of 64120 LinkedIn

Plasterk trekt Zondagswet toch in

Ruim drie jaar nadat de Tweede Kamer in meerderheid een motie steunde ter afschaffing van de Zondagswet, gaat minister Plasterk de wet daadwerkelijk intrekken.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat de Zondagswet toch intrekken. De Tweede Kamer drong hier al sinds 2012 op aan.

Symbolische waarde
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich in 2012 achter een motie tot afschaffing van de Zondagswet. De wet bepaalt sinds 1953 dat er in de buurt van kerkdiensten voor 13.00 uur geen evenementen zijn toegestaan die de rust zouden kunnen verstoren. Drie jaar later, in oktober afgelopen jaar, liet minister Plasterk weten dat hij de wens van de Kamer naast zich neer zou leggen. Volgens de minister heeft de wet alleen symbolische waarde voor sommige bevolkingsgroepen. Uit een twee jaar durend onderzoek dat de minister had gelast zou blijken dat de wet in de praktijk nog weinig wordt toegepast.

Initiatiefwet
D66 nam daar echter geen genoegen mee en kondigde aan met een initiatiefwet te komen om een einde aan de Zondagswet te maken. Donderdag zei de minister echter tegen de Tweede Kamer een einde te gaan maken aan de wet.

Vrijetijdsbesteding
Dat betekent niet zonder meer dat gemeenten nu minder mogelijkheden hebben om activiteiten op zondag te verbieden. Plasterk wees er eerder in een reactie op de motie al op dat gemeenten na het afschaffen van de wet zelf nieuwe regels kunnen opstellen die verder gaan dan de Zondagswet nu toelaat. ‘Daarmee zou de vrijetijdsbesteding van burgers in sommige gemeenten juist kunnen worden ingeperkt in plaats van verbreed.’

Uitzonderingen
Want de Zondagswet bepaalt enerzijds dat er geen ‘openbare vermakelijkheden’ voor 13.00 uur gehouden mogen worden in de buurt van kerken, maar anderzijds geldt daarop een reeks uitzonderingen. Zo geldt het verbod niet als er sprake is van uitingen van een andere godsdienst, tradities en gebruiken die in het volksleven zijn geworteld, het beoefenen van sporten, wandeltochten zonder muziek en in het algemeen voor ‘openbare vermakelijkheden, waarvan redelijkerwijze geen beletselen voor de viering van de Zondag en geen verstoring van de openbare rust op de Zondag zijn te duchten.’ Het schrappen van de Zondagswet heeft geen gevolgen voor de openstelling van winkels. Dat wordt geregeld in de Winkeltijdenwet.

Bij gods gratie

De SGP vindt het jammer dat de Zondagswet verdwijnt, maar hoopt op zorgvuldigheid en is wel opgelucht dat Plasterk belooft dat hij het verdwijnen van de wet niet ziet als een onderdeel van een rijtje christelijke zaken die onder vuur komen te liggen. Het is echt niet zo dat het 'bij de gratie gods' nu het volgende is, aldus de minister. Carola Schouten van de ChristenUnie vindt het intrekken 'treurig'. 'Juist in deze tijd komt het erop aan rekening te houden met elkaar en ruimte te bieden aan verschillende opvattingen.' (Red/ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sjaak (waakzaam burger) op
De Zondagswet behoort als symbool voor de bescherming van concentratiemomenten in onze samenleving gezien te worden. Het gaat slechts om een paar uur per week. Er is weliswaar een christelijke waarde aan de orde, maar van deze waarde gaat wel een heilzame werking uit naar naar mensen met een ander geloof of levensovertuiging. Kortom: de Zondagswet moet niet eenzijdig negatief benaderd worden. Afschaffing ervan kan gezien worden als een daad van intolerantie.
Door Plafond op
CDA en CU zijn allang bekeerd tot het Marxisme, dit potje gespeelde verontwaardiging kunnen ze achterwege laten.
Door Teunis (ambtenaar) op
Heeft D66 maar één doel? Elke mogelijk Christelijk identiteit in ons land laten verdwijnen. Zogenaamde ruimte voor meer en minderheden, behalve als het Christelijk is. Welke geest waart daar rond? De geest van de 'afgrond'? Hoe diep zit de weerzin?
Door Willem van der Vaart op
Mevrouw Koser Kaya gebruikt op de website van haar partij een oneigenlijk argument, namelijk de amateursportbeoefening die door de Zondagswet zou worden belemmerd. Dat is natuurlijk onzin. De sportvelden liggen over het algemeen niet pal langs de kerk. Ik ben het eens met het standpunt dat een ongestoorde Godsdienstuitoefening mogelijk moet zijn en dat die niet verstoord hoeft te worden vanwege vermakelijkheden waar de hele week de tijd voor is. Is het echt zo veel gevraagd om dat uurtje dat een dienst of iets dergelijks duurt, zodanig respect te hebben voor je medemens dat je hen die ongestoorde Godsdienstuitoefening niet kun gunnen? Het zou D66 en de dame in kwestie sieren zich hard te maken voor een wet die het veroorzaken van onnodig luidruchtige evenementen tijdens Godsdienstoefeningen nabij kerk, synagoge, moskee, koninkrijkszaal of welk gebedshuis dan ook, zou verbieden. Het initiatief zal echter wel niet van deze anti-religiepartij komen. Het komt mij verder voor dat dit land grotere problemen kent dan de Zondagswet. Mogelijk moet D66 en mevrouw daar maar eens energie in stoppen en met initiatieven komen.
Door Floor de Wit op
Helemaal eens met Fritz von Geusau. Wat de zaak echt onverteerbaar maakt, is dat deze initiatieven komen van D66 Kamerlid en moslima Koser Kaya. Kennelijk heeft zij van haar partijleider Pechtold de vrije ruimte om alles wat nog christelijk is aan onze samenleving, tot op de grond af te breken. Zij is wegbereider voor islamisering van NL.

Maar vraag je Koser Kaya naar de Armeense genocide, dan zal zij die hartgrondig ontkennen. Want trouw aan Erdogan, dat komt voor een Turkse soenniet toch altijd nog op de eerste plaats.
Door Polak op
Eens met Von Geusau. Vrees dat D66 in haar rabiate bestrijding van tolerantie en andersmens wensen een unieke positie in de politiek inneemt. En inmiddels staatsrechtelijk is teruggedrongen tot achterkamertjes gekonkel zie bijvoorbeeld de Mediawet .
Overigens zie je dit fenomeen vaker bij belangrijker dan belangrijk lieden als Pechtold , Veldhuizen en andere pseudo experts.
Door doeterniettoe (-) op
In aanvulling op Fritz: D66 is al 50 jaar over tijd.
Maar het geloven (pun intended) in zelfregulering en marktwerking heeft bij sommige mense meer waarde dan het welbevinden van de rest. Door de tijd is het doel van de zondagswet wellicht verandert, maar zijn de gevolgen van deze wet toch nuttig.
Door Niels op
@Fritz....Dan raad ik u aan om er bij uw gemeente op aan te dringen regels betreffende de zondagsrust op te nemen....Overigens zou u ook nog naar een passende gemeente kunnen verhuizen, indien het u hoog zit....
Door Fritz A. von Geusau op
De haat jegens Christenen zit er bij D66 wel heel diep in. Alsof het zo'n ontzettende opgave is om op één dag in de week, vóór 13.00 uur, in de directe omgeving van kerkgebouwen, zich te moeten onthouden van luidruchtige evenementen, om een ongestoorde kerkgang en Godsdienstbeleving te kunnen garanderen. D66 predikt te pas en te onpas respect en tolerantie, maar dat geldt in haar ogen kennelijk niet voor Christenen. Het zou juist getuigen van respect om je te onthouden van luidruchtige evenementen in de directe omgeving van gebedshuizen, van welke religie dan ook, op het moment dat daar Godsdienstoefeningen plaatsvinden. Maar ach, D66 heeft een historie als het gaat om haat jegens Christenen.

Vacatures

Van onze partners