of 59318 LinkedIn

Plasterk: schikking seksrel niet in strijd met de wet

Volgens minister Plasterk is de regeling die is getroffen door het gemeentebestuur van Wassenaar met de hoofdrolspelers van de seksrel niet in strijd met de wet. Wel spreekt het volgens hem voor zich dat de kwestie het aanzien van het openbaar bestuur geen goed heeft gedaan.

Het gemeentebestuur van Wassenaar heeft met de financiële regeling met de hoofdrolspelers van de Wassenaarse seksrel niet in strijd met de wet gehandeld. Dat schrijft minister Plasterk aan het college van Wassenaar.

Lokale kwestie

De minister concludeert na bestudering van de stukken dat het gemeentebestuur niet in strijd met de wet heeft gehandeld. Het is volgens hem een lokaal-politieke kwestie, waar ook op lokaal niveau verantwoording moet worden afgelegd door het college aan de raad en door de raad aan de kiezers. De minister van Binnenlandse Zaken dient zich niet over de kwestie uit te spreken. Wel betreurt Plasterk het ontstaan van de kwestie, omdat deze het aanzien van het openbaar bestuur geen goed heeft gedaan.


Gemeente betaalde 1,5 ton 

De minister reageert hiermee op de schikking die het gemeentebestuur trof met drie raadsleden en oud-wethouder Henk de Greef naar aanleiding van de seksrel of Wassenaarse nazit. De gemeente betaalde in totaal anderhalve ton, waarvan 120 duizend naar de raadsleden ging. Na veel publiciteit over de legitimiteit van de regeling vroeg Plasterk de Wassenaarse burgemeester Jan Hoekema om een ambtsbericht over waarom het geld is uitgekeerd.

 

Civielrechtelijk aansprakelijk

Juridisch gezien is de gemeente civielrechtelijke aansprakelijk gesteld. Dat dit is gebeurd door personen die een politieke functie hebben bekleed geeft het een andere lading, maar doet volgens de minister niets af aan de civielrechtelijke hoedanigheid. De gemeente was bevoegd om de vaststellingsovereenkomsten te sluiten en heeft daarbij haar kansen gewogen. De regeling is ook niet in strijd met artikel 99 van de Gemeentewet.

 

Afronding gerechtvaardigd doel
Plasterk gaat daarnaast in op de bestuurlijke overwegingen, waar Hoekema in het ambtsbericht uitgebreid op is ingegaan. De minister constateert dat de kwestie onmiskenbaar een stempel heeft gedrukt op de bestuurlijke verhoudingen in Wassenaar en vindt het streven naar een afronding van de kwestie vóór het aantreden van een nieuwe raad een gerechtvaardigd doel. 

UPDATE Het college van Wassenaar onderschrijft de mening van minister Plasterk volledig: ‘Burgemeester Hoekema is tevreden dat met deze reactie van minister Plasterk een einde kan worden gemaakt aan deze zaak en de blik met volle energie op de toekomst kan worden gericht.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Modaal op
De burgemeester Jan Hoekema heeft de Raadsleden er destijds op schofterige wijze geprobeerd bij te lappen en daarna te raad uit te werken. Dit gesteund door een zogenaamd integriteitstrapport opgesteld door BING. Dat rapport is daarna door de Tuchtrechter naar het rijk der fabelen verwezen en de rechter gaf aan dat de raadsleden gelijk hadden in hun strijd maar konden, om gelijk te halen, nog wel even 60.000 euro uit eigen zak voorschieten om hun gelijk te halen. Wat is er dan erg aan dat dit soort kosten worden vergoed?

De gemeente betaalde ook 40.000 euro voor een niet deugdelijk k*trapport (van BING) en daarna nog eens 25.000 euro (wederom aan BING voor de rechtszaak die de boze raadsleden succesvol hadden aangespannen).
Daar hoor ik niemand over......
Door Criticus (Ambtenaar) op
Jurudisch gezien wellicht correct, maar vanuit maatschappelijk oogpunt natuurlijk onacceptabel.
Door jos van Veen op
Dit lijkt een nieuwe vorm van prostitutiebeginsel te zijn.. levert overigens heel aardig op, zo te lezen en is derhalve voor herhaling vatbaar....hebben de raadsleden ook een medische keuring achter de rug?