of 60775 LinkedIn

Plasterk rekt procedure megaprovincie niet op

De extra tijd die Provinciale Staten wilden voor hun standpuntbepaling over de superprovincie, krijgen ze niet van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). Dat is woensdag duidelijk geworden tijdens het gesprek dat de Staten met Plasterk hadden.

Het verzoek van de Flevolandse Staten om extra tijd te krijgen voor hun standpuntbepaling over de superprovincie, wordt niet gehonoreerd door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA).

Knoop doorhakken

Dat is woensdag duidelijk geworden tijdens het gesprek dat de minister met Provinciale Staten in Lelystad voerde. Plasterk vindt dat de Staten de komende zes maanden geleidelijk aan hun mening kunnen vormen en niet hoeven te wachten op zijn herindelingsontwerp, dat van mei tot augustus ter inzage wordt gelegd. Tot 1 september kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken; tijd zat in de ogen van de minister. ‘Bovendien zijn we er al tien jaar over bezig; alle argumenten zijn nu wel gewisseld’, aldus Plasterk. ‘Een slank, effectief provinciebestuur past het om in een half jaar tijd met een zienswijze te komen. We moeten een keer een knoop doorhakken.’

 

Te krappe termijn

Provinciale Staten vinden de termijn echter te krap. Zij willen wèl eerst het herindelingsontwerp zien, in de verwachting dat alle inbreng vanuit de nu lopende fase van open overleg leidt tot aanpassing van de plannen. Plasterk komt in mei met het ontwerp voor de fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Feitelijk blijft dan alleen de maand juni over, gezien de zomervakantie en het politiek reces van de Staten, zo stelden diverse Statenleden. Bovendien willen de Staten weten wat de Flevolanders van de fusieplannen vinden voordat de provinciale volksvertegenwoordigers hun definitieve standpunt bepalen. Het verzoek om uitstel tot 1 oktober kregen zij niet van de minister.

 

Verkiezingen Eerste Kamer

Plasterk erkende dat het fusietraject een straf tempo heeft, maar stelde dat het proces desondanks zorgvuldig wordt doorlopen. Hij streeft naar de afronding van het fusieproces in maart 2015. Op 26 maart 2015 kiezen de provinciale volksvertegenwoordigers de leden voor een nieuwe Eerste Kamer. Als de verkiezingen voor het nieuwe landsdeel niet gelijktijdig met die voor de overige Provinciale Staten worden gehouden, zal de opkomst veel lager zijn, waarmee de democratische legitimatie van het nieuwe landsdeelbestuur lager is, betoogde Plasterk. Hij hield echter een heel klein kiertje open voor een latere ingangsdatum van het eerste van de vijf landsdelen. ‘Als we in de realiteit andere dingen tegenkomen, moeten we daar naar kijken.’

 

Geen draagvlak

Al met al wist de minister de Staten niet te overtuigen. Aan het einde van de speciale Statenvergadering werd met algemene stemmen een motie aanvaard, waarin alsnog om meer tijd werd gevraagd. In de motie laken de Statenleden eveneens het ontbreken van een integrale visie op de inrichting van het openbaar bestuur en stellen zij het gemis van draagvlak voor de fusie van de drie provincies aan de kaak. Door de ‘turbo-aanpak’ van Plasterk kan er ‘niet of nauwelijks sprake zijn van democratische legitimatie’. Er is sprake van een onvoldoende en onvoldoende beargumenteerd voorstel, aldus de Flevolandse Statenleden. Plasterk is verzocht de motie ter kennis te brengen aan de Tweede Kamer.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J.van Groen op
Door brouwer op 4 maart 2013 14:12
Het zou goed zijn om de bevolking te vragen of zij voor of tegen een megaprovincie zijn in een REFERENDUM. Dan toont Plasterk ook lef als bestuurder en zal het volk spreken.
Brouwer heeft hiermee helemaal gelijk !!!
Door brouwer op
Het zou goed zijn om de bevolking te vragen of zij voor of tegen een megaprovincie zijn in een REFERENDUM. Dan toont Plasterk ook lef als bestuurder en zal het volk spreken.
Door Niels op
Ik zou het ook niet vreemd vinden als Thorbecke de provincies met enige tegenzin toch een plekkie heeft (moeten) geven om het proces naar onze huidige staatsinrichting wat geruislozer te laten verlopen. De aparte staten hadden immers in vervlogen tijden een dominerende voor de Nederlandse politiek. Wellicht twijfelde Thorbecke in zijn tijd al enigszins aan de meerwaarde, die overigens tot heden verder moet zijn afgenomen.
Door Jeroen op
Bovenmatige aandacht voor dit dossier. Geen visie, blablabla, gaat te snel, blablabla. Van die standaard argumentjes. Net zoals het bestuur verder weg. Nog verder weg is praktisch onmogelijk. Ik ga het verschil niet merken. En als ze een keer wat kunnen betekenen schrappen ze mn buslijn. Dat kunnen ze wat mij betreft ook wel op n hoger niveau doen. Dat schrappen.
Wij van de provincies willen provincies. Met name Flevoland moet nokken, had nooit een provincie moeten worden in the first place. Ik snap het sentiment wel van een Utrecht gezien de rijke geschiedenis. Maar als bestuurslaag is het, op misschien de waterschappen en de Eerste Kamer na, het meest nutteloze wat ik mij kan bedenken. Dus BB, graag ook wat meer aandacht voor andere kant van de zaak.
Door Gertjan (oud gemeentebestuurder) op
Ze piepen weer de provincies. Kom niet aan hun grenzen ook al willen burgers vaak practisch ingedeeld worden. Aan de randen van de provincies leeft veel onbegrip voor deze grenzen. De exentrische ligging van veel hoofdsteden werkt ook niet mee.
De meest vreemde gemeentelijke herindelingen hebben de provincies doorgevoerd, maar: kom niet aan de provinciegrenzen.. Een klein land met 12 provincies? De ellende begon bestuurlijk natuurlijk met het IPO als gesprekspartner een plaats te geven in ons bestel. (nog zo'n duur opgetuigde organisatie)