of 64204 LinkedIn

Passieve gemeenten aanspreken op vluchtelingenbeleid

De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil regiotafels oprichten om gemeenten te laten samenwerken voor de opvang en uitplaatsing van vluchtelingen. Ook kunnen lakse gemeenten op deze manier op de vingers worden getikt.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat er regionale regietafels worden opgericht om de vluchtelingenproblematiek het hoofd te bieden. Gemeenten moeten hierin onderlinge afspraken maken over de opvang van vluchtelingen. Door monitoring moet ook duidelijk worden welke gemeenten achterblijft in haar verantwoordelijkheid. Deze gemeenten moeten daar vervolgens op worden aangesproken. De VNG wil deze en andere maatregelen opnemen in het Bestuursakkoord Vluchtelingen met het Kabinet.

Doorstroom belemmerd
Er zitten op dit moment 44 duizend asielzoekers in de AZC’s, waaronder 16 duizend statushouders die op een woning wachten. Doordat deze groep in de wacht staat wordt de doorstroom van nieuwe vluchtelingen belemmerd. Hierdoor moeten gemeenten voor noodvoorzieningen zorgen en soms zelfs voor crisisnoodopvang. Het Kabinet heeft de gemeenten gevraagd om deze problematiek ‘schouder aan schouder’ op te pakken. De VNG komt nu met mogelijke oplossingen.
 
Samenwerken het effectiefst 

‘De bijdrage van gemeenten is het meest effectief indien gemeenten samenwerken in de keten crisisopvang, noodopvang, AZC, de zelfzorgarrangement-regeling en huisvesting statushouders,’ schrijft de VNG in haar voorstel. Met het zelfzorgarrangement wordt het tijdelijk onderdak verlenen aan vergunninghouders die nog niet zijn uitgeplaatst bedoeld. Verder wil de VNG dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de keuze om tot opvang over te gaan, in samenspraak met hun bewoners. ‘Gemeenten maken in onderling overleg afspraken over de aanpak, begeleiding, opvang en huisvesting van vluchtelingen. Dit op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijk leiderschap. Hierbij zijn verschillende vormen van coördinatie mogelijk die aansluiten bij de betreffende regio,’ stelt de VNG.

Voorzitter
De regio moet zelf een voorzitter aanwijzen. Dat kan de voorzitter van de Veiligheidsregio zijn, maar ook bijvoorbeeld de provincie. Per regietafel is er één aanspreekpunt voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De regietafels moeten landsdekkend worden ingericht en bestaan uit één of meerdere veiligheidsregio’s.

Onderhandelaarsakkoord
De VNG hoopt op 27 november een onderhandelaarsakkoord te sluiten met het Kabinet. Een week later worden de resultaten tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd en zal er over worden gestemd. In Januari 2016 neemt de VNG een definitief besluit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners