of 63428 LinkedIn

Politieke puzzel Lelystad nog niet opgelost

Het aanvullen van de resterende coalitie met nieuwe coalitiegenoten of een ‘stevige bestuurder’ van buiten de Lelystadse politiek aantrekken die het huidige college kan versterken, eventueel met gedoogsteun van andere partijen. Deze opties liggen grofweg in politiek Lelystad voor.

Zoeken naar nieuwe coalitiegenoten of een ‘stevige bestuurder’ van buiten de Lelystadse politiek aantrekken die het huidige college kan versterken, eventueel met gedoogsteun van andere partijen. Deze opties liggen grofweg in politiek Lelystad voor. Een nieuwe meerderheid vinden wordt wel lastig, met een versplinterde raad van 15 fracties op 35 zetels, maar is volgens de informateur niet onmogelijk.

Vervolgstappen

De (resterende) coalitie van VVD, PvdA, D66 en SP bespreekt vrijdag de opties en mogelijkheden die in het woensdag openbaar gemaakte verslag van informateur en VVD-fractievoorzitter Dennis Grimbergen zijn opgetekend. De VVD is met 5 zetels de grootste partij. Op basis van de uitkomst van het coalitieoverleg worden eventueel partijen uitgenodigd voor vervolgoverleg. Maandag worden alle fracties geïnformeerd over de vervolgstappen.

 

Coalitiebreuk

Grimbergen heeft de afgelopen tijd twee informatierondes gehouden. Dat was nodig nadat de InwonersPartij vorige maand uit de coalitie was gestapt en daags daarna wethouder Elly van Wageningen van de ChristenUnie haar ontslag indiende en haar partij zich uit de coalitie terugtrok. De coalitie kon aanvankelijk buigen op een meerderheid van 19 zetels, maar met het vertrek van de InwonersPartij en de ChristenUnie daalde dat aantal naar een minderheid van 12.

 

Lastig

‘Het is lastig, maar niet onmogelijk om tot een evenwichtige en gedragen meerderheidscoalitie te komen’, stelt Grimbergen desgevraagd in een toelichting. Voor hem staat als paal boven water dat het in 2018 gesloten raadsprogramma moet worden uitgevoerd, in een werkbare situatie. Dat kan door een nieuwe meerderheidscoalitie te vormen. Over welke partijen daarvoor in aanmerking komen, worden geen uitspraken gedaan. Ook kan worden gekozen om verder te gaan met de huidige minderheidscoalitie, waarbij ‘het de voorkeur geniet een wethouder met stevige vakinhoudelijke kennis aan te trekken’, aldus Grimbergen.

 

Informatierondes

Grimbergen heeft zoals gezegd twee informatierondes gehouden. Een op 19 en 20 maart en een op 2 april. Uit de eerste ronde werd duidelijk dat de Inwonerspartij en de ChristenUnie niet in de coalitie willen terugkeren. In zijn verslag stelt informateur Grimbergen voor om vast te houden aan het in 2018 vastgestelde raadsprogramma en ‘daarbovenop een koers uit te zetten voor de grote opgaven waar we voor staan’. De bestuurlijke invulling ervan is een fikse opgave, tekent hij daarbij aan. ‘Geconfronteerd met de veelheid aan uitdagingen denken wij dat ons college gebaat is bij versterking met een stevige bestuurder van buiten de Lelystadse politiek. Die willen we vinden in samenspraak met de partijen die bereid zijn met ons over de inhoud mee te denken.’

 

Steunvariant

Een meerderheid van de partijen wil ‘constructief meedenken aan de steunvariant geredeneerd vanuit het raadsprogramma’, aldus het verslag van de informateur. Die steunvariant is een minderheidscoalitie aangevuld met een wethouder van buitenaf. Namen van partijen die deze gedoogsteun willen geven, worden niet genoemd. Een niet nader genoemde partij wil alleen een meerderheidscoalitie, een – eveneens niet nader genoemde partij – wil toetreden tot de coalitie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners