of 59318 LinkedIn

Provincies blijven alert op leegstand kantoren

De leegstand van de kantoren is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de laatste tijd verminderd, maar blijft structureel groot. Wat de provinciale koepelorganisatie IPO betreft, blijft er daardoor voor de provincies een rol weggelegd om leegstand tegen te gaan.

De leegstand van de kantoren is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de laatste tijd verminderd, maar blijft structureel groot. Wat de provinciale koepelorganisatie IPO betreft, blijft er daardoor voor de provincies een rol weggelegd om leegstand tegen te gaan.

Negen van de tien provincies met een provinciale ruimtelijke verordening hebben de afgelopen jaren de verordening voor de kantoorfunctie al restrictiever gemaakt, deels onder invloed van het Convenant Leegstand Kantoren uit 2012.

 

Planschade

De provincie Utrecht gaat zelfs een stap verder. Die provincie wil een bestemmingsplan vaststellen waarin overtollige, nog niet benutte lokale bestemmingsplancapaciteit voor kantoren wordt geschrapt. Het gaat om totaal 4,3 miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak, boven op de 1,2 miljoen vierkante meter aan kantoren die nu in de provincie leegstaat. Omdat dit zou kunnen leiden tot planschadeclaims van grondeigenaren, heeft de Utrecht daarom een provinciale kantorenvisie aangekondigd waarin dat voornemen is aangekondigd: planschadeclaims maken namelijk geen of minder kans wanneer het besluit dat schade oplevert te voorzien was.

 

Extra vraag

Er zijn volgens het IPO inmiddels alweer signalen dat gemeenten kantoorontwikkeling mogelijk willen maken op plekken waar nog altijd veel leegstand is. Gelet op de lange doorlooptijd van nieuwbouw is de kans groot dat bij oplevering de extra vraag naar kantoren (als die er al is) alweer is gedaald en er dus meer leegstand ontstaat.

 

Juridisch afdwingen

Ook volgens het Planbureau valt op de langere termijn valt niet te verwachten dat de behoefte aan kantoren de huidige voorraad zal overstijgen. Om regionale overproductie te voorkomen, blijft er volgens het IPO een duidelijke rol voor de provincies. Die kunnen bovenlokale afwegingen maken en die juridisch afdwingen.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.