of 59318 LinkedIn

Provincie: zet in op fusie Kempen

De Eerselse oppositie vraagt Gedeputeerde Staten van Brabant in te zetten op een herindeling van Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. De regio is – opnieuw – verdeeld over de bestuurlijke toekomst. Want ook de raad van Reusel-de Mierden wil fuseren. Bladel niet.

De oppositie van Eersel vraagt Gedeputeerde Staten van Brabant in te zetten op een fusie van Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. Dat doen zij aan de vooravond van de raadsvergadering waarin het college van Eersel de raad voorstelt om als zelfstandige gemeente door te gaan. De regio is – wederom – verdeeld over de bestuurlijke toekomst. Want ook de raad van Reusel-de Mierden wil fuseren. Bladel niet.

Twee opties

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden hebben van de provincie Brabant tot 1 oktober de tijd om een keuze te maken tussen twee opties. De ene optie is de vorming van een federatie met Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. De tweede is herindeling van Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. De colleges van de betrokken gemeenten hebben in een nagenoeg eensluidend raadsvoorstel echter allemaal gekozen voor een derde optie: zelfstandigheid met versterking van de regionale samenwerking.

 

Nipte meerderheid

Dit tegen de zin van de oppositie van Eersel, (PvdA-GroenLinks, CDA, D66 en Kernbeleid, acht van de zeventien raadszetels). Zij wijzen GS er in een eind vorige week verstuurde brief op dat slechts een nipte meerderheid voor zelfstandigheid is, terwijl voor de raadsverkiezingen een ruime meerderheid voor herindelen was. De keuze van het college voor zelfstandigheid is in de ogen van de oppositie niet inhoudelijk gemotiveerd.

 

Teleurgesteld

‘Daarmee wordt ernstig tekort gedaan aan toekomstbestendigheid van de bestuurlijke samenwerking. Wij zijn zeer teleurgesteld in de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel nu omgaat met dit voorheen zeer zorgvuldig doorlopen proces’, schrijft de oppositie aan GS. De regio zit nu in een impasse en de provincie moet die doorbreken door ‘stevig de regie te pakken op de bestuurlijke toekomst van de Kempengemeenten en te gaan voor een fusie van ten minste Bladel, Eersel en Reusel- De Mierden.’

 

Unaniem

Evenals in Eersel wil ook de oppositie van Bladel fuseren, zo meldt het ED. De Bladelse raad heeft echter ingestemd met het collegevoorstel om zelfstandig te blijven. De raad van Reusel-de Mierden heeft vorige week unaniem een amendement aangenomen waarin voor herindeling met Bladel en Eersel wordt gekozen. Dit besluit zal aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden gestuurd. De raad van Bergeijk buigt zich donderdag over het collegevoorstel. GS hebben eerder aangegeven dat Bergeijk zelfstandig kan blijven, als de vier gemeenten geen federatie willen vormen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
We gaan net zolang door met fuseren totdat Nederland één gemeente is. En dan worden we een stad binnen het land Europa.