of 59185 LinkedIn

Overlastgevende asielzoekers in aparte opvang

Er moet een aparte, sobere opvangvoorziening komen voor asielzoekers die overlast veroorzaken. Bewoners van asielzoekerscentra die zich schuldig  maken aan discriminatie, bedreiging of intimidatie kunnen dan worden geïsoleerd en bestraft voor hun gedrag en andere asielzoekers kunnen daardoor veilig in de opvang verblijven. Dit schrijft staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer.

Er moet een aparte, sobere opvangvoorziening komen voor asielzoekers die overlast veroorzaken. Bewoners van asielzoekerscentra die zich schuldig  maken aan discriminatie, bedreiging of intimidatie kunnen dan worden geïsoleerd en bestraft voor hun gedrag en andere asielzoekers kunnen daardoor veilig in de opvang verblijven. Dit schrijft staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer.

Dagelijkse meldplicht

De staatssecretaris komt met deze maatregel tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. In zijn brief schrijft Dijkhoff dat het strengere, sobere regiem bijvoorbeeld kan bestaan uit een dagelijkse meldplicht in plaats van een wekelijkse, het schrappen van zakgeld en verplichte deelname aan bijeenkomsten die gericht zijn op gedragsverandering. Dijkhoff wil hiermee niet alleen de daders aanpakken, maar ook de veiligheid en het welzijn van andere asielzoekers in de opvang beter waarborgen. Overlastgevende asielzoekers overplaatsen naar een aparte voorziening is een sanctiemaatregel die naast bestaande sancties wordt ingevoerd. Zo kan het COA al opvang ontzeggen of leefgeld inhouden.

Veilige plek
Behalve het overplaatsen van overlastgevers, wil Dijkhoff ook dat er een opvanglocatie komt voor kwetsbare personen, bijvoorbeeld in een aparte vleugel van de opvangvoorziening. Die opvang moet wel tijdelijk zijn. Daarmee geeft Dijkhoff gehoor aan een door de Tweede Kamer aangenomen motie om, als de veiligheid van het individu in het geding is, een veilige plek te bieden.

Interne sancties
Dijkhoff schrijft dat iedereen in Nederland zich moet houden aan de wet en de Nederlandse normen en waarden moet respecteren. Dit geldt ook voor asielzoekers. Om het verbod op onaanvaardbaar gedrag zoals discriminatie, bedreiging of intimidatie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen, heeft het COA de interne sanctiemaatregelen aangescherpt. Het COA zal in die gevallen in beginsel de opvang voor een periode van een week ontzeggen. Ook kunnen eventuele strafrechtelijke maatregelen volgen. Bij vermoedelijke strafbare feiten wordt altijd de politie ingeschakeld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door norma op
Aparte opvang is natuurlijk prima. De reis er naar toe, per boot, of trein, naar gelang men belieft, duurt wel een paar dagen. Peggol of Spektrui kan dan als kapitän dan gelijk mee.
Door johannes (ambtenaar) op
Jammer dat je deze mensen niet kan uitzetten. Als je je niet kan aanpassen heb je niets te zoeken in Nederland. Wat dat betreft neemt de politiek een te afwachtende houding aan, verander desnoods de wet.
Door Janneke op
Ook geen gevangenis, kost geld. Ook de extra cursus kost geld. Als je na een week in aparte opvang nog niet hebt begrepen dat je hier een gast bent, dan meteen uitzetten.
Naar Turkije bijvoorbeeld.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Als 'vluchtelingen' zich in een AZC niet weten te gedragen is het voor mij volstrekt duidelijk: een enkeltje terug naar oorlogsgebied.
Door Pierre (ambtenaar) op
Indien een gast in mijn huis zich niet weet te gedragen naar mijn normen en waarden, stuur ik hem, na hem gewaarschuwd te hebben, het huis uit.
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Maar zo'n aparte opvang voor overlastgevende en strafbarefeitenplegende asielzoekers hebben we toch al?

We noemen het nu: een gevangenis.

Of treed ik nu weer op allerlei islamminnende teentjes?