of 64120 LinkedIn

Provincies in verzet tegen bestuursakkoord

De provincies Noord-Holland en Flevoland weigeren een nieuw bestuursakkoord te ondertekenen met het Rijk. Volgens de twee provincies staan er te veel financiële onduidelijkheden in.
Reageer
De provincies Noord-Holland en Flevoland weigeren een nieuw bestuursakkoord te ondertekenen met het Rijk. Volgens de twee provincies staan er te veel financiële onduidelijkheden in.

Opdraaien

Door het bestuursakkoord dreigen de provincies op te draaien voor de tekorten bij de rijksoverheid. Dat hebben Noord-Holland en Flevoland donderdag bekendgemaakt. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft zich juist positief uitgelaten over een onderhandelaarsversie van het bestuursakkoord met het Rijk.

 

Bezwaren

Later donderdagmiddag ondertekenen rijksoverheid en vertegenwoordigers van lagere overheden zoals het Interprovinciaal overleg (IPO) een onderhandelaarsakkoord, waarover de komende tijd provincies en gemeenten zich kunnen uitspreken. Noord-Holland en Flevoland voelen zich niet gebonden aan de overeenkomst. De dwarsliggende provincies hebben vooral bezwaren over wat er over natuur, landelijk gebied en jeugdzorg in het akkoord is opgenomen.

 

Motorrijtuigenbelasting 

Noord-Holland is verder tegen een wettelijk maximum voor de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. In het bestuursakkoord is een maximum van 105 opcenten vastgelegd. Volgens Noord-Holland tast dit plan de vrijheid van provincies aan om de eigen huishouding financieel rond te krijgen.

 

Oostvaarderswold

De voornaamste reden voor Flevoland om het akkoord niet te tekenen, is dat de provincie nog in onderhandeling is met het kabinet over het natuurgebied Oostvaarderswold. Door nu te tekenen zou Flevoland haar onderhandelingspositie ernstig verzwakken en daardoor tientallen miljoenen euro's kunnen mislopen, zo stelt zij.

 

Positief

Het bestuursakkoord moet kabinetsplannen voor bezuinigingen en hervormingen op het terrein van onder meer de arbeidsmarkt, AWBZ, jeugdzorg, ruimte, natuur en water in goede banen te leiden.  Met de overheveling van budgetten onder de verschillende overheden is een bedrag gemoeid van ongeveer 8,5 miljard euro.

 

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trapte eerder nog flink op de rem wegens bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Naar verluidt heeft het kabinet geen extra geld toegezegd en zal de VNG het onderhandelaarsakkoord neutraal voorleggen aan de achterban.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners