of 62284 LinkedIn

Plan: vervang provincies door 100 gemeenten

Nederland moet toe naar 100 gemeenten die samen het lokale en regionale bestuur voor hun rekening nemen. De huidige provincies zullen in 2020 niet meer bestaan.

Sloop de tussenverdieping van provincies uit het huis Thorbecke, maar vervang deze vooral niet door landsdelen: Nederland moet toe naar 100 gemeenten die samen het lokale en regionale bestuur voor hun rekening nemen.

Dichterbij mensen

Dat is de bestuurlijke visie van het CDA in Drenthe, onlangs voor de lokale radio verwoord door Henk Klaver, fractievoorzitter in Provinciale Staten. In een toelichting zegt hij  met zijn plannen het bestuur dichter bij de burger te willen brengen. ‘Gemeenten staan nu eenmaal dichter bij de mensen dan de gemiddelde provincie’.
 

Renovatie
Klaver voorspelt sowieso dat de huidige provincies in 2020 niet meer zullen bestaan. Hij is daar niet rouwig om: ‘Het oude huis van Thorbecke is hard aan renovatie toe. Sloop de tussenverdiepingen eruit, dat geeft ruimte voor bestuurlijke vernieuwing.’
 

Geen entresol
Maar vervang de plafonds dan niet door een soort entresol door er weer een nieuwe laag landsdelen tussen te hangen. Dan krijg je een bestuursmoloch waar naar de mening van Klaver niemand zich mee zal kunnen identificeren. ‘Neem het voorstel voor een Noordelijk Landsdeel. Dat zou echt een onzinnige tussenstop zijn en de afbraak van overbodige bestuurslagen alleen maar vertragen’.
 

100 gemeenten
Het bestuurlijk heil zoals Klaver dat ziet gloren ligt in de opschaling van de 415 bestaande gemeenten naar 100 plaatsen met rond de 200.000 inwoners. ‘Daarvan zouden er dan in Drenthe 3 overblijven, die kunnen dan samen alle taken van de provincie makkelijk overnemen’.
 

Drentse wortels niet nodig
Deze overblijvende gemeenten drie hoeven overigens niet allemaal van oorsprong Drentse wortels te hebben. Klaver sluit een fusie tussen Emmen, Coevorden en Ommen niet uit. ‘We moeten af van het denken langs provinciegrenzen, die bestaan over een aantal jaren niet meer’.
 

Concurrentie
Dat hij bij doorgang van zijn plannen zelf zijn baantje als fractievoorzitter kwijtraakt deert Klaver niet. Je kunt je altijd nog verkiesbaar stellen binnen een van de nieuwe gemeenten, zo stelt hij. Daar zal de concurrentie overigens groot zijn zo geeft hij toe: 12 commissarissen van de koningin en rond de 300 burgemeesters zullen waarschijnlijk ook willen solliciteren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans (Criticus) op
Direct doorvoeren! Met als absolute voorwaarde dat we ook af raken van wethouders, in ieder geval de omhooggeschoten categorie nietswetenden (oud ambtenaren, oud-schoolmeesters, etc.). Als Thorbecke de gevolgen zou zien van zijn huis, zou hij zich in zijn graf omdraaien.
Door Henk Kloor op
De herindelingen van de afgelopen hebben wel bewezen dat 'burgers' zich niet meer identificeren met hun nieuwe gemeente. Het democratisch gehalte van de gemeente neemt af en het het mandaat slinkt. Wanneer gaan we dit eens serieus nemen bij een kiezersopkomst van minder dan 40%? Publieke tribunes leeg, raadsleden werven die willen besturen het worden drama's. En nu opschalen naar 200,000+ gemeentes, ik ben voor een onderhoudsbeurt en niet slopen. De provincie heeft zijn dienst meer dan eens bewezen.
Door Norbert (wijkzaken) op
Het huis van Thorbecke heeft zijn sterkte bewezen en heeft alleen een schilderbeurt nodig.
Het neoliberalisme heeft alleen maar gegraai opgeleverd. Dus alle gesubsideerde en semi-overheid, kunnen maar beter terug in het mandje van de overheid met de Balkenendenorm als (s)topsalaris. Alle ZBO's terug naar de rijksoverheid of als uitvoeringsdienst bij een provincie. Gemeenten mogen alleen nog samenwerken in de vorm van dat er een het werk voor de andere(n) uitvoert. Dat hoeft niet altijd de centrumgemeente te zijn. De Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden, moeten zich weer op fatsoenlijk bestuur richten in plaats van zich telkens persoonlijk te profileren in onzinnige politieke vragen en daarmee naar de krant of de TV te rennen. Het kabinet, Gedeputeerde Staten en colleges van B&W, gaan samen besturen en problemen oplossen. Het groeidenken moet eruit, verstandig beheer moet erin. En net als bij bedrijven moeten overheidsbestuurders financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden bij wanbeheer en wanbeleid. Dit alles levert zoveel op dat er geen 18 miljard bezuinigd hoeft te worden.
Door Ed van Ooijen (staffunctionaris en vakbondsconsulent) op
Nederland begint steeds neer een unheimisch land te worden als gevolg van het doorgeslagen neoliberalisme én de typisch Nederlandse "mir nichts dir nichts" mentaliteit. Veranderen om het veranderen, everybody else's grass is always green en gun elkaar het licht in de ogen niet want hij of zij mocht het eens beter hebben dan ik. De overheid op de schop en de graaiers maar lachen, want die gaan gewoon door met hun legitieme diefstal.
Door Henk (fraktieadviseur) op
Ik roep al jaren dat de Provincie een overbodige bestuurslaag is. afschaffen die hap.
Ben overigens wel een voorstander van laagdrepelig bestuur dichtbij de burger. Kleine gemeenten moeten het zoeken in samenwerking en kunnen dan zelfstandig blijven
Door observer (klein) op
@eppie je hebt helemaal gelijk. Al die grote bestuurseenheden leveren alleen maar geleuter op
Door Roel van der Vliet (Adviseur Omgevingszaken Rijkswaterstaat) op
Ik word zo moe van dat gedoe over minder ambtenaren, opheffen overheden, meer naar de markt want het zou allemaal goedkoper kunnen; stop daar nu eens mee met die onzin! De recente wateroverlast heeft alweer bewezen waarom waterschappen zolang al hun bestaanrecht verdienen.
Die reorganisatiedrang zit vaak bij mensen de niet weten wat ambtenaren allemaal doen. Dat gezever dat ze niets doen is zo makkelijk scoren; ik heb bij een aannemer ook gezien dat alles klokslag 4 uur uit de handen viel terwijl ik daar als ex ambtenaar bleef werken tot ik het af had.

