of 65378 LinkedIn

Pechtold twijfelt aan bestuurskracht gemeenten

D66-lijsttrekker Alexander Pechtold heeft niet zo’n hoge pet op van de bestuurlijke kwaliteit op lokaal niveau. Veel gemeenten hebben nauwelijks bestuurskracht.

D66-lijsttrekker Alexander Pechtold heeft niet zo’n hoge pet op van de bestuurlijke kwaliteit op lokaal niveau. ‘Veel gemeenten hebben nauwelijks bestuurskracht’, zegt hij in een interview met Binnenlands Bestuur.

Ondemocratisch

Als het aan D66 ligt, gaat het mes niet alleen in het aantal provincies, maar ook in het aantal gemeenten. Van de huidige 415 gaat het wat de partij van Pechtold betreft naar zo’n 200 gemeenten. ‘Het gaat ons om bestuurskracht. Veel gemeenten hebben die nauwelijks. Vaak wordt dat verhuld door allerlei ondemocratische gemeenschappelijke regelingen. De burger heeft echter helemaal geen invloed op een Wgr, Wgr-plus of andere arrangementen die gemeenten sluiten.’

 

Op sterven na dood

‘De grootste angst zit vaak bij politici. Daarom gaan dit soort discussies altijd traag en wordt het zeer emotioneel gebracht. Alle partijen en alle coalities praten er al decennia over, maar tot op heden is er niets wezenlijks veranderd. Ook dit kabinet heeft niet geleverd. Donner niet, Spies niet. Dat irriteert me. Kabinetten komen telkens met plannen, waardoor er veel onrust is. En ook al zijn gemeenten op sterven na dood, toch gaat een herindeling dan niet door. Dat moet echt tot het verleden behoren.’

Dat er zo weinig meters worden gemaakt, komt door het jarenlang in Den Haag gebezigde credo dat je herindeling niet moet opleggen. ‘Het begrip "het moet van onderop komen" is wel mooi, maar dan moet het wél komen. Je kunt gemeenten dwingen om in twee jaar tijd kenbaar te maken of ze die taken aankunnen. En dan niet alleen door taken die ze zelf niet aankunnen in die ondemocratische gemeenschappelijke regelingen te proppen.’

 

Twee  jaar

D66 wil dat in elke gemeente wordt getoetst of zij de taken waar zij voor staat, naar behoren kan uitvoeren. Als dat niet kan, moet de gemeente met herindelingsvoorstellen komen. Voor het opschalingsproces krijgen gemeenten twee jaar de tijd’, zegt hij.

 

Vier landsdelen

Wat de provincies betreft, wil Pechtold toe naar vier tot vijf landsdelen, te beginnen met de vorming van een Randstadprovincie. Daarna volgen wat hem betreft van onderop noord, oost en zuid. ‘De landsdelen – waarin de waterschappen opgaan – worden krachtige besturen die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening, water, economie en verkeer en vervoer. In Denemarken heeft men een vergelijkbare vernieuwing in twee jaar tijd gedaan, dat was een ongelooflijk succesvol proces.’

Naast een krachtiger bestuur, levert de vorming van landsdelen besparingen op. ‘Onze voorstellen voor de hervormingen van het provinciale en lokale bestuur leveren tot 2017 een besparing op van naar schatting 700 miljoen euro.’

 

Het complete interview met Alexander Pechtold is te lezen in Binnenlands Bestuur van vrijdag 31 augustus.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door regine op
Ik zou vooral willen weten welk probleem nu precies wordt opgelost, want 'niet bestuurskrachtig' is wel erg vaag. Ook ben ik benieuwd naar de onderbouwing van de bezuiniging van 700 miljoen. Jammer voor D66, maar openbaar bestuur is relatief erg goedkoop en de kosten ervan moeten niet worden verward met de bedragen die via overheden worden herverdeeld. Voorts is Denemarken onvergelijkbaar met NL vanwege het ontbreken van provincies met inhoudelijke taken. Het proces was een succes, de uitkomst niet. Ga het ze vragen!
Door fred op
Maak je toch niet zo druk op deze aardbol. Wij mensen zijn maar een tussenschepsel. Binnen nu en 100 jaar zal 100% van de wereldbevolking eraf geschud worden en we mogen blij zijn dat 0,00001% het overleefd. Dan mag het mensdom misschien opnieuw beginnen maar persoonlijk denk ik dat het dan helemaal gedaan is. Ik hoop dat ik het mis heb.
Door Mr. F. Breure (Juridisch beleidsadviseur) op
Ik steun -als VVDer- de 'D66 opvattingen over gemeentelijke en provinciale herindelingen. Alleen: de genoemde niet-vrijblijvende bestuurskracht-toets moet worden uigevoerd door het naast hogere bestuursorgaan (provincie/Rijk). Verder moet tegelijkerijd wettelijk het doel van samenwerkingsregelingen worden beperkt tot beleidsuitvoering, en niet meer beleidsvorming.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Ten aanzien van de problematiek heeft Pechtold gelijk. Ten aanzien van de oplossing heeft hij dat niet. Beter zou het zijn de provincies kleiner te maken. Taken waar gemeenten te klein voor zijn kunnen dan worden afgestoten naar die regioprovincies omdat die wel beschikken over voldoende bestuurskracht. Gemeenten kunnen zich dan beperken tot de taken die dicht bij het dagelijks leven liggen, die zij vanwege hun schaal effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Bovendien verhoogt dit de democratische legitimiteit waar Pechtold en de andere volgelingen van Van Mierlo zich altijd zo druk over maken, terwijl met zijn oplossing het bestuur steeds verder van de inwoners af komt te staan.
Door Peter Riedijk (wethouder D66 gemeente Cromstrijen) op
Als de heer Willemsem zich nog steeds afvraagt waar het niet goed gaat is dat nu net waar Pechtold op doelt. Niet weten wat er werkelijk aan de hand is maar wel grote woorden gebruiken. Een beetje PVV stijl?
Niet willen en kunnen zien waar het slecht gaat of vindt de heer Willemsen dat het nu zo goed gaat in ons gemeenteland? Een paar uitzonderingen zijn er altijd, maar de meeste gemeenten hebben grote financiele problemen, inderdaad mede door een krachteloos en zwalkend gedogend landsbestuur de laatste jaren. Ik ben blij dat er genoeg politici van verschillende partijen zijn die wel verantwoording durven te nemen zonder op afstand te gedogen!
Door Surink (Raadslid) op
D66 zou eerst naar de eigen gemeentelijke daadkracht moeten kijken. Veel grote woorden voor zo'n in gemeentelijk relatief kleine partij. Bescheidenheid siert de mensen. Bij het beplakken vanonder verkiezingsborden is D66 een van die partijen met 3 posters of meer. Pechtold is een meester om naar de splinter in andermans oog te kijken.
Door M. Breugelmans (strategisch adviseur) op
Hier laat Pechtold zien waarom de politiek ongeloofwaardig is geworden. Zijn eigen partij is er niet in geslaagd (vanuit het kabinet) de benodigde bestuurlijke vernieuwing door te voeren en nu gooit hij het maar op het bordje van een ander neer. Daarnaast is zijn (waarde)oordeel over kleinere overheden tenenkrommend en beneden alle peil. Juist en vooral omdat het verwijt vooral politici kan worden gemaakt dat de bestuurskracht op alle niveaus is afgenomen. Zij belemmeren een voortvarende en constructieve samenwerking bovenlokaal en bovenregionaal. Politieke partijen slagen er niet in om vanuit de verschillende werk- en denkniveaus (lokaal - provinciaal - landelijk) intern binnen de partij tot een gezamenlijke visie en aanpak te komen. Afstemming binnen politieke partijen ontbreekt volledig en van een eengezinde kijk op bestuur en bestuurskracht binnen politieke partijen is in het geheel geen sprake. Ook bij D'66 niet. Daar laten ze de kans op verdere versterking van de bestuurscultuur en -structuur liggen. Zolang bestuurskracht, daadkracht en lef bij politici ontbreekt mogen lagere overheden geen verwijten worden gemaakt. Het is zelfs te roemen dat er lokaal en regionaal samenwerkingen ontstaan die er toe leiden dat de overheid efficienter en daadkrachtiger kan opereren. Daarin laten gemeenten zien Den Haag niet nodig te hebben!!! En als ik het commentaar van Pechthold lees, kan dat voorlopig ook maar beter zo blijven.
Door Eric van Deursen (ambtenaar) op
sorry, typefout = uiteraard Burger
Door Eric van Deursen (ambtenaar) op
Ben het wel eens met Pechtold. Het overgrote deel van kleine gemeenten (-50.000) wordt bestuurd door goedbedoelde amateurs die eigen belang (en ego) voorop hebben staan maar geen enkel idee hebben waarover ze praten. Niemand heeft een idee over het vraagstuk hoe we de zorg om de nurger heen zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Er is alleen een idee over morgen, na morgen is een groot vraagteken. Meer in de lijn van, als je er niet over praat, dan is het er ook niet.
Door Alfred op
Tja..... Dus je hevelt eerst taken over, omdat het rijk of de provincie het niet goed genoeg zouden doen, en dan zeg je dat een gemeente te weinig bestuurskracht heeft! Dat gemeenten het in een wgr+ regeling proberen op te lossen, zeg maar mini provincies, heeft te maken met dat overhevelen van te veel en ingewikkelde taken.

De vraag is altijd welk probleem lost men op en hoe is het probleem onstaan.

Met grotere gemeenten komt de overheid nog verder weg te staan van de burger. Dat wilde D66 toch juist niet?