of 59761 LinkedIn

Provinciale politiek boeit kiezer maar matig

Kiezers lijken blijkens het onderzoek onder 776 kiesgerechtigde Nederlanders nog niet echt warm te lopen voor de Provinciale Statenverkiezingen. ‘Net als in 2007 zien we dat weliswaar 58 procent aangeeft zeker te zullen gaan stemmen, maar we veronderstellen – ook op basis van andere door ons uitgevoerde verkiezingsonderzoeken – dat dit een overschatting van 5 tot 10 procentpunten is’, aldus de onderzoekers van Team Vier.

De belangstelling van de kiezer voor de provinciale politiek is niet bijster groot. Waar bijna driekwart van de Nederlanders geïnteresseerd is in de landelijke politiek, heeft maar 44 procent van de kiezers interesse in de provinciale politiek, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier

Kiezers lijken blijkens het onderzoek onder 776 kiesgerechtigde Nederlanders nog niet echt warm te lopen voor de Provinciale Statenverkiezingen. ‘Net als in 2007 zien we dat weliswaar 58 procent aangeeft zeker te zullen gaan stemmen, maar we veronderstellen – ook op basis van andere door ons uitgevoerde verkiezingsonderzoeken – dat dit een overschatting van 5 tot 10 procentpunten is’, aldus de onderzoekers.

Stemintentie laag
Het grootst is die belangstelling voor de provinciale politiek nog buiten de Randstad. In Groningen is deze het grootst (57 procent), in Noord-Holland het geringst (36 procent). Toch vertaalt die interesse zich niet direct in een bereidheid om op 20 maart naar de stembus te gaan. Van alle provincies is die zogeheten stemintentie in Groningen juist het laagst – 47 procent. Ook voor de waterschapsverkiezingen begeven ze zich in Groningen niet en masse richting stemlokalen. Die geringe belangstelling delen ze met hun buren in Drenthe en Friesland: 70 procent van de kiezers daar geeft aan die verkiezingen te negeren.

Brabant wijkt af
De relatief geringe interesse voor de Provinciale Statenverkiezingen is volgens de Team Vier-onderzoekers mogelijk een gevolg van het feit dat maar 16 procent van de ondervraagden te kennen geeft dat de beslissingen van het provinciebestuur ‘veel invloed’ hebben op hun dagelijks leven. In de provincies Gelderland (28 procent) en Flevoland (26 procent) geven relatief veel kiezers aan dat de ­provinciale politiek ‘veel invloed’ heeft. Dat heeft volgens de onderzoekers zeer waarschijnlijk te maken met de politieke onrust in de actuele dossiers over Lelystad Airport (Flevoland en Gelderland) en de Oostvaardersplassen (Flevoland).

Opvallend laag is de invloed die volgens Brabantse kiezers uitgaat van de beslissingen in het provinciehuis in Den Bosch op hun dagelijks leven: slechts 4 procent geeft aan dat er veel invloed is.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 4 van deze week (inlog)

Link naar de factsheet van Team Vier


Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben Dienstbaar! (Wie gaat er als 1e melden van jullie twee?) op
“De achterban gaat liever tekeer op internet als anonieme persoonlijkheid, bang voor consequenties die dit kan hebben vanwege hun werkgever of inkomensconsulent van de sociale dienst, die demonstreren niet als tegenprestatie voor de maandelijkse bijdrage van de overheid ziet.”

Als jullie nu eens interne misstanden melden, meer niet, begin daar maar eens mee, dan staan morgen de kranten bol en eist de belastingbetaler zijn geld. Maar waarschijnlijk ben je bang voor je baan en zeg je niets.

De misstanden kosten de burger miljarden per jaar! En weken extra werken, daar pas ik als burger voor! Dit is de reden dar jullie brood, vakantie, eten hebben. Je kind kunt voeden en nu een toetsenbord voor je hebt. Dus een beetje meer dankbaarheid en minder babbels richting burger is gepast.

Groet en eh, ben dienstbaar.
Door Dienstbaar wat is dit? (Melden, bij wie, wat, hoe?) op
De achterban gaat liever tekeer op internet als anonieme persoonlijkheid, bang voor consequenties die dit kan hebben vanwege hun werkgever of inkomensconsulent van de sociale dienst, die demonstreren niet als tegenprestatie voor de maandelijkse bijdrage van de overheid ziet.
Door Als burger ben je altijd en op voorhand verdachte en vijand van de ambtenarij. op
Martijn en Ton wat een “wijze “ woorden, helaas wijzen deze woorden op een gebrek aan praktijk en ervaringen van burgers. Zal jullie een voorbeeld geven. Inspraakavond bij een gemeente, achteraf blijkt dat de Provincie ruim, 2 a 3 jaar, voor de avond alles al in kannen en kruiken had. Burgers blijven met de problemen zitten. Burgers ervaren dit als liegen en bedriegen want waarom nog een inspraakronde? En het geld klotst echt tegen de plinten bij de Provincie. Dus wat is er nu niet waar? En zo zijn er meer voorbeelden.
Door Ton op
In bepaalde provincies liggen gevoelige onderwerpen. Het probleem van de flanken is dat de achterban thuisblijft omdat die ook weet dat een flankpartij toch niet gaat besturen in de provincie of eventueel gedoogsteun gaat geven in de senaat. De achterban gaat liever tekeer op internet als anonieme persoonlijkheid, bang voor consequenties die dit kan hebben vanwege hun werkgever of inkomensconsulent van de sociale dienst, die demonstreren niet als tegenprestatie voor de maandelijkse bijdrage van de overheid ziet.
Door Martijn op
Ja, onbesuisde opmerkingen zonder enige onderbouwing kunnen we allemaal maken. Zeker vanachter een verzonnen nickname.
Door moeten ze maar niet liegen bedriegen! (belastinggeld moet rollen maar wel voor de burger) op
Liegen, bedriegen ,beloften niet waarmaken, moet ik nog meer zeggen?

Het geld klotst bij de Provincies tegen de plinten en zijn de regelingen voor de ambtenaren daar veel beter dan bij de gemeenten.

Dat gemeenten ambtenaren dit pikken, voor het zelfde werk veel en veel minder betaald krijgen en ook nog eens, een veel en veel slechter pensioen.