of 62236 LinkedIn

Particulier initiatief redt Petruskerk

De monumentale Petruskerk werd in 2005 aan de eredienst onttrokken. ‘Het bisdom Den Bosch, waar Vught onder valt, had slechte ervaringen met een andere leegstaande kerk die tot een soort partycentrum was omgebouwd’, zegt de Vughtse wethouder Wilbert Seuren (openbare ruimte, D66).

De monumentale Petruskerk in het hart van Vught wordt niet gesloopt maar museum en bibliotheek. Een bewonersinitiatief om vier nevengebouwen van de kerk commercieel te verhuren, bleek de uiteindelijke succesfactor. 

Pacht
De verwachte huuropbrengst bedraagt jaarlijks ruim twee ton, zonder dat de door het kerkbestuur geëiste ‘maatschappelijke functie’ zelf gevaar loopt. De nieuw opgerichte vennootschap DePetrus hoeft het uit 1881 stammende kerkgebouw en de omliggende grond niet te kopen. Zij krijgt die van het kerkbestuur voor vijftig jaar in pacht. Dat maakt exploitatie eenvoudiger.

Partycentrum
De monumentale Petruskerk werd in 2005 aan de eredienst onttrokken. ‘Het bisdom Den Bosch, waar Vught onder valt, had slechte ervaringen met een andere leegstaande kerk die tot een soort partycentrum was omgebouwd’, zegt de Vughtse wethouder Wilbert Seuren (openbare ruimte, D66). ‘Het stelde zich op het standpunt: geen kerkelijke functie voor de Petrus, dan ook geen gebouw meer.’ Sloop dreigde.

Riskant
Een ambitieus plan van een woningcorporatie om in de kerk niet alleen een museum en een kerk maar ook de plaatselijke muziekschool onder te brengen, strandde voortijdig. ‘Het financiële plaatje was te riskant’, zegt Seuren. ‘Het kwam erop neer dat wij als gemeente al ons vastgoed dienden te verkopen en de opbrengst in de kerk moesten steken. En dan maar hopen dat het aanvullende subsidieverzoek van jaarlijks 80.000 euro genoeg zou zijn.’

Coulant
Door het schrappen van het plan dreigde Vught een door de provincie Noord-Brabant ter beschikking gestelde renovatiesubsidie van 2 miljoen euro mis te lopen. Gelukkig, zegt Seuren, ging de provincie soepel met de harde renovatie-deadlines om. Dat gaf het bewonersinitiatief onder leiding van enkele lokale ondernemers de kans hun nieuwe plan uit te werken.

Juridische sferen
Afgelopen voorjaar dreigde de herbestemming van de Petruskerk alsnog mis te lopen, toen de bibliotheek zich ter elfder ure terugtrok. Ze vreesde de exploitatie in de kerk niet rond te krijgen. Seuren: ‘Om de boel op scherp te zetten hebben we als college gezegd: misschien moeten we met een andere bibliotheek in zee. Het dreigde in juridische sferen terecht te komen. Toen heb ik voorgesteld om iemand van buiten aan te trekken om alle posities te verkennen. Die persoon heeft een paar goeie gesprekken gevoerd en de kansen in kaart gebracht. Nu gáát iedereen er weer voor.’

Energie
Zijn advies aan andere gemeenten met leegstaande kerken: ‘Ga niet zelf financieren, dan komen alle risico’s bij jou. Zoek de energie van het particulier initiatief. Waar zitten in je gemeente de verbindende krachten en zijn die bereid hun nek uit te steken?’ En hou als gemeente in het uiteindelijke herbestemmingsproces een oogje in het zeil. Want, stelt Seuren: ‘Als het onverhoopt misgaat, kijkt de bevolking toch als eerste naar jou.’

Lees de hele reportage over de herbestemming van de Petruskerk in BB25. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Smeets (voorzitter Vughts Museum, oud-secretaris Stichting tot behoud van de Petruskerk) op
Het geheugen is selectief. Ga eens naar www.vughtsmuseum.nl en lees 'Er viel wat kalk uit het plafond'.
Door Toine van de Ven (Raadslid PvdA-GroenLinks Vught) op
Dit is een vrij eenzijdige weergave van het proces rondom de Petruskerk in Vught. Er zouden meer bronnen dan enkel de wethouder geraadpleegd moeten worden.
Allereerst is er vanuit overheden (inclusief gemeente) wel een grote financiële bijdrage geleverd. Ook garandeert de gemeente huurinkomsten van de gesubsidieerde instellingen die in de kerk komen voor de komende 10 jaar.
Verder moest het plan van de woningcorporatie - dat inderdaad losse eindjes kende, evenals het particulier initiatief trouwens - nog financieel verder onderbouwd worden. Maar het college had er al negatief over geoordeeld en zag geen meerwaarde in extra tijd (want die zou er niet zijn).
Daarnaast heeft college proces niet altijd gestimuleerd, maar ook gefrustreerd. Het dreigende juridische proces waar de wethouder over spreekt, kwam juist door een interventie van het college. Ze koppelden de subsidie van de bestaande bieb aan een verplichte verhuizing naar de kerk.
Tot slot is het maar zeer de vraag of de gemeente hiermee vrij is van toekomstige kosten Dat stelt de wethouder zeer terecht. Het eerste voorstel om weer extra geld erin te stoppen is immers een half jaar geleden al gedaan. Het wachten is op het volgende verzoek...
Door Jozef Kok (Tensor) op
Voor de goede orde: de subsidie kwam grotendeels van de rijksoverheid (1.8 miljoen) en maar voor 2 ton van de provincie. Beide dank zij de vereende inspanningen van het CDA op alle drie overheidsniveaus.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners