of 63428 LinkedIn

Overheidsinfo is een recht, geen gunst

GroenLinks komt met een initiatiefwetsvoorstel om de openbaarheid van bestuur te verruimen. De huidige WOB heeft volgens Peters van de partij veel mankementen.
9 reacties
GroenLinks komt met een initiatiefwetsvoorstel om de openbaarheid van bestuur te verruimen. De huidige Wet Openbaarheid van Bestuur heeft volgens Mariko Peters van de partij te veel mankementen. Zij heeft ook geen hoop dat de minister van Binnenlandse Zaken daar iets aan verandert, zei ze vrijdagmorgen.
Pottenkijkers
,,Donner roeit tegen de tijdsgeest in en vindt burger en pers maar lastige pottenkijkers. Maar juist in het digitale tijdperk gooit een bestuur dat zijn burgers vertrouwt de luiken open, niet dicht."

Langste termijn
Nederland heeft ook al één van de langste termijnen ter wereld voor behandeling van burgerverzoeken om informatie, klaagt GroenLinks. ,,Gemeenten vragen er bovendien vaak geld voor. Veel informatie is ook uitgesloten van openbaarheid, zoals onwelgevallige rapporten van deskundigen of prestaties van private partijen die publieke taken uitvoeren."

Controleren
Peters: ,,Treinvervoer, bijzonder onderwijs, energieleveranties of thuiszorg zijn publieke taken die met publiek geld worden betaald en ook dan moeten burgers en media kunnen controleren hoe ons geld wordt besteed. Veel onvoorzichtig bestuurlijk handelen blijft ook oncontroleerbaar doordat contra-expertise uit de openbaarheid wordt gehouden, zoals bij de mislukte inrichting van de databank vingerafdrukken, de Catshuisbrand, de HSL-aanbesteding of de oorlog in Irak."

Gratis
Ze wil dat toegang tot overheidsinformatie 'een recht in plaats van een gunst' wordt. Die informatie moet ook sneller en gemakkelijker beschikbaar komen en gratis zijn bovendien. Uitzonderingen moeten tot een minimum worden beperkt.

Informatiecommissaris
Peters stelt ook de aanstelling voor van een informatiecommissaris. De functionaris moet de burger helpen die op zoek is naar openbaarheid en ook ambtenaren trainen in het geven van meer openheid. Een dergelijke commissaris bestaat al in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, aldus Peters.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door D. van Arum (adviseur) op
Dat de overheid en aan haar verwante onderdelen zoals het UWV de gevraagde informatie gratis ter beschikking stelt is helaas een fabeltje. Het UWV rekent € 0,10 per fotokopie.
Door Jan op
De huidige WOB gaat al uit van "alles is openbaar, tenzij.." En de uitzonderingen zijn duidelijk omschreven. Dus gewoon de wet toepassen, zou ik zeggen. En bij voorkeur alles wat openbaar is via internet al toegankelijk maken. Alleen tot die tijd nog een oplossing zoeken voor al die mensen die, door bijv. alle gemeenten aan te schrijven, op een gemakkelijke wijze een scriptie of boek willen schrijven of - nog erger - geld proberen te verdienen aan te laat beantwoorde - vaak vermonde - WOBverzoeken (via de Wet Dwangsom).
Door Peter Westerhof (Projectmanager overheids-ICT) op
Peters trapt hier een onvoorstelbaar aantal deuren in.
Overheidsinformatie was *altijd* al gratis en was altijd al toegankelijk voor de burger.
Probleem is dat de overheid zijn eigen regels niet kent c.q. zich daar niet aan wenst te houden.
Daarover zijn beide Kamers de afgelopen decennia oorverdovend stil gebleven.

Alleen al het voorstel tot het aanstellen van een informatiecommissaris is dan ook ronduit bedroevend en eigenlijk een gotspe.

Dat staat verder geheel los van de genoemde geprivatiseerde overheidstaken. Maar daar komt dan ook een onderzoek naar. Met een nu al bekende uitslag.
Door Alex (jur. adviseur, ex-ambtenaar) op
@Jan. Jarenlang ben ik gemeenteraadslid geweest. In 1966 vonden wij al dat openbaar bestuur transparant zou moeten zijn. Er zijn inderdaad nog steeds politieke partijen die zichzelf erg belangrijk vinden. Dat betekent nog niet dat in het politiek bestuur een overgrote meerderheid niet voor openbaarheid is. Je reactie is wel erg generaliserend.
Door Jan Kijlstra (burger) op
Grappig, vier reacties. Drie van adviseurs, één van een beleidsmedewerker. Een beleidsmedewerker is natuurlijk ook een (ambtelijk) adviseur.. En zo, in een notedop, is het probleem tot overzichtelijke proporties teruggebracht: de niet-ambtenaren kunnen nog zo veel willen, de ambtenaren bepalen wat ze krijgen. En dat is, in het geval van openbaarheid van overheidsinformatie,
altijd te weinig. Want er zit een ander aspect aan: delen van informatie betekent delen van kennis. En de doorsnee ambtenaar ervaart dat als verzwakking van de eigen positie. En anders zijn of haar politieke bazen wel. Want de doorsnee politicus heeft een broertje dood aan openbaarheid.
Dus wordt die beknot. Mensen die daar niet mee uit de voeten kunnen worden geen ambtenaar. Perfect geregeld, toch.
Door Alex (jur. adviseur, ex-ambtenaar) op
Prima idee, inderdaad niet denken in beperkingen maar in mogelijkheden. Laat het openbaar bestuur een voorbeeldfunctie vervullen voor bepaalde sectoren in het bedrijfsleven. Misbruik ? Daar zou ik mij niet druk om maken, want misbruik is immers nooit uit te sluiten. En transparantie is juist de ultieme remedie hiertegen.
Door Ronald van Eerten (adviseur) op
Bij modern openbaar bestuur behoren transparante toegankelijke uitvoeringsorganisaties met dito overheidsinformatie (open data). In de huidige informatiemaatschappij is informatie ook een bron van rijkdom. Dat vraagt toegankelijkheid en toepasbaarheid. Filosofisch: niet denken in beperkingen maar in mogelijkheden
Door Hans Bogers (Beleidsmedewerker) op
Het is dan wel te hopen, dat er ook maatregelenworden genomen tegen het misbruik maken van dit recht
Door Ron Bloksma (informatieadviseur) op
Goed inititatief. Lever de WOD! De Wet op Open Data.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners