Verwarring

Dat leidde hier en daar tot verwarring, bleek uit de evaluatie die TNS-NIPO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte. 'De kleur blauw past gevoelsmatig beter bij water', meldde een aantal gemeenten. Het is voor het ministerie geen aanleiding geweest om daarover iets op te nemen in de instructie die elke gemeente toegezonden krijgt voor de organisatie van verkiezingen. 'Blauwe papieren die per ongeluk in de groene stembus terechtkomen, worden bij het tellen van de stemmen alsnog op de goede stapel gelegd', aldus de Kiesraad. (ANP)