of 64231 LinkedIn

Overheid houdt corrupte ambtenaren hand boven hoofd

De overheid doet bijna geen aangifte tegen eigen ambtenaren die fraude of diefstal plegen of corrupt zijn. RTL Nieuws bericht daarover zaterdag. Het nieuwsprogramma onderzocht 934 integriteitschendingen bij 19 overheidsinstellingen. Honderden daarvan zijn mogelijk strafbare feiten.
11 reacties
De overheid doet bijna geen aangifte tegen eigen ambtenaren die fraude of diefstal plegen of corrupt zijn. RTL Nieuws bericht daarover zaterdag. Het nieuwsprogramma onderzocht 934 integriteitschendingen bij 19 overheidsinstellingen. Honderden daarvan zijn mogelijk strafbare feiten.
Corruptie
Het gaat dan bijvoorbeeld om een medewerker van het Openbaar Ministerie (OM) die een ambtsmisdrijf pleegde toen hij vorig jaar informatie lekte over een verdachte pedofiel. Een ander voorbeeld is een ambtenaar van Verkeer en Waterstaat die een bevriende ondernemer opdrachten gunt en zich daarmee schuldig maakt aan corruptie.

Aangifteplicht
Corruptie en het lekken van informatie door ambtenaren zijn strafbare feiten. Maar de overheid stapte in beide gevallen niet naar de politie. Voor ambtenaren geldt wel een aangifteplicht als zij een vermoeden van een strafbaar feit van een collega hebben.

Zware schendingen
Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat het 411 keer gaat om zware schendingen en mogelijk strafbare feiten. De overheid deed van 36 integriteitschendingen aangifte.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank op
Het is niet zo verwonderlijