of 59147 LinkedIn

Plasterk grijpt niet in Landgraaf in

Demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zet nu geen streep door de herindelingsplannen van Gedeputeerde Staten van Limburg. Pas op een later moment gaat de minister beoordelen of de herindelingsprocedure volgens het boekje is verlopen.

Demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zet nu geen streep door de herindelingsplannen van Gedeputeerde Staten van Limburg. GS van Limburg willen dat Landgraaf met Heerlen gaat fuseren. Landgraaf is daar fel op tegen. Pas op een later moment gaat de minister beoordelen of de procedure volgens het boekje is verlopen.

Vernietiging

Het college van Landgraaf had de minister vorige maand gevraagd het provinciale besluit over herindeling met Heerlen te vernietigen. De gemeente vindt onder meer dat de regie over de bestuurlijke toekomst van Landgraaf bij de gemeente moet liggen en niet bij de provincie. Woensdagavond heeft de minister aan het Landgraafse college laten weten de provinciale herindelingsplannen niet voor vernietiging aan de Kroon voor te dragen.

 

Zorgvuldigheidseisen

In eerste instantie is het aan GS om te bepalen of een herindeling voor Landgraaf gewenst of nodig is, zo stelt de minister in een brief aan Landgraaf. ‘De provincie is weliswaar gebonden aan zorgvuldigheidseisen, maar de beoordeling of daaraan voldaan is, vindt plaats na afronding van het provinciale traject als een herindelingsadvies door mij en later de wetgever wordt beoordeeld’, aldus Plasterk in zijn brief. Verder stelt de minister dat de provincie niet in strijd met de Wet arhi handelt.

 

Doorkruisen

Hij acht het ‘niet wenselijk dat via een instrument als vernietiging wordt getracht een dergelijk politiek-bestuurlijk proces te doorkruisen. Niet voor niets is in de parlementaire geschiedenis rond de Wet arhi gesteld dat tussenstappen die genomen worden op weg naar een herindelingswet niet bestuursrechtelijk aangevochten kunnen worden’, aldus Plasterk in zijn brief. Plasterk doelt daarmee op procedure die bij een herindeling moet worden doorlopen. Nadat GS het herindelingsontwerp hebben vastgesteld, wordt het ter inzage gelegd. Betrokken gemeenten, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen daarop reageren. Die zienswijzen worden verwerkt in een herindelingsadvies, dat na vaststelling door Provinciale Staten naar de minister gaat. ‘In dit advies zal de provincie de gevolgde procedure moeten verantwoorden en dusdanig moeten motiveren dat er een wetsvoorstel op gebaseerd kan worden’, aldus Plasterk.

 

Niet ter inzage

GS hebben op 21 maart het herindelingsontwerp Heerlen-Landgraaf vastgesteld. Tot en met 31 mei kunnen zienswijzen worden ingediend. Uit protest hebben B en W van Landgraaf besloten het herindelingsontwerp niet ter inzage te leggen. Samen met vier andere gemeenten die door de provincie worden gedwongen te fuseren, heeft Landgraaf deze week een brief aan informateur Edith Schippers geschreven. Daarin pleiten de vijf gemeenten (Haren, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk en Landgraaf) voor afschaffing van de mogelijkheid van provincies om gemeenten te dwingen tot herindeling. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.