of 64204 LinkedIn

Plasterk: pers moet vrij zijn werk kunnen doen

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat journalisten in principe hun werk vrij moeten kunnen doen. Alleen specifieke redenen, zoals de veiligheid of als de ruimte te klein is, kunnen aanleiding zijn de pers te weren of niet iedereen binnen te laten.
6 reacties

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat journalisten in principe hun werk vrij moeten kunnen doen. Alleen specifieke redenen, zoals de veiligheid of als de ruimte te klein is, kunnen aanleiding zijn de pers te weren of niet iedereen binnen te laten.

Beperkingen
Hij zei dat vrijdag naar aanleiding van het weren van pers bij een informatiebijeenkomst in Luttelgeest over een nieuw asielzoekerscentrum. Al eerder liepen media ook in andere plaatsen op tegen beperkingen voor verslaggeving over dit onderwerp. De VVD is daartegen en heeft de minister opgeroepen met de gemeenten in overleg te gaan.
 

Grote verantwoordelijkheid
Plasterk zei dat hij nog niet met de burgemeesters heeft gesproken. 'Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten zelf om te kijken hoe ze de bijeenkomsten organiseren. Ze moeten daarover in de eerste plaats tegenover de gemeenteraad verantwoording afleggen.' Maar het uitgangspunt is volgens de minister 'dat als het effe kan en ook als het niet effe kan, de pers vrij zijn werk kan doen'.

Angst 
In Luttelgeest in Flevoland gold donderdagavond een noodverordening. De burgemeester had die ingesteld uit angst voor ongeregeldheden. Alleen omwonenden die een uitnodiging hadden gekregen, mochten er bij zijn. Journalisten werden het noodverordeningsgebied uitgestuurd. Dit moest er volgens de burgemeester toe leiden dat omwonenden vrij konden spreken. Als daarbij pers aanwezig was geweest, hadden mensen zich geremd kunnen voelen in hun meningsuiting. Dat zegt burgemeester Aucke van der Werff vrijdag in reactie op het besluit om een noodverordening af te kondigen.


Prioriteit

'Het noodbevel is in de ogen van de media wellicht een zwaar middel. Aan de ene kant betreur ik de inzet hiervan ook, het zou niet nodig moeten zijn. Aan de andere kant lag onze prioriteit bij het gesprek met de omwonenden', zegt Van der Werff. 'Wij vonden het belangrijk dat zij zich in alle rust en vrijheid konden uitspreken zonder de druk van de media daarbij. We hebben de afgelopen weken gezien wat voor effect dat kan hebben.'

Afstand 

De burgemeester zegt dat de regionale omroep in Flevoland het besloten karakter van de bijeenkomst niet wilde respecteren. Van der Werff: 'De politie heeft de journalisten donderdagavond herhaaldelijk verzocht op afstand te gaan staan van de locatie. Uiteindelijk is gekozen voor het instrument van een noodbevel om hen van het terrein te sturen.' 

Rechter

Omroep Flevoland heeft inmiddels bekendgemaakt naar de bestuursrechter te stappen. De omroep vindt dat sprake is van grove inbreuk op de persvrijheid. 'We worden gehinderd in het uitoefenen van ons vak, namelijk het volgen wat er in de samenleving gebeurt en daar verslag van doen', zegt Allard Berends, hoofdredacteur van Omroep Flevoland. Het tweede is dat er een juridisch instrument wordt gebruikt wat volgens mij helemaal niet kan, het uitvaardigen van een noodbevel terwijl we daarover niet van tevoren ingelicht worden. Dit kunnen we niet over onze kant laten gaan.' (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim op
De pers is (soms) belangrijk, mee eens met Niels, maar, kan iemand mij uitleggen, waarom ik op een besloten bijeenkomst 'de media' zou moeten toelaten?
Door KoosZ op
Burgemeester van der Werff verweet in zijn nieuwjaarstoespraak de (regionale) pers dat zij te weinig kritisch is. Hij zei dat juist nu controle door de pers hard nodig is gezien de toegenomen taken van de gemeente.

En bij de eerste de beste gelegenheid verbiedt deze CDA-burgemeester de pers de toegang tot het gemeentehuis !

Veel hypocrieter dan dit kun je het niet krijgen.
Door KoosZ op
De ongekozen Commissaris van de Koning van Flevoland (Verbeek, PvdA) steunt de ongekozen burgemeester van Luttelgeest/Noordoostpolder (Van der Werff, CDA) is zijn persbreidel. De zelfbenoemde bestuurders slaan steeds wilder om zich heen.
Door J. Hak op
Bij veel burgemeesters, vooral van kleinere gemeenten, overheerst de angst om in het openbaar over het asielzoekersvraagstuk te praten. Opvallend genoeg betreft dat vaak burgemeesters van PvdA en CDA. Die gaan krampachtig om met inspraak en media, zaken die in een democratie toch tot de verworvenheden behoren en volstrekt normaal zijn.

Sommigen van hen vliegen zelfs regelrecht uit de bocht. Zoals de burgemeester van Sliedrecht (CDA) die de politie op een twitteraar afstuurde. Van Katwijk (CDA) die misstanden in een AZC onder de pet hield. En van Noordoostpolder (alweer CDA) die de pers verbiedt aanwezig te zijn bij een inspraakavond.

Net zo opvallend is dat VVD-burgemeesters veel relaxter met deze materie omgaan. Zoals burgemeester Brok (Dordrecht), die het debat in het openbaar juist opzoekt. Of burgemeester Baas (Midden Drenthe) die in oranje zelfs zijn eigen partijgenoot en staatssecretaris Dijkhoff durfde te weerstaan.

Om met Vader Cats te spreken:

"Als wind en tij van achter koomt
dan is de schipper onbeschroomd
hij is te wonder wel gezind
Oh, het is goed sturen voor de wind
Maar als de nood komt aan de man
dan ziet men wie het ambacht kan".
Door Hans (afdelingsmanager) op
Een vrije pers is essentieel in een democratisch land. Kijk eens hoe veel schandalen en misstanden door de vrije pers voor het voetlicht zijn gebracht. Als de gemeenteraad van Noordoostpolder democratisch besef hoog in het vaandel voert, kan die raad niet anders dan deze burgemeester weg sturen.
Door Niels op
Ik begrijp de ophef die journalisten er van maken deels, maar niet helemaal. Aangezien ze toch al voornamelijk van elkaar kopiëren is het toch veel efficiënter (en voor betrokkenen prettiger) om met minder intimiderende hordes achter elk nieuwsfeitje aan te gaan? Eerlijk gezegd vind ik het nog niet eens zo'n gek idee dat de samenleving in zou grijpen in de manier waarop informatie doorgaans wordt vergaard door het journaille. Zonder daarbij overigens beperkingen op te leggen aan de vrijheid van expressie. Laat dat laatste ff duidelijk zijn.

Vacatures

Van onze partners