezer zal schrikken.
Door van Belzen op
En zie hier waarom we lagere overheden absoluut niet meer ruimte moeten geven voor het heffen van eigen belastingen.
Door Pipadekloon (Voorlichter) op
Die provincies sterven van het geld.Afpakken en naar de zorg.
Door Eric Immink op
Wat bekrompen om te denken dat de burger de overheid als losse instellingen ziet. Deze bekijkt de gehele lastendruk van de overheid. Oja 0,9% verhoging is volgens mij meer dan de gemiddelde inkomenstijging in nederland.
Door Rex Rotary (Coordinator) op
Bij ons in de gemeente betaal ik al jaren gespreid over 6 maanden; prima regeling.
Door Bond (Adviseur) op
En, om nog iets toe te voegen, de rekening voor OZB en afvalstoffenheffing moet in onze gemeente voortaan uiterlijk eind april zijn betaald. Dit was eerder eind mei.
Klinkt als een detail, maar veel mensen konden daarvoor hun vakantiegeld aanspreken, nu kan dat dus niet meer.
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur te Utrecht) op
Ook de provincie stikt het kennelijk van de graaiers !