of 58952 LinkedIn

Provinciale ambities leiden tot verhoging opcenten

De provincies Noord-Brabant en Utrecht sluiten verhoging van de motorrijtuigenbelasting niet uit als dit nodig is om de gestelde ambities in de nieuwe collegeprogramma’s te kunnen realiseren. Gelderland is de enige provincie die de motorrijtuigenbelasting verlaagt.

De provincies Noord-Brabant en Utrecht sluiten verhoging van de opcenten niet uit als dit nodig is om de gestelde ambities in de nieuwe collegeprogramma’s te kunnen realiseren. Zij zijn de enige twee van de elf provincies die een mogelijke verhoging in hun bestuursakkoord hebben vastgelegd. Gelderland is de enige provincie die de motorrijtuigenbelasting verlaagt.

Dat blijkt uit de elf bestuursakkoorden die voor 2019-2023 zijn gesloten. Zuid-Holland is de enige provincie die nog geen college en daarmee nog geen bestuursakkoord heeft.   

 

Plannen en ambities

In ieder geval indexeert de provincie Utrecht vanaf 2020 de opcenten jaarlijks. ‘Als dit onvoldoende ruimte geeft om onze plannen en ambities waar te maken, dan komt verhoging van de provinciale opcenten van de motorrijtuigenbelasting in beeld, tot maximaal het landelijk gemiddelde in 2018 (plus de bovengenoemde jaarlijkse indexering)’, aldus GS in hun bestuursakkoord. Ook het Brabantse college van GS sluit aanpassing van de motorrijtuigenbelasting niet uit voor de realisatie van de in het bestuursakkoord neergelegde ambities.

 

Energietransitie

Gelderland is de enige provincie die de motorrijtuigenbelasting verlaagt; met vijf miljoen euro in 2020. ‘Inwoners worden immers ook op andere manieren, zoals energietransitie, in hun portemonnee geraakt’, vinden GS. Wel wordt inflatiecorrectie toegepast. In Friesland komt binnenkort een einde aan de verlaging van de opcenten. ‘De afgelopen periode verlaagden we onze opcenten tijdelijk sterk, om zo de koopkracht van Friezen te ondersteunen in een periode van economisch herstel. Maar ook om onze positie als een van de duurste provincies in dit opzicht te verlaten. Het is niet mogelijk die verlaging ook de komende jaren in dezelfde omvang door te voeren’, stellen GS in hun bestuursakkoord. Wel wordt de helft van de verlaging vanaf 2020 blijvend in plaats van tijdelijk. ‘Desalniettemin zal de gewone Fries of Friezin een stijging van zijn of haar opcenten ervaren ten opzichte van de afgelopen jaren.’ Als ‘goedmakertje’ wordt vanaf 2020 de automatische inflatiecorrectie vier jaar buiten werking gesteld. Dat kost de provincie structureel 4,3 miljoen euro.

 

Geen lastenstijging

In Drenthe en Overijssel worden de provinciale opcenten voor de motorrijtuigenbelasting deze bestuursperiode verhoogd noch geïndexeerd. ‘Hoe dat wordt opgevangen, wordt duidelijk in de begroting 2020’, stellen GS van Drenthe in hun bestuursakkoord. ‘Wij willen geen lastenstijging voor onze inwoners’, schrijven GS van Overijssel in hun collegeakkoord. Toch nemen de inkomsten mogelijk toe, door een toename van het aantal auto’s. Als dat zo is, worden die extra inkomsten vanuit de opcenten ingezet voor verkeersveiligheidsmaatregelen. GS van Noord-Holland verhogen de opcenten niet. De investeringen die GS willen doen zijn mogelijk zonder belastingverhoging. 'Wij houden het laagste opcententarief van Nederland.'


Inflatiecorrectie

In Groningen en Flevoland worden de opcenten niet (extra) verhoogd, maar de tarieven wel geïndexeerd. ‘Nieuw of aanvullend beleid zullen we niet financieren door een verhoging van de opcenten’, beloven GS van Flevoland. In Limburg worden de tarieven vanaf 2022 geïndexeerd en tot dan gelijk gehouden aan het huidige tarief. In Zeeland komt in 2022 een einde aan de tijdelijke verhoging die voor 2019-2021 was doorgevoerd en wordt het tarief weer verlaagd van 89,1 naar 82,3 opcenten. Vanaf 2023 wordt de inflatiecorrectie toegepast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Tja provincies hebben weinig eigen financiële bronnen.
Opcenten en (sommigen) vermogen.
Voor de rest, infuus van Den Haag, en als je dan ambities hebt blijkt alles al vast te liggen...
Door Henk Donkers op
@Joop
Volgens mij geef je onjuiste informatie.
Bij mij staat op de aanslag MRB altijd keurig een aparte regel Provinciale opcenten. Die worden wel degelijk apart in rekening gebracht en maken dus geen onderdeel uit van de MRB.
Feit blijft altijd wel dat het raar is om de provinciale belasting alleen in rekening te brengen bij mensen die een auto hebben. De provincie gebruikt haar budget voor diverse doelen maar alleeen automobilisten dragen daaraan bij. Heel leuk voor een provincie die toevallig een grote leasemaatschappij binnen de grenzen heeft maar dat geeft wel aan dat het een raar systeem is.
En inderdaad is de voorkeursbehandeling voor electrische auto's niet vol te houiden. Over een paar jaar rijden we allemaal electrisch.
Door Joop (medewerker) op
Toch wel een beetje vreemd dat men denkt een soort van carte blance te hebben, dat is dus niet zo, dat stond ook niet in de verkiezingsretoriek waar burgers op moesten afgaan.
Verder is het natuurlijk enorm scheef verdeeld in Nederland. Grote groepen automobilisten betalen geen MRB vanwege dat de auto erg zuinig is of elektrisch. Maar ze gebruiken wel de weg en dragen daar 0,0 aan bij omdat de opcenten niet separaat in rekening worden gebracht maar een onderdeel van de MRB is. Dan is het vrij logisch dat het ergens gaat knellen. Overigens gevoel ik mij gediscrimineerd en bestolen vanwege dit mechanisme.