Jarenlange operatie

Aan de nieuwe BRP wordt al sinds de millenniumwisseling gewerkt. Het project kost al tientallen miljoenen meer dan begroot. Bureau ICT-toetsing dat voor het Rijk de ict-projecten controleert heeft een vernietigend rapport over de bouw van de BRP geschreven. Daarin staat dat het nieuwe register nog minstens 225 miljoen euro gaat kosten en dan is nog niet zeker dat het functioneert.

Druk vanuit de politiek

Meerdere partijen hadden er bij Plasterk op aangedrongen de uit de hand gelopen operatie te staken. Ze waren door de tegenvallers onaangenaam verrast, omdat de minister vier jaar geleden na het opmaken van de stand van zaken juist had gemeld dat doorzetten de moeite waard was. Onder meer de SP vraagt zich af of hij de Kamer toen wel goed heeft geïnformeerd. GroenLinks en SP willen weten wanneer hij precies op de hoogte was van welk probleem.

Vernieuwing nodig

In de BRP, ooit bekend als het bevolkingsregister, zijn persoonsgegevens als naam en verblijfplaats vastgelegd. Het systeem was aan vernieuwing toe, omdat overheden graag één register willen dat altijd en overal online is in te zien.

'GBA voldoet' 

Bureau ICT adviseert Plasterk de stekker uit de BRP te trekken. Het huidige, in 2012 gemoderniseerde GBA voldoet prima stelt Bureau ICT. Daarbij hebben gemeenten volgens het bureau geen trek meer in zo'n nieuw systeem omdat ze dan hun hele ict-systemen op de schop moeten nemen. Ook twijfelt het bureau of een centraal systeem wel geld bespaart. Het bureau adviseert het huidige goed werkende GBA gewoon te moderniseren. (ANP)