of 59250 LinkedIn

Provincie Groningen stond bij hoogwater en keek er naar

https://beeldbank.rws.nl
https://beeldbank.rws.nl

De provincie Groningen wil voortaan een grotere rol wanneer er zich weer een crisis voordoet, zoals bij de dreigende dijkdoorbraak begin dit jaar. De provincie werd toen niet gevraagd om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de crisis. De Veiligheidsregio zette Groningen min of meer buiten spel. De provincie is het hier niet mee eens en wil nuttig kunnen zijn wanneer zich weer iets voordoet.

GRIP 4
Tijdens de hoogwatercrisis in januari leek het er lange tijd op dat er dijken zouden doorbreken bij het Groningse Woltersum. Burgers werden geëvacueerd en bergingsgebieden onder water gezet. Een zogenoemde GRIP 4-situatie,  een grote calamiteit waarbij meerdere gemeenten in actie moeten komen.

 

Geen directe verbinding

Uit een evaluatie blijkt echter dat de provincie niet eens een directe verbinding met het Regionaal Operationeel Team (ROT) had. Ook kwam er geen verzoek binnen van de voorzitter van de Veiligheidsregio, Peter Rehwinkel, om de provincie te betrekken bij het Regionaal Beleidsteam (RBT). De provincie stond er feitelijk bij en keek ernaar.

 
Provincie op tweede plan 

Woordvoerder Wim Trip erkent dat dingen beter hadden gekund tijdens de hoogwatercrisis. ‘Dit valt in de categorie al doende leert men. Sinds de wet Veiligheidsregio in 2012 is ingevoerd is onze rol veranderd, we staan meer op het tweede plan. Er is nu veel overleg over de positie en verantwoordelijkheden. We kijken hoe we effectiever kunnen zijn op verschillende niveaus en oefenen ook met bijvoorbeeld voorlichting. Voor de volgende calamiteit zijn er er klaar voor.’

 
Helpen bij calamiteiten 

Hoewel de provincie dus geen onderdeel is van de Veiligheids- en Gezondheidsregio (VGR) wil het als bestuursorgaan voortaan wel degelijk helpen bij calamiteiten. Groningen denkt dan bijvoorbeeld aan het ter beschikking stellen van kennis, mensen en middelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Easymoney (Financiën) op
Als het werkt, moet je het niet repareren!! Dit is één van de weinige organen waar ik vertrouwen in heb.
De provincie staat te vaak in de krant, als er weer iets aan de hand is. En ik ben bevreesd dat het provincie bestuur hun 'wijsheid' erop los laat. En ervaring leert, als de overheid ergens zijn 'wijsheid en kiesmandaat' gaat gebruiken, is het een recept voor ellende.
Zoals Dhrs P het zij, het ging ook goed zonder de provincie. Hij had net zo goed kunnen zeggen, het ging goed, dankzij het ontbreken van de provincie. Maar, de praktijk zal dit eigenlijk moeten uitwijzen.

Maar, mag ik als burger hier ook mijn stemrecht over laten gelden, voordat de provincie met een slap excuus komt, wij hebben het mandaat van de kiezer.
Voordat ik het vergeet, ik heb mijn oude zwemdiploma gevonden, 20 jaar oud. Tijd voor een nieuwe..

Door p op
De provincie had geen functie in het geheel en toch liep het goed af. Ik bedoel provincie Groningen soms werken dingen ook zonder jou.

@Kop. Als er ergens keuzes moeten worden gemaakt in bestuurlijk Nederland dan is dat vooral in de uitvoering. Alle grote problemen worden opgelost in de uitvoering niet achter de (vaak ook nog eens Europese) tekentafel. Eigenlijk wou ik als burger dat ik over meer dingen ging in mijn eigen leefomgeving (politie, zorg...)
Door J. Kop op
@ Easymoney. Je toont met je reactie aan dat je maar weinig van de waterschapswereld begrijpt.

Laat ik je enkel dit zeggen. Waterschappen kennen geen eigen (water)beleid, maar voeren slechts uit wat in rijks- en provinviale beleidsnota's is vastgelegd. Dat doen ze op zich goed. Maar het is onzinnig om daarvoor aparte bestuursorganen in het leven te houden. Onder de provincie is de burger zeker zo veilig als nu onder het waterschap.
Door Easymoney (Financië) op
De waterschappen leveren sinds hun bestaan goed werk. Soms worden er fouten gemaakt, maar ja, de natuur is sterk en onvoorspelbaar. Mochten zij te duur worden, is dat niet de schuld van de waterschappen, maar van de overheid die regelgeving maakt, die de waterschappen moeten uitvoeren.
Over het functioneren van de provincies kan ik kort zijn, is zeer sterk voor verbetering vatbaar.
Mocht het waterschap ondergebracht worden bij de provincie lijkt het mij verstandig om je zwemdiploma nog maar eens af te stoffen.
In wiens handen wil je je eigen leven leggen, bij het waterschap of de provincie? (Los van het feit dat je als burger hierin geen keuze krijgt).
Door J. Kop op
Waterschappen opheffen en (bestuurs)taken onderbrengen bij de provincies zou de effecientie al ten goede komen en een stuk meer duidelijkheid scheppen.
Ook voor de burger !