of 59250 LinkedIn

Plafond btw-compensatiefonds moet van tafel

Hoewel Gedeputeerde Staten van Utrecht kunnen instemmen met het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet, moet er wel wat water bij de wijn. Zo moet de maximering van het rijksbudget voor het btw-compensatiefonds van tafel.

Ondanks grote bezwaren zijn Gedeputeerde Staten van Utrecht en Drenthe akkoord gegaan met het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet. GS van Drenthe moeten wel alles in het werk stellen om kabinet en Tweede en Eerste Kamer ervan te overtuigen dat de maatregelen een ongeoorloofde inbreuk zijn op de provinciale autonomie. Utrecht wil af van het plafond van het btw-compensatiefonds.

Boodschappenlijstje

De Utrechtse gedeputeerde Remco van Lunteren (VVD, financiën) neemt daarom vandaag wel een boodschappenlijstje mee naar de bestuursvergadering van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ook GS van Drenthe gaat met een 'ja, maar' akkoord en heeft een lijst van punten opgesteld die het IPO-bestuur verder moet uitonderhandelen.


Defintief besluit

Het IPO-bestuur (de koepel van provincies) komt vanochtend bijeen om een definitief besluit te nemen over het akkoord. Dat doet het op basis van de reacties van de twaalf provincies. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) telt vrijdag de stemmen van haar achterban. De Unie van Waterschappen komt wellicht ook vrijdag, maar mogelijk pas begin volgende week naar buiten met het oordeel van de waterschappen.

 

Principiële bezwaren

Ook de provincies Utrecht en Drenthe hebben, evenals de andere provincies die hun standpunt naar buiten hebben gebracht, principiële bezwaren tegen de inbreuk op de autonomie en de open huishouding van de provincies. In tegenstelling tot Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant stemmen Drenthe en Utrecht desondanks wel in met het akkoord, zoals ook Zeeland dat al eerder deed. 

 

Regelen bij nadere uitwerking

De Utrechtse gedeputeerde Van Lunteren wil dat het IPO zich bij het kabinet hard gaat maken voor het afschaffen van de maximering van het rijksbudget voor het btw-compensatiefonds. Dit zou bij de nadere uitwerking van het akkoord kunnen worden geregeld, meent het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten.


Provinciefonds meer dan voldoende gekort

Als provincies en gemeenten meer btw terugvragen dan het rijkspotje bevat, wordt dat verrekend via het provincie- en gemeentefonds. De korting op het provinciefonds die nu al wordt doorgevoerd – mede door het handhaven van het btw-compensatiefonds – is voor de provincie meer dan voldoende. De korting wegens het niet-afschaffen van het btw-compensatiefonds bedraagt voor Utrecht, op basis van de huidige inschattingen, circa drie miljard euro vanaf 2015. Die komt bovenop de korting van twee miljoen op het provinciefonds vanaf 2014, omdat provincies de btw-verhoging van 19 naar 21 procent zelf moeten bekostigen, zo schrijven GS in hun brief aan de Utrechtse Staten.

 

Intrekken of verwerpen wetsvoorstellen

Het Drentse college vindt onder meer dat de sanctieregeling uit de Wet Hof geschrapt moet worden. Ook het plafond voor het btw-compensatiefonds moet van tafel. Na een lange zit in de Drentse Staten is woensdag besloten om evenals GS met het akkoord in te stemmen. Via een motie hebben GS wel de opdracht gekregen het kabinet te bewegen om het voorstel voor de Wet Hof en het schatkisbankieren in te trekken. Als dat niet lukt, moeten Tweede en Eerste Kamer worden overgehaald de wetvoorstellen te verwerpen. De wetsvoorstellen zijn in strijd met de beginselen van de decentrale eenheidsstaat vanwege de ongeoorloofde inbreuk op de autonomie van provincies, zo stellen PS in hun motie.


Wensenlijst

Utrecht en Drenthe zijn niet de enige provincies die met een wensenlijst komen. Ook Gelderland heeft –  onder meer − grote moeite met het btw-declaratieplafond. Dat was voor het Gelderse college een van de vele redenen om juist wél tegen het akkoord te stemmen.

 

Tegenstemmers

Het aantal gemeenten dat laat weten het akkoord te verwerpen groeit nog steeds. Zo hebben woensdag onder meer Zwolle, Leusden, Drimmelen, Druten,  Steenwijkerland, Tytsjerksteradiel tegen gestemd. Den Bosch, Hendrik-Ido-Ambacht, Best, Veldhoven en Leeuwarden hebben wel ingestemd. Utrecht neemt vanmiddag een besluit.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nick op
"Van de kant van het kabinet is expliciet aangegeven dat het akkoord niet verder onderhandelbaar is. Dit betekent dat gemeenten, provincies en waterschappen alleen ja of nee tegen het akkoord kunnen zeggen. Amenderen heeft geen zin."
Al die "JA MAAR" stellingnames hebben dus geen enkele zin. "JA MAAR" is dus NEE.
Zeg dan ook gewoon NEE tegen het dictaat van het ministerie.