of 61043 LinkedIn

Provincie dreigt met fusie

© Shutterstock
© Shutterstock

De provincie dreigt Scherpenzeel met ingrijpen als de gemeente vasthoudt aan zelfstandigheid. ‘Zonder vertrouwen in een duurzame toekomst van Scherpenzeel is een bestuurlijke fusie op provinciaal initiatief een optie.’ Dat schrijft het college van GS van Gelderland aan het college en de gemeenteraad van Scherpenzeel. 

Aanleiding voor de provinciale vlucht vooruit is het rapport ‘Regie over de toekomst van Scherpenzeel’ dat op initiatief van Scherpenzeel is gemaakt. Daarin worden twee scenario’s geschetst: zelfstandigheid of een fusie met Barneveld. Het rapport is inmiddels met inwoners besproken. De gemeenteraad spreekt zich op 9 december uit over een van beide scenario’s. Het voorkeursscenario wordt daarna verder uitgewerkt. Een definitief besluit volgt later.

Zelfstandigheid is in de ogen van de provincie geen reële optie, zo blijkt uit de brief van GS. Het rapport ‘Regie over de toekomst van Scherpenzeel’ mist balans en gaat niet in ‘op alle voorwaarden voor een duurzame toekomst van uw gemeente’, aldus GS. Scherpenzeel moet bovendien verder kijken dan alleen naar de eigen gemeentegrens. ‘Ook het borgen van de regionale samenwerking, het versterken van de strategische slagkracht en het verbeteren van het politiek-bestuurlijk samenspel zijn volgens ons belangrijke voorwaarden voor een duurzame toekomst.’ 

Het is opmerkelijk dat het provinciebestuur dreigt met herindeling. In het nieuwe beleidskader herindeling van Binnenlandse Zaken (sinds maart van kracht) is de rol van provincies verder ingeperkt. Zij kunnen weliswaar bij grote bestuurlijke problemen het initiatief tot herindeling nemen, maar dan moet eerst met de minister van BZK worden overlegd. Nog meer dan voorheen telt draagvlak van het lokale bestuur en inwoners voor de minister van BZK mee in de afweging al dan niet groen licht aan een voorgenomen fusie te geven.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Broadcaster.
Gewoon een 20-tal (economische) regio's formeren. Dan kunnen zowel de provincies en de 1e Kamer worden opgeheven en nog veel meer gemeenten fuseren. De functie van de 1e Kamer kan worden ondergebracht bij een afzonderlijke afdeling van de Raad van State (brede vertegenwoordiging op persoonlijke titel). Daar pleit ik al jaren voor.
Door Broadcaster op
Kan de provincie niet worden opgeheven? Welke nuttige taken voeren die eigenlijk uit?
Door Myco (ambtenaar) op
Voor een duurzame toekomst van een gemeente moet ze kijken naar buurgemeenten? Een klassieke drogredenering, waarbij je begint af te vragen wat het intelectuele niveau van de personen is die dit soort gekwaak serieus neemt.

1 blik op de kosten per inwoner en we zien dat gemeente-fusies bijzonder inefficiënt zijn en leiden tot hogere kosten per inwoner.

Een goede zaak dus dat de rol van provincies is ingeperkt, ze kunnen deze taak gewoon niet aan.
Door Hans op
En waarom blijft die chique buitenwijk van Arnhem, Rozendaal, dan wel een zelfstandige gemeente? Alle argumenten die men opvoert om Scherpenzeel op te heffen, gelden in het kwadraat voor Rozendaal.
Door p op
Ach, anders stappen ze toch gewoon over naar Utrecht?
Door Spijker (n.v.t.) op
Gemeenten met nog geen 10.000 inwoners hebben inderdaad onvoldoende bestuurskracht. De opties zijn dan samenwerken of fuseren met andere gemeenten, waarvan fusie uiteraard de beste is.