of 58952 LinkedIn

Professionaleringfonds voor raadsleden

De 11 miljoen euro extra die de inkrimping van gemeenteraden oplevert, moet in een professionaliseringsfonds voor raadsleden worden gestort. Dat stelt Peter Otten, voorzitter van raadslid.nu.

Er moet een professionaliseringsfonds komen voor raadsleden. De 11 miljoen euro extra die de inkrimping van gemeenteraden oplevert, moet daarin worden gestort.

Bijscholing op thema

Dat stelt voorzitter Peter Otten van raadslid.nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.  Raadsleden zouden eens per jaar moeten kunnen bijtanken op inhoudelijke thema’s, vindt Otten.  Hij denkt grofweg aan een week bijscholing per jaar per raadslid. Het gaat niet per se om een aangesloten periode. Dat is afhankelijk van het thema en de scholingsbehoefte.

 

Democratische controle

Hoewel de verkleining van de gemeenteraden met 10 procent (dualiseringscorrectie) nog niet definitief is beklonken, is Otten blij met de handreiking van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) dat de extra besparing in overleg met gemeenten zal worden aangewend. De inkrimping levert geen 18, maar 29 miljoen euro op. PvdA-Kamerlid Manon Fokke pleit er voor om die 11 miljoen in te zetten voor extra scholing voor raadsleden.  Op de nieuwe taken die gemeenten de komende tijd krijgen, moet goede democratische controle plaatsvinden, zo beargumenteerde Fokke onlangs haar pleidooi voor extra scholing.

 

Overbelasting raadsleden

Otten is niet zo zeer huiverig dat kleinere raden leiden tot overbelasting van raadsleden, maar ‘in de kwaliteit van handelen is nog veel te doen. Neem de decentralisaties in het sociaal domein (werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, red). Hoe ga je dat als gemeente organiseren en met wie ga je samenwerken?’ Gemeenten moeten van Plasterk opgaan in congruente samenwerkingsverbanden om de taken verantwoord te kunnen uitvoeren. ‘De afstand tot gemeenschappelijke regelingen is groot, soms te groot. Het is als raadslid lastig om je rol in te vullen’, aldus Otten.

 

Integriteit

‘Daarnaast moeten gemeenten meer dan ooit een regierol op zich nemen; de verhoudingen worden anders. Dit betekent nogal wat voor de kaderstellende en controlerende taak van raadsleden.’ Ook omdat risicobeheersing een onderwerp is dat met het overhevelen van rijksmiljarden naar gemeenten voor raadsleden belangrijker dan ooit wordt, vervolgt Otten. Hij stekt dat rondom integriteit eveneens scholing nodig blijft. ‘Gemeenten krijgen nieuwe werkrelaties met maatschappelijke organisaties en marktpartijen.’ Overal waar transancties plaatsvinden, kan de integriteit in het geding komen, stelt Otten. 


Geen meerderheid

De Eerste Kamer moet zich buigen nog over het voorstel tot inkrimping van de raden. In de Senaat is zo goed als zeker geen meerderheid voor het initiatiefvoorstel van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen. Er is nog geen datum geprikt voor behandeling. Heijnen hoopt dat de Senaat voor de zomer een besluit neemt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gianni Pollarini op
Goed idee zo'n fonds! Maar zal de (reeds geplande) besparing op inkrimping gemeenten niet al lang zijn ingeboekt?! Dan lijkt het mij verstandiger om op zoek te gaan naar nieuwe besparingen. Is een verdere versobering van de wachtgeldregeling niet een mooie symbolische daad? In plaats van geld uit te geven aan iemand die uit de politiek gaat, investeer je het in iemand die in de politiek gaat/zit.
Door els (ambtenaar) op
Ik ben vaak aanwezig bij raadsvergaderingen en de inhoudelijke kennis van de raadsleden is tenenkrommend. Men leest de stukken niet en beperkt zich tot algemeenheden en 'one liners'. Net zoals in Den Haag dus.
Door {.J. Westerhof (projectmanager overheidsICT) op
Eens dat dergelijke bagage zou moeten worden meegebracht.
De praktijk leert echter anders. Politiek stelt ook andere eisen.

Consequentie is echter wel dat het kwaliteitsgehalte van het overheidsbestuur - vooral op gemeentelijk niveau - achter blijft. Dat leidt tot fouten en verlies aan democratische legitimering en burgerlijk draagvlak.
Daarnaast leidt het tot aanzienlijke financiële schaden tengevolge van aansprakelijkheid en herstel.
Elementaire vormfouten bij beschikkingen en verontachtzamen van toepasselijke regelgeving bij besluitvorming zouden niet mogen.

Een klasje staats- en bestuursrecht op gemeentelijk niveau is doorgaans méér dan wenselijk. Ook de politiek is gebonden aan de wet, maar dient ook gebruik te maken van toegekende bevoegdheden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Grote onzin. Als je je als raadslid verkiesbaar stelt en/of wordt gekozen dien je al over voldoende bestuurlijke vaardigheden en kwaliteiten te beschikken om een dergelijke taak uit te voeren. Per gemeente afzonderlijk kan daarnaast enige voorlichting over specifieke zaken noodzakelijk zijn, maar dat verschilt per gemeente. Deze 11 miljoen euro kan dus beter voor andere gemeentelijke doelen worden ingezet.