of 59179 LinkedIn

Politieke onrust door afschaffing zondagsrust

Nu de bevolking en een raadsmeerderheid voor verruiming van zondagsopenstelling blijkt te zijn, stapt de CU-SGP Woerden uit de coalitie met vier andere partijen. ‘We zijn niet geloofwaardig als we in de coalitie blijven’, aldus fractievoorzitter Simon Brouwer. 'Onze partij heeft op dit punt nooit twijfel laten bestaan.'

De CU-SGP Woerden stapt uit de coalitie met vier andere partijen, nu een raadsmeerderheid voor verruiming van zondagsopenstelling blijkt te zijn. Eerder sprak de bevolking zich in een onderzoek al hier voor uit. Onze partij heeft op dit punt nooit twijfel laten bestaan, aldus fractievoorzitter Simon Brouwer. ‘We zijn niet geloofwaardig als we in de coalitie blijven.’

Duidelijke afspraken

Toen het college in 2014 aantrad hadden de beoogde coalitiepartijen D66, CU-SGP, Progressief Woerden, Sterk Woerden en VVD duidelijke afspraken vastgelegd in het coalitieakkoord over het respecteren van de zondagsrust. Volgens Brouwer hebben de partijen uitgebreid gesproken over dit onderwerp, ook nadat het college van start ging. ‘Toch hebben drie coalitiepartijen dit onderwerp geagendeerd in de raad en gaf het college de opdracht onderzoek te doen naar hoe inwoners en ondernemers van Woerden over dit onderwerp denken. Wij hebben toen gezegd dat niet te doen: waarom zou je iets onderzoeken als je hebt afgesproken dat je het niet gaat doen?’

 

Meerderheid voor zondagsopenstelling
Het rapport kwam deze maand uit en wat bleek: tweederde van de inwoners en de helft van de ondernemers is voor verruiming van de zondagsopenstelling. Brouwer vindt dat je de bevolking niet iets kunt vragen en er dan naderhand niets mee doen. ‘Dat doet het vertrouwen in de politiek verder afnemen. Wij hebben dan ook vooraf gewaarschuwd dat dit een moeilijk begaanbaar pad zou worden.’ De coalitiepartners vonden ook dat ze de conclusies niet naast zich neer konden leggen en maakten een initiatiefvoorstel waar een meerderheid van de raad deze week mee instemde. ‘Wij hadden onze vraagtekens bij het onderzoek, op de nodige punten werden erg snel conclusies getrokken. Anderen zeiden dat wij dat uit politiek belang zeiden. Ze gaven ook toe dat ze braken met coalitieafspraken. Dat mag, maar dan stappen wij eruit.’

Geen verantwoordelijkheid

Niet dat met dat besluit over een nacht ijs werd gegaan. De fractie heeft volgens Brouwer lang nagedacht en kwam tot de conclusie dat als het voorstel met een meerderheid werd aangenomen uit de coalitie zou worden gestapt. ‘Wij begrijpen dat je het onderzoek niet naast je neer kunt leggen, maar willen voor dat beleid niet verantwoordelijk zijn. Zij weten dat en forceren een breuk, niet wij.’ Brouwer wijst erop dat de bijbel het goede met ons voor heeft en ons niet alle dagen wil laten werken, maar ons ook rust schenkt. ‘Daarvoor is in de gemeente minder begrip. Met name op social media werden we diep gekrenkt met termen als “christenhonden”. Dat raakt ons diep. Elke nuance is daar zoek. Wij willen het gesprek aan met mensen. Met ondernemers hadden ook we goede gesprekken, daar zat een diepere laag in.’


Geloofwaardigheid overeind

Het ging de partij niet alleen om hun christelijke overtuiging. De partij vindt dat een publiek rustmoment goed is voor de samenleving, ook voor de kleine ondernemer en voor het milieu. ‘Maar het belangrijkste is dat veel christenen de rustdag ervaren als een geschenk van God, een dag om op adem te komen. Tijd om met het gezin op te trekken, familiebanden aan te halen, eenzame mensen op te zoeken en naar de kerk te gaan.’ Brouwer wijst erop dat de voorgestelde verruiming maximaal is: totale vrijstelling van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. ‘Als deze afspraak niets waard blijkt, wat betekent dat dan voor andere afspraken in het akkoord? We doen het met pijn in ons hart, maar door uit deze coalitie te stappen blijft onze geloofwaardigheid overeind.’

 

De coalitie in Woerden heeft nu geen meerderheid meer en moet op zoek naar een nieuwe partner.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Consument op
Ach, de zondag is inmiddels een normale dag geworden om boodschappen te doen. Je kunt je ondernemers niet weigeren deel te nemen aan de economie. Hun gezinnen zijn vaak van die zaak afhankelijk. Bovendien is de zo dagsopenstelling goed voor de werkgelegenheid. Je zou maar werkeloos zijn, op zondag willen werken en dan tegengehouden worden. Dus open die handel!
Door Jan op
Denk maar niet dat de omzet hoger wordt. Die wordt alleen wat meer gespreid. Tegen hogere loonkosten, dat wel. En een rustmoment minder. Wie schiet hier in vredesnaam mee op? En nee, ik ben niet gelovig.
Door Henk Donkers op
Ik heb natuurlijk respect voor de CU-SGP fractie. Consequent en geloofwaardig.
Aan de andere kant vind ik het wel inconsequent om (helemaal terecht) te pleiten voor rust en niet alle dagen hoeven werken maar dan wel eisen dat die rustdag op zondag valt. Sommige mensen hebben liever een rustdag op dinsdag of woensdag. Ik wil graag zelf bepalen wanneer ik rust neem. Daarvoor heb ik de politiek niet nodig. Natuurlijk, een kleine middenstander is nu verplicht om 7 dagen in de week open te zijn. Maar daar staat wel extra omzet tegenover. Daarmee kan personeel worden ingehuurd zodat ook de middenstander op een doordeweekse dag vrijaf kan nemen.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Consequente stap van de Christen Unie. Gemaakte afspraken verbreek je niet tijdens je bestuursperiode, tenzij het gaat om een noodgeval en dat lijkt hier niet zo te zijn. Overigens vind ik de gedachte van een vaste rustdag in de week niet eens zo slecht - ik ben overigens niet christelijk - alle dagen lijken nu erg op elkaar en ik mijmer nog wel eens terug. Overigens als de meeste mensen wel zondags willen winkelen, wie ben ik om ze tegen te houden.
Door Hans op
Zeer terecht stapt CU en SGP uit coalitie. Afspraak is afspraak. Dan ga je tussentijds ook niet een onderzoek starten waarvan je weet dat de uitkomst leidt tot een politieke breuk. Geloofwaardige politiek vraagt om keuzes en eerlijk spel.
Door Karel (ambtenaar) op
Zelfs op eerste Kersdag waren bouwmarkten open. Het slaat dus helemaal door en los van het feit dat mensen een eigen keuze moeten kunnen maken, worden medewerkers van steeds meer bedrijven wel verplicht om aanweizig te zijn. Geloof of niet, rust en bezinning op bepaalde dagen doet geen mens kwaad.
Door Hypolitus (Gepensioneerd gemeenteambtenaar ) op
Politiek is niet star. Ook de kleine christelijke partijen veranderen wel eens van mening, denk aan autorijden op zondag of televisie kijken e.d..
Dat het geloof wederom de aanleiding is om het oneens te zijn, is toch betreurenswaardig. De vergelijking gaat misschien wat ver, maar het opdringen van geloofsovertuigingen door een minderheid aan een meerderheid heeft al zo ontzettend veel ellende veroorzaakt en leidt tot niets. Ja, het leidt tot oorlogen wereldwijd.
Door D te N (adviseur) op
Mooi van deze principiele partijen dat ze hun principe nog overeind houden ondanks dat dit hun "pluchezetels" kost. Ze komen tenminste na waar ze voor staan! Konden we dat van alle partijen nog maar zeggen. Pragmatisme viert hoogtij in Nederland.
Door Jan de Vos (Raadslid) op
Inderdaad de ongeloofwaardigheid van de coalitiepartijen die de verruiming hebben gesteund is duidelijk geworden. De rust, het milieu, de steun voor de kleine ondernemer wordt bovendien te grabbel gegooid. Afspraken gewoon geschonden, maar dat kan kennelijk bij die partijen.
Door Marinke op
De christenen kunnen toch nog steeds heerlijk hun rustdag houden? Dat winkels open zijn, betekent niet automatisch dat je er ook heen móet! Dat is een keus.
En op deze manier kan iedereen kiezen wat voor hem of haar goed voelt.