Samenwerkingsverbanden zijn prima, misschien wel samenvoegen van bepaalde uitvoeringsdiensten tbv gebiedsgericht onderhoud, maar dat is zo lastig als het over geldtoewijzen gaat.

Zorg nu eens een keer voor rust in de tent en kap dat domme gebalk af van mensen die menen te scoren over de ruggen van ambtenaren die harder werken dan die ezel die loopt te balken!
Door peter coopmans (Adviseur HRM, Org. ontwikkeling en medezeggenschap.) op
Als echte D66 wil ik serieuze bestuurlijke veranderingen en innovatieve werkvormen zien.
Mijn voorstel zou zijn om de provincies op te heffen en alle gemeenten om te dopen tot service- en uitvoeringsplaatsen en alle bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden op te schalen en neer te leggen bij een regionaal niveau. Die indeling kan zoals nu bijvoorbeeld gebeurt in Noord Brabant in 4 regio's. Overigens zou je grote steden een eigen regio kunnen laten vormen. Waarom deze gedachte?
De gemeenten kunnen niet alleen of in steeds mindere mate meer zelfstandig en financieel hun broek ophouden. Het barst inmiddels van de samenwerkingsverbanden in nieuwe, niet democratische gelegitimeerde Gemeenschappelijke Regelingen. Men ziet een trend dat de regio steeds invloedrijke wordt en zich gaat versterken met zware deskundigheid. De meeste Beleidspunten van de gemeenten worden steeds meer in regionaal verband vastgesteld om efficiency te bereiken, kostenbesparing te realiseren en de uitvoering te centraliseren. Deze werkwijze wordt meer en meer een dictaat voor alle aangesloten gemeenten. Immers de invloed van de individuele gemeenteraad op een beleidsplan is altijd achteraf en erg gering op de grootste gemene deler blijkt in de praktijk. Het gevaar bestaat bovendien, dat de democratische legitimiteit wordt ondermijnd als je geen doeltreffende maatregelen neemt door een bestuurlijke verandering.
De gemeenten verliezen op grote schaal hun kwaliteit van dienstverlening en uitvoering door de ingrijpende bezuinigingen en het feit dat een aantal taken zoals de Jeugdzorg, de Veiligheid, de Ruimtelijke Ordening niet meer op gemeentelijk niveau is uit te voeren.
Voordeel van deze gedachtegang is:
a. alle provinciale staten kunnen verdwijnen. Men kan op dat niveau toe met inspectietaken en handhavings, en toezichthoudende taken in een publieke instelling. Dus er is ook geen PS en GS en CvK. met een ambtelijke apparaat meer. Weg met de bestuursvorm.
b. de Gemeenten verdwijnen als bestuursorganen. Geen B&W's meer, geen Raden meer.
c. Op Regio onstaat een nieuwe bestuursvorm, die democratische wordt gekozen. net zoals dat gebeurde met provincie en gemeente.
Dus er blijven in feite 2 bestuurlagen over. n.l de 2e kamer en de regio. Minder verkiezingen, simpele en snelle besturing. Geen vernarming, want de regio sttat nog dicht bij de burger in ons kleine Nederland. Voorwaarde is wel dat er aan de burgerparticipatie moet worden gewerkt op een nieuwe wijze met gebruik van social media, snelle communicatiemiddelen en een nieuwe wijze van burgerbetrokkenheid door middel van referenda, burgeronderzoek en medezeggenschap op belangrijke thema's. die de mensen raken. Ook kan men denken aan verschillende soorten van burgerraden , die echte inspraak krijgen i.p.v. ideeen aanbrengen of adviezen geven. Het moet participatie zijn die direct leidt tot invloed van de besluitvorming. Op de "oud gemeentehuizen" worden burgers bediend van informatievoorziening en voorlichting, dienstverlening, klachtenbehandeling, en kunnen deelnemen aan inspraakavonden enz, enz. Dat kan dus gemakkelijk gedaan worden door een kleine groep van gespecialiseerde en service-ingestelde ambtenaren die wordt aangestuurd door een unitleider met verbinding naar het regiobestuur.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Het plan van gerrie vind ik sympatiek dan kunnen we ook weer een europees kampioen worden maar zullen we Wallonie dan aan de Fransen geven en Europa opheffen?
Door Wim Herberichs (projectmanager gemeente Gulpen-Wittem) op
Prima plan. Ik pleit er al jaren voor. Er moeten alleen nog de waterschappen bij betrokken worden. De uitvoering moet snel worden opgepakt, zodat binnen 5 jaar een moderne, toekomst bestendige structuur in de steigers staat.

Vacatures

Van onze partners