of 58952 LinkedIn

Provincie zet herindeling Landgraaf door

Gedeputeerde Staten van Limburg zetten de herindeling van Heerlen met Landgraaf door. Gedeputeerde Ger Koopmans (bestuurskracht) verwacht niet dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken tussentijds gaat ingrijpen.

De provincie Limburg zet de herindeling van Heerlen met Landgraaf door. Gedeputeerde Ger Koopmans (bestuurskracht) verwacht niet dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken tussentijds gaat ingrijpen.

Herindelingsontwerp

Koopmans hoopt verder dat Landgraaf ingaat op de openstaande uitnodiging voor overleg. Dat stelt de gedeputeerde desgevraagd in een reactie op de stap van het college van Landgraaf. Dat heeft de minister woensdag met spoed een stokje te steken voor de herindelingsplannen van Gedeputeerde Staten. GS willen Heerlen en Landgraaf per 2019 tot een gemeente laten samensmelten en willen op 21 maart het herindelingsontwerp daartoe vaststellen.

 

Nog niet aan zet

De gedeputeerde voelt zich gesteund door een eerder besluit van Plasterk op het vernietigingsverzoek van de Groningse gemeente Haren. Haren vroeg in haar strijd om behoud van haar zelfstandigheid onder meer – tevergeefs – de minister een streep te zetten door de provinciale plannen tot herindeling van de gemeente met Groningen en Ten Boer. De wet voorziet niet in tussentijds ingrijpen door ‘Den Haag’, zo luidt de strekking van de reactie van Plasterk. De minister is pas aan het einde van het traject aan zet, als het door Provinciale Staten vastgestelde herindelingsadvies aan de minister wordt gestuurd, zo schreef minister Plasterk augustus vorig jaar aan de Harense burgemeester Van Veen.

 

Vernietigingsverzoek

Het ministerie wil nu nog geen reactie geven op het vernietigingsverzoek van de gemeente Landgraaf. Het is bezig met de beantwoording van de brief, laat een woordvoerder van de minister weten. Daar wil het ministerie niet op vooruitlopen. Het is de tweede keer dat Plasterk een vernietigingsverzoek van een gemeente heeft gekregen; Haren was de eerste gemeente die de hulp van de minister inriep.

 

Schaal niet op orde

De provincie Limburg gaat door met de voorbereidingen van het herindelingsontwerp en staat nog steeds achter het voornemen tot fusie van Heerlen en Landgraaf. ‘Ten eerste omdat Landgraaf zelf heeft aangegeven dat de schaal niet op orde is’, aldus Koopmans. De gemeente is al tijden op zoek naar een manier om de bestuurskracht te vergroten. Een ambtelijke fusie met Brunssum ging niet door en gesprekken met regiogemeenten leverde geen concreet resultaat op, aldus Koopmans.

 

Onvermijdelijk

Een tweede herindelingsargument voor de provincie is dat Heerlen weliswaar in naam centrumstad van Parkstad Limburg is, maar die functie komt, mede door haar geringe omvang (ruim 87.000 inwoners), onvoldoende tot zijn recht. Met deze herindeling kan de centrumstadgedachte wèl meer tot zijn recht komen, aldus Koopmans. Landgraaf telt ruim 37.000 inwoners. ‘Daarnaast ligt er voor Landgraaf een uitdaging op het sociaal domein. De gemeente moet een tekort van vijf miljoen euro overbruggen.’ Koopmans benadrukt dat een van bovenop opgelegde herindeling geen staand provinciaal beleid is, maar dat, zeker ook gezien de voorgeschiedenis van de gemeente Landgraaf ter versterking van de eigen bestuurskracht, opschaling onvermijdelijk is.

 

Zienswijzen

Na vaststelling van het herindelingsontwerp door GS wordt het voorstel drie maanden ter inzage gelegd. Iedereen kan in die periode zienswijzen indienen. Provinciale Staten nemen naar verwachting medio juli een besluit. Daarna wordt het herindelingsadvies naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. De Eerste Kamer heeft uiteindelijk het laatste woord. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.