of 59250 LinkedIn

Plasterk geeft geen extra geld voor referendum

SP en D66 wijzen op klachten van gemeenten dat ze hiermee niet uit de voeten kunnen. Maar volgens de minister zijn er minder stembureaus nodig dan bij verkiezingen.
10 reacties

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) is niet van plan meer geld uit te trekken voor het raadgevend referendum op 6 april 2016. Daarvoor is 25 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 20 miljoen naar de gemeenten gaat. Die moeten daarmee onder meer stembureaus inrichten.

Minder stembureaus
SP en D66 wijzen op klachten van gemeenten dat ze hiermee niet uit de voeten kunnen. Maar volgens de minister zijn er minder stembureaus nodig dan bij verkiezingen.

Voluit gaan niet nodig
Een Tweede Kamerverkiezing - met 10.000 stembureaus - kost ongeveer 45 miljoen euro. Maar het is volgens de minister niet nodig bij een referendum ‘voluit’ te gaan. ‘Het moet reëel toegankelijk en goed georganiseerd zijn’, zei Plasterk. Hij overlegt nog met de gemeenten.

‘Geldig nee’
Het referendum gaat over de associatieovereenkomst tussen Oekraïne en de EU. Als er een ‘geldig nee’ komt, dan zal het kabinet het besluit heroverwegen. Daarna bepalen de Tweede en Eerste Kamer of de overeenkomst toch in werking treedt of wordt teruggetrokken, aldus de minister. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fritz A. von Geusau op
Beste Henk de B,
Licht uw standpunt dan eens toe. In mijn beleving moeten dezelfde kiesgerechtigden opgeroepen worden, moeten er stemformulieren gedrukt worden, moeten er stembureaus worden ingericht en bemenst worden, moet er in ieder geval worden aangegeven waarvoor of waartegen men gaat stemmen etc. Daarnaast kun je van mening verschillen over de vraag of hier al dan niet een referendum over gehouden moet worden, maar u zult het toch met mij eens moeten zijn dat het referendum (waarvoor de criteria op een democratische wijze door regering en parlement zijn bepaald) op een kennelijk correcte wijze (althans volgens de Kiesraad) is afgedwongen.
Waar zit 'm volgens u dan het verschil in dat dit referendum ineens twintig miljoen minder hoeft te kosten dan reguliere verkiezingen?
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Ach wat maakt het allemaal nog uit. Het associatieverdrag gaat door en is trouwens al deels in werking. Onze Ministers zijn niets meer dan zetbaasjes. Als de EU o.a. TTIP kunnen invoeren zonder dat het EU-parlement (zie berichtgeving SP) er (verder) over kan stemmen en daarna ntegraal kan voorleggen aan de landen dan is de dictatuur van de EU al een feit. Er zullen vele rechtszaken volgen maar dat is natuurlijk ok werkgelegenheid en wel voor weinigen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Als Plasterk zo goed weet hoe hij een referendum moet houden dan kunnen de gemeenten altijd nog overwegen om de organisatie aan het Rijk zelf over te laten.
Door Johannes (adviseur) op
Laat Plasterk nu gewoon zeggen dat dit kabinet zich niets zal aantrekken van de uitkomst van het referendum in plaats van via de achterdeur te trachten het referendum organisatorisch te boycotten.
Door Henk de B. op
Plasterk heeft zondermeer gelijk. Er hoeft niet meer geld uitgetrokken te worden, want een referendum kost aanmerkelijk minder dan verkiezingen voor een vertgenwoordigend lichaam. Vertikken mensen nu om dat in te zien, weten zij niets van hoe verkiezingen verlopen of wordt er maar iets geroepen?
Op voorhand willen voorstanders van een niet-vertegenwoordigende democratie (waaronder veel 'populisten') met hun reacties op het standpunt van minister Plasterk hun gelijk halen (in de zin van tegenwerking van het refrendum), maar dat 'gelijk' is wel erg doorzichtig, en wel zo dat met een kritische visie kan worden ingezien dat welbeschouwd een 'ongelijk' is.
Door power op
Goed zo minister Plasterk !
Volhouden !
Dit gedrag willen we zien bij alle ministers.
Pak die gemeenten maar aan !
Door Fritz A. von Geusau op
Een bedenkelijk standpunt van minister Plasterk. Voor een Tweede Kamerverkiezing moet 45 miljoen uitgetrokken worden, maar als je dezelfde groep kiesgerechtigden wil oproepen en laten stemmen voor een referendum dat, laten we eerlijk zijn, de regering nu niet echt welkom is, dan trekt de regering er iets meer dan de helft voor uit. Op zo'n wijze kun je een je onwelgevallig referendum dus ook saboteren. Hierdoor degradeert de Rijksoverheid haar eigen instrument; een raadgevend referendum, dus feitelijk tot een fopspeen. Wel met enig bravoure dit instrument instellen, maar als puntje bij paaltje komt, niet thuis geven.
Door doeterniettoe (-) op
Of je nu wel of geen voorstander bent van dit referendum, het moet gewoon goed georganiseerd worden en aangezien het een landelijk refendum is zou de minister dit moeten oppakken.

Triest te moeten constateren dat democratie er niet toe doet bij dit kabinet.
Door p op
Het komt de legitimiteit van een dergelijk referendum niet ten goede als er grote verschillen (al dan niet moedwillig) worden gecreëerd met andere verkiezingen zoals EP, TK, staten, gemeenten of waterschappen.
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Overduidelijk een manier om een niet gewenst referendum onderuit te halen. Is in ieder geval een aardige indicatie van het democratisch gehalte van dit kabinet (en parlement).

En uberhaupt doen alsof de kosten van een referendum niet bekend zouden zijn? Het is verdomme een wet die gewoon is ingevoerd, de kosten hadden allang bekend moeten zijn.