of 59854 LinkedIn

Provincie tegen winning gas in Brabant

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bezwaar ingediend tegen de winning van gas in Waalwijk. Er gaat volgens het dagelijks bestuur van de provincie een verkeerd signaal van uit.

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft bezwaar ingediend tegen de winning van gas in Waalwijk. Er gaat volgens het dagelijks bestuur van de provincie een verkeerd signaal van uit.

‘Het besluit zich tegen de gaswinning te keren viel in de gisteren gehouden GS-vergadering. Gedeputeerde Staten dienen een zienswijze in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op de ontwerpvergunning voor een diepboring naar gas (Waalwijk-Zuid) en een bezwaar tegen het instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Sprang.

 

Bescherming grondwater

‘De provincie streeft naar een energievoorziening die vrij is van CO2-emissie’, aldus de toelichting. Daarvoor zegt Brabant zich te willen richten op de productie van duurzame energie. Het is in de ogen van Gedeputeerde Staten dan ook een verkeerd signaal om nu in te stemmen met een winningsplan en boring die beogen om meer gas te gaan winnen op de bestaande locaties. ‘Daarnaast mag volgens de Structuurvisie Ondergrond van het Rijk (STRONG) gaswinning niet plaatsvinden in een grondwaterbeschermingsgebied zoals bij Sprang’, aldus het college.

 

2 miljard kubieke meter

Eerder al ging Brabant – samen met vijf gemeenten – bij de Raad van State in beroep tegen extra gaswinning in Waalwijk en Loon op Zand. Het voornemen was de komende jaren extra gas te gaan winnen uit drie gasvelden in die gemeenten.

VVD-minister Wiebes van Economische Zaken had eind vorig jaar energieconcern Vermilion groen licht gegeven de komende acht jaar meer gas te winnen in Waalwijk en Loon op Zand. Er zou daar nog zo’n 2 miljard kubieke meter aardgas te winnen zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Dit is waar Nederland aan kapot gaat. Er is altijd wel een eenling, of een partij, die haar zelfzucht boven het belang van Nederland stelt.
Het gemeenschappelijk belang telt niet meer. Het is ik, ik, ik. Nederland gaat de US achterna.