of 59162 LinkedIn

Provincie Friesland snijdt in personeelsbestand

Provincie Friesland gaat zijn ambtelijke organisatie inkrimpen. De bedoeling is om het aantal ambtenaren in vaste dienst de komende jaren naar beneden te brengen, zo valt te lezen in het strategisch personeelsplan dat naar de Staten is toegestuurd. Meer dan honderd banen verdwijnen op den duur.

Provincie Friesland gaat zijn ambtelijke organisatie inkrimpen. De bedoeling is om het aantal ambtenaren in vaste dienst de komende jaren naar beneden te brengen, zo valt te lezen in het strategisch personeelsplan dat naar de Staten is toegestuurd. Meer dan honderd banen verdwijnen op den duur.
 

Kwaliteit werkwijze moet omhoog 

'We richten de organisatie zo in dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan dienen', zo schrijft het provinciebestuur in de toelichting. De 'kwaliteit van de werkwijze' moet worden verhoogd, maar ook moeten personele bezetting en beschikbare middelen meer in balans worden gebracht. Tegenover Leeuwarder Courant laat gedeputeerde Klaas Kielstra weten dat er van 671 fulltime banen naar 548 banen wordt gegaan de komende vijf jaar. Dat zal volgens hem zonder gedwongen ontslagen gaan.


Flexibel personeel

Door onder meer samenwerking en uitwisseling met andere organisaties hoopt de provincie 'talenten te ontwikkelen'  en mobiliteit en flexibiliteit te bevorderen. 'In 2016 komen we tot een generatiepact om vrijwillige gedeeltelijke uitstroom en meer instroom van jongeren te bereiken.' De komende jaren wordt er 12 miljoen geïnvesteerd in het afslanken en moderniseren van de organisatie. Het streven is erop gericht personeelsbezettingsproblematiek op te lossen zonder gedwongen collectieve ontslagen.

Lees het strategische personeelsplan van provincie Friesland hier. (Ingekomen stuk nr. 06)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.