of 59082 LinkedIn

Provincie krijgt grotere rol bij herindeling

Wachten op louter gemeentelijke herindelingen van onderop levert volgens het nieuwe kabinet niet altijd een wenselijk resultaat op. Vandaar dat in het regeerakkoord een grotere rol wordt toebedeeld aan de provincies. Het is aan die bestuurslaag om een herindelingsprocedure op te starten voor gemeenten die ‘langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken.’

Wachten op louter gemeentelijke herindelingen van onderop levert volgens het nieuwe kabinet niet altijd een wenselijk resultaat op. Vandaar dat in het regeerakkoord een grotere rol wordt toebedeeld aan de provincies. Het is aan die bestuurslaag om een herindelingsprocedure op te starten voor gemeenten die ‘langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken.’

Blauwdruk

Veel kleinere gemeenten zijn volgens het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU voor belangrijke taken die de directe levenssfeer van mensen raken in sterke mate afhankelijk geworden van regionale samenwerking op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De democratische controle door gemeenteraden komt daardoor op afstand te staan. Op verschillende plaatsen hebben gemeenten om die reden in samenspraak met de provincie de afgelopen jaren het initiatief genomen tot gemeentelijke herindeling. Het kabinet zegt die beweging te ondersteunen, temeer omdat blauwdrukken van bovenaf daarvoor niet werken. ‘Maar het proces helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd een optimaal resultaat op’, aldus het regeerakkoord, verwijzend naar die gemeenten die voor de uitoefening van belangrijke taken lange tijd erg afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen. Om die reden krijgen provincies weer een grotere rol toebedeeld.

 

Gemeenschappelijke regeling

Verder wil Rutte III de Wet Gemeenschappelijke regelingen aanpassen om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. ‘Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen’, aldus het regeerakkoord.

 

Lokale verenigingen

Het kabinet gaat ruimte bieden aan initiatieven van burgers en verenigingen. In overleg met gemeenten wil het kabinet via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast komen er experimenten met betrekking tot een zogeheten recht op overname: lokale verenigingen of buurtbewoners krijgen daarbij het eerste recht om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en zelf de bijbehorende functie voort te zetten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Norman Waalre op
De minister moet gemeenten dwingen, om binnen twee jaar te fuseren tot minimaal 200 duizend inwoners. Kleinere gemeenten konden wel in de tijd van trekschuit en postkoets, maar afstanden zijn korter geworden door internet. En voor besturen is nu véél meer kennis nodig op allerlei terreinen, zoals ICT, milieu-normen, verkeersplanning, GGZ, jeugdzorg, mondige burgers, groepsintimidatie, getto-vorming, criminele ondermijning, gang prevention, relbestrijding, enz.
Door p op
Welke provincie durft de uitdaging aan om naar de eigen bestuurskracht te kijken zich op te splitsen en te fuseren met de sterkste gemeentes in de regio?
Door Leo Kerpel op
Het klopt Gerrit. Op het moment dat het het (over) grote deel van de begroting besteed wordt aan begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, over welke zelfstandigheid is dan nog sprake? Aan de andere kant is samenwerking door middel van een GR ook een luxe. Bijvoorbeeld omdat risico's worden gedeeld. Daar staat tegenover dat het opheffen van een gemeente alleen van bovenaf kan plaatsvinden, indien sprake is van ernstige taakverwaarlozing wellicht als gevolg van het ontbreken van bestuurskracht. Het samenwerken in een GR heeft ook nog meerdere nadelen zoals de democratische legitimatie van besluitvorming en dat voor de GR ook een apart administratief systeem in het leven moet worden geroepen. De vraag die hierbij tevens relevant is, of deelname in een groot aantal gemeenschappelijke regelingen een maat kan zijn voor het voortbestaan of het opheffen van een of meerdere gemeenten?
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
@ Jan: Bijna elke gemeente. Goed lezen: het punt is dat gemeenten die te zeer afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor de uitvoering van hun taken een duwtje van de provincie kunnen gaan krijgen om te fuseren. Dus, hoe meer je zelf kunt doen, hoe groter je bestuurskracht en des te lager het risico van herindeling. Vluchten in gemeenschappelijke regelingen kan niet meer.
Begin al maar eens in de rondte te kijken.
Door Flipper op
Kappen met herindeling. Het leidt niet tot verbetering. Politiek Den Haag wil ook met herindelen, alleen maar bezuinigingen doordrukken (Plasterk 1 miljard). Thats all.
En dan nog een beetje ongevraagd taken over de heg gooien naar gemeenten toe ook nog ?
OMG
Voor de burgers zal herindelen zo goed als altijd een achteruitgang betekenen.
Maar ja, die burgers, het plebs. Wie maalt daar nu om ?
Door Jan Peters (Raadslid ) op
Welke gemeenten zijn níet afhankelijk van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken?
Door Loek Gorter (gegevensbeheerder A) op
Hoop dat ook de rol van de Kamer van Koophandel in het proces is meegenomen. De KvK is nu een van de grootste struikelblokken om zaken te regelen als fuserende gemeente. KvK nummer moet eerder worden aangemaakt je hebt dit nodig om allerlei zaken te regelen met landelijke instellingen.