of 59250 LinkedIn

Plasterk legt precario aan banden

De heffing van precariobelasting door gemeenten op kabels en leidingen in de grond wordt door minister Plasterk aan banden gelegd. Per 1 januari mogen gemeenten de tarieven niet meer verhogen.

De heffing van precariobelasting door gemeenten op kabels en leidingen in de grond wordt door minister Plasterk aan banden gelegd. Per 1 januari mogen gemeenten de tarieven niet meer verhogen.

Verder mag het aantal gemeenten dat deze belasting heft niet toenemen. Dat schrijft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) aan de Tweede Kamer.

 

Verruiming belastinggebied

De volledige afschaffing van precario kan volgens hem het beste worden geregeld bij een komende grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. ‘Daarin kunnen de effecten worden opgevangen’, aldus de bewindsman. Daarop vooruitlopend belooft hij de Kamer nog dit voorjaar een wetsvoorstel te sturen ‘om er in ieder geval voor te zorgen dat met ingang van 1 januari 2017 de tarieven voor precario op nutsnetwerken niet verder oplopen en het aantal gemeenten dat deze vorm van precario heft, niet verder stijgt.’

 

Overgangsregeling

Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar biedt gemeenten nog wel tien jaar de mogelijkheid om maximaal het op 1 januari 2016 in hun gemeente geldende tarief te hanteren. Na uiterlijk tien jaar is er wat de minister betreft geen precarioheffing meer mogelijk op nutsnetwerken. Hij wijst er wel op dat deze periode kan worden bekort bij een grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.

Een meerderheid van de Tweede Kamer drong er via een motie (Veldman, VVD)  in november vorig jaar bij de minister al op aan met maatregelen te komen tegen de precarioheffing op gas-, water- en elektriciteitsnetwerken.

 

200 miljoen euro

Met de heffing zijn forse bedragen gemoeid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat voor 2016 de opbrengst voor gemeenten in op 200 miljoen euro. In vijf jaar is de begrote opbrengst aan precariobelasting verdubbeld. Netbeheerders berekenen de kosten vervolgens door aan hun klanten. Elke gemeente kan zijn eigen tarief vaststellen.

 

Consequenties begroting

Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, is blij met het aangekondigde wetsvoorstel omdat deze belasting indirect en onzichtbaar is voor de burger. Bovendien dreigt het aantal gemeenten dat deze vorm van belasting heft volgens Vewin in hoog tempo groter te worden. Het kenniscentrum voor energie en waterverbruikers, VEMW, vindt een overgangstermijn van 10 jaar onnodig lang. ‘Een bevriezing op het niveau van 2015 met een overgangstermijn van 5 jaar moet haalbaar zijn.’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) toonde zich tot nu toe tegen afschaffing van de precarioheffing. Dat standpunt is met name ingegeven vanwege de financiële consequenties voor de begrotingen van die gemeenten die precario heffen. Dat zijn er naar schatting zo’n tachtig.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
1. verruiming van het belastinggebied is de slechtst denkbare maatregel die burgers zich kunnen wensen en leidt alleen maar tot nog meer belasting voor de burgers.
2. opheffing van de WOZ/OZB (bureaucratie!!!) en invoering van een andere eerlijker gemaximeerde gemeentelijke belasting voor iedere burger is een veel betere optie.
3. precariorechten en andere gemeentelijke heffingen kunnen beter zoveel als mogelijk is in één nieuwe gemeentebelasting worden opgenomen.
4. overigens heft het Rijk ook zelf gebruiksvergoedingen op kabels en leidingen in rijksgrond. Wat gebeurt daarmee?
5. precariorechten heffen op kabels en leidingen in eigen grond is helemaal niet mogelijk.
6. deze minister kan beter worden vervangen door een minister die voldoende kennis heeft van staatsrecht en onze wetgeving.
Door janneke op
En wat als die kabels en leidingen in eigen grond liggen. Dit gebeurt ook regelmatig. Mag is dan ook die verhoging betalen via mijn water/electra rekening??? Of kan ijedan teruggave via de gemeente krijgen???
Door Richard (ambtenaar) op
De minister bewijst wederom gemeentelijke autonomie met hoofdletter A te schrijven :-). Hier ontstaat dus een enorme tweedeling en onnavolgbare beïnvloeding van doorbelastingen aan burgers. De minister zou beter moeten weten. Een inkomensmaatstaf voor de precario heffende gemeenten binnen de gemeentefondsuitkering zou een betere optie zijn. Oh ja, wanneer doet u nu eens iets aan die vermaledijde WOB?
Door De Jong op
Als ik het dus goed begrijp verbiedt de minister het heffen van deze belasting. Maar wat de logica van deze beperking is, is vooralsnog onduidelijk. Natuurlijk, er zijn altijd belangengroepen te vinden die tegen belastingen zijn. Gaat de minister nu ook de OZB verbieden omdat de Vereniging Eigenhuis dat wil of de toeristenbelasting omdat de Recron daar een hekel aan heeft?? Trouwens, waarom mag er van de minister dan nog wel precario op andere zaken geheven worden? Het oogt als het tamelijk willekeurig tegemoetkomen aan een lobby van belangengroepen wat een verdere beperking van de belastingautonomie van gemeenten inhoudt. Zullen we die gemeenten maar gewoon omvormen tot uitvoeringsorganisaties van het rijk en die hele poppenkast van verkiezingen, gemeenteraden en college's afschaffen.