of 61043 LinkedIn

Plasterk: schikking seksrel niet in strijd met de wet

Volgens minister Plasterk is de regeling die is getroffen door het gemeentebestuur van Wassenaar met de hoofdrolspelers van de seksrel niet in strijd met de wet. Wel spreekt het volgens hem voor zich dat de kwestie het aanzien van het openbaar bestuur geen goed heeft gedaan.

Het gemeentebestuur van Wassenaar heeft met de financiële regeling met de hoofdrolspelers van de Wassenaarse seksrel niet in strijd met de wet gehandeld. Dat schrijft minister Plasterk aan het college van Wassenaar.

Lokale kwestie

De minister concludeert na bestudering van de stukken dat het gemeentebestuur niet in strijd met de wet heeft gehandeld. Het is volgens hem een lokaal-politieke kwestie, waar ook op lokaal niveau verantwoording moet worden afgelegd door het college aan de raad en door de raad aan de kiezers. De minister van Binnenlandse Zaken dient zich niet over de kwestie uit te spreken. Wel betreurt Plasterk het ontstaan van de kwestie, omdat deze het aanzien van het openbaar bestuur geen goed heeft gedaan.


Gemeente betaalde 1,5 ton 

De minister reageert hiermee op de schikking die het gemeentebestuur trof met drie raadsleden en oud-wethouder Henk de Greef naar aanleiding van de seksrel of Wassenaarse nazit. De gemeente betaalde in totaal anderhalve ton, waarvan 120 duizend naar de raadsleden ging. Na veel publiciteit over de legitimiteit van de regeling vroeg Plasterk de Wassenaarse burgemeester Jan Hoekema om een ambtsbericht over waarom het geld is uitgekeerd.

 

Civielrechtelijk aansprakelijk

Juridisch gezien is de gemeente civielrechtelijke aansprakelijk gesteld. Dat dit is gebeurd door personen die een politieke functie hebben bekleed geeft het een andere lading, maar doet volgens de minister niets af aan de civielrechtelijke hoedanigheid. De gemeente was bevoegd om de vaststellingsovereenkomsten te sluiten en heeft daarbij haar kansen gewogen. De regeling is ook niet in strijd met artikel 99 van de Gemeentewet.

 

Afronding gerechtvaardigd doel
Plasterk gaat daarnaast in op de bestuurlijke overwegingen, waar Hoekema in het ambtsbericht uitgebreid op is ingegaan. De minister constateert dat de kwestie onmiskenbaar een stempel heeft gedrukt op de bestuurlijke verhoudingen in Wassenaar en vindt het streven naar een afronding van de kwestie vóór het aantreden van een nieuwe raad een gerechtvaardigd doel. 

UPDATE Het college van Wassenaar onderschrijft de mening van minister Plasterk volledig: ‘Burgemeester Hoekema is tevreden dat met deze reactie van minister Plasterk een einde kan worden gemaakt aan deze zaak en de blik met volle energie op de toekomst kan worden gericht.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door BB (bezorgde burger) op
In reactie op citaat uit brief van Plasterk:

"waar ook op lokaal niveau verantwoording moet worden afgelegd door het college aan de raad en door de raad aan de kiezers"

De raad kan niet of nauwelijks verantwoording afleggen aan de kiezers omdat de raad op onverantwoorde wijze voor het blok gezet is in de besluitvorming.

Waar burgemeester een half jaar in het geheim bezig was met dit voorstel, kreeg de raad pas 2 werkdagen vooraf een de stukken vertrouwelijk voor ogen. Vertrouwelijkheid werd last minute opgeheven (plm. 3 uur voor het nemen van het besluit). Daarmee had de raad onvoldoende tijd en mogelijkheden voor meningsvorming en zijn de burgers overvallen met een genomen besluit.

Verder heeft er helemaal geen beraadslaging plaatsgevonden in de raad. Raadsfracties mochten alleen maar stemverklaringen afleggen.

In een eenzame afweging, onder te grote druk en met tegenzin heeft een meerderheid van de raadsleden ingestemd met het besluit. In de hoop en tegen beter weten in dat er hiermee de rust zou wederkeren.........

En nu zitten betrokkenen, raad en burgers met de gebakken peren. Betrokkenen mogen het niet uitleggen, de raad kan het niet uitleggen en de burger begrijpt er niets van. Gek he?

Het besluit mag dan misschien juridisch deugen, een besluit van het openbaar bestuur wat niet uit te leggen is aan de burger deugt niet.
Door Frits van Vugt (adviseur/onderzoeker openbaar bestuur) op
Ik heb inmiddels de brief van Minister Plasterk op de site van Wassenaar gelezen:
http://www.wassenaar.nl/publicaties_en_media/was …

Hij maakt daarbij een kardinale fout, door te denken dat er sprake is van een deal met oud-raadsleden (zie 2e alinea: "(...) personen die een politieke functie HEBBEN bekleed"). Inderdaad, met gewezen raadsleden had een vaststellingsovereenkomst terzake een vergoeding kunnen worden gesloten, want daarop heeft het verbod van art. 99 Gemeentewet om raadsleden geen extra vergoedingen te geven geen betrekking (de Gemeentewet heeft betrekking op zittende raadsleden). Zo was de overeenkomst met de oud-wethouder formeel geen probleem (iets anders is of het terecht was)

Maar in dit geval betrof het 3 nog zittende raadsleden (althans nog in december 2012, toen de raad het besluit nam, in functie), dus dat ligt juridisch heel anders (inmiddels is één van de 3 opgestapt, al is haar ontslagbrief nog niet formeel ontvangen).

Plasterk is dus op foutieve gronden tot zijn besluit gekomen.

Bovendien valt op dat hij niet nader beargumenteert dat er geen strijd is met art. 99 Gemeentewet, en hij dus ook niet ingaat op de wetshistorie noch op de hem ook bekende uitspraak van de HR in 2012, die inhoudt dat op geen enkele wijze vergoedingen mogen worden verstrekt. Dus m.i. ook niet via civiele overeenkomsten.

Conclusie: de brief is feitelijk onjuist, en gaat juridisch niet in op het hoofdprobleem. Daar komt Wassenaar dus mee weg....of niet?
Door p op
Plasterk is niet bevoegd in deze zaak, dus hij kan het alleen politiek maken. Wat wint hij/de maatschappij daar bij?

Ik vermoed wel dat dhr. Hoekema als het even kan uitgerangeerd zal worden als de kans zich voordoet...
Door Pipadekloon (Voorlichter) op
En die dorpskapper met zijn zak geld gaat gewoon weer in de raad kan ook gewoon.
Door Ruud (kritisch burger) op
Wat een flapdrol is die Plasterk! Eerst maakt hij zich onmogelijk met zijn fusieplannen voor N-H, Utrecht en Flevoland en nu laat hij het ernstig na om zijn imago weer wat op te poetsen. Dat had hij kunnen doen door het Wassenaarse bestuur een meer dan flinke veeg uit de pan te geven en te sommeren het gegraai in de portemonne van de burger onmiddelijk recht te zetten. Daar zal best wel een gerechtvaardigd artikeltje in de Gemeentewet over te vinden zijn en anders maakt hij die maar!
Door Stoffel op
De Minister van Feesten en Partijen maakt zijn naam, die hij al kreeg tijdens zijn Ministerschap van OCW, weer helemaal waar nu hij bij BZK zit.
Je hebt helemaal niets aan deze koekenbakker.
Door Jan Swinkels (burger) op
Onbegrijpelijk dat alle affaires maatschappelijk niet acceptabel zijn, maar altijd wel passen binnen de regelgeving of niet in strijd zijn met de wet!
Door Frits van Vugt (adviseur/onderzoeker openbaar bestuur) op
Plasterk acht de Wassenaarse regeling niet in strijd met de wet. Wel betreurt hij " het ontstaan van de kwestie, omdat deze het aanzien van het openbaar bestuur geen goed heeft gedaan." Het eufemisme van de maand!
Blijft staan dat het niet ingrijpen van Plasterk ruziënde raadsleden in de toekomst een handvat geeft om de eigen gemeente te chanteren met "bestuurlijke onrust" en via een vaststellingsovereenkomst een vergoeding kunnen eisen om daar maar vanaf te zien. Bizar!!!!

De afgelopen weken heeft het Wassenaarse raadsbesluit veel verbazing , onbegrip en weerstand gewekt. Primair bij zijn burgers die niet snappen dat ruziënde bestuurders elkaar geld toespelen om een ruzie af te kopen, maar ook bij opiniemakers en politici van elders die de onzuiverheid van handelen aan de kaak stellen.
Jammer dat het afkopen van dergelijk niet-integer gedrag is beloond in plaats dat volwassen bestuurders hieraan een eind hadden gemaakt. Nogmaals, bizar!
Door Anja (ambtenaar) op
Wederom een voorbeeld van de terreur van juristen. Slecht signaal geeft minister Plasterk hier af, nl het acceptabel te vinden, dat gemeenschapsgeld benut mag worden voor ruziemakende politici/bestuurders, die niet in staat blijken hun geschillen op een fatsoenlijke wijze op te lossen en hier de belastingbetaler voor laten opdraaien. Ik had op beter gehoopt en graag gezien dat minister Plasterk wat meer ballen toont. Het besef lijkt er niet te zijn dat de overheid er is om de mensen te dienen, niet andersom. Geschillen los je maar privé op, hoezeer ik het mw. ten Velde ook gun, want de grote boosdoener is dhr Hoekema, die volsterkt geen regie heeft gevoerd, een commercieel buro als BING inhuurt om een rapport op aanvraag te produceren met alle gevolgen van dien en uiteindelijk tot deze wanstaltige oplossing is gekomen.
Door Criticus (Ambtenaar) op
Als Burgemeester en Raad zich schofterig (uw woorden) gedragen ten opzichte van elkaar, betalen ze het gelag ook maar uit eigen zak. Wie van beide partijen dat moet doen interesseert mij niet. Wel dat ik het vanuit maatschappelijk oogpunt onacceptabel vind dat de burger dat gedrag moet betalen.