Eerder bepaalde de rechtbank in Den Haag dat de politie niet aansprakelijk is voor het drama. Wel vond de rechtbank dat de politie fouten had gemaakt door hem de wapenvergunning te geven. Maar de rechtbank vond ook dat de regels die de politie heeft overtreden, niet zijn bedoeld om te beschermen tegen de schade die de klagers hebben geleden.


Bescherming
Het gerechtshof is het daar niet mee eens. Volgens het hof is de norm dat een vergunning moet worden geweigerd bij vrees voor misbruik, juist bedoeld om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van dat misbruik. (ANP)