of 59185 LinkedIn

Plasterk moet ingrijpen in Landgraaf

Het college van Landgraaf heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gevraagd het provinciale besluit over herindeling met Heerlen te vernietigen. De gemeente wil af van de provinciale bemoeienis en vindt dat de regie bij de gemeente moet worden teruggelegd.

Het kersverse college van Landgraaf heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gevraagd het provinciale besluit over herindeling met Heerlen te vernietigen. De gemeente wil af van de provinciale bemoeienis en vindt dat de regie bij de gemeente moet worden teruggelegd.

Flagrant in strijd met wet

In een woensdag verstuurde brief vraagt het college van B&W de minister met spoed, uiterlijk 20 maart, een streep te zetten door de plannen van Gedeputeerde Staten (GS). Op 21 maart willen GS het herindelingsontwerp Heerlen-Landgraaf vaststellen. Het college van Landgraaf stelt, via de in arm genomen advocaten, dat de op hand zijnde provinciale besluitvorming ‘flagrant in strijd is met de Wet arhi en de juridische en bestuurlijke behoorIijkheidsnormen en wegens dit alles ook in strijd met het algemeen belang. Daarom komt zij voor vernietiging in aanmerking (10:35 Awb). Volgens het gemeentebestuur wordt zij tot een fusie met Heerlen gedwongen, die niet voldoet aan de geldende beleidskaders en wordt gesteund door de lokale samenleving noch de lokale volksvertegenwoordiging’, aldus de brief aan de minister.


Bestuursproblemen

Landgraaf is voor intensieve samenwerking binnen de regio Parkstad Limburg, benadrukken de advocaten in hun brief namens het college. ‘Daarbij past ook de motie van de gemeenteraad uit 2015 om het college op te dragen om mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeenten te onderzoeken. Dat wil evenwel niet zeggen dat zich een bestuurskrachtprobleem voordoet dat slechts via een herindeling met Heerlen tot een oplossing kan worden gebracht.’


Regie in eigen hand

Het college van Landgraaf heeft het ‘vernietigingsbesluit’ dinsdag genomen; een dag nadat het nieuwe college van CDA, GBBL (Gezamenlijke Burger Belangen Landgraaf) en PRO Landgraaf is geïnstalleerd. Met het collegebesluit wordt uitvoering gegeven aan een eerder aangenomen motie van de raad om de regie in eigen hand te nemen. Het vorige college van CDA, VVD, GroenLinks en PvdA is over de herindelingskwestie gestruikeld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
@Hendri:
Nee, 4 wethouders. Die van het CDA mocht blijven zitten (omdat het CDA samen met de lokale partijen het vorige college liet vallen).
Door Hendri (archiefmedewerker) op
Weer zo'n college dat grotendeels bestaat uit lokale partijen. Deze zien hun riante baantje in gevaar komen bij een herindeling. Daarbij...... 3 wethouders voor zo'n kleine gemeente...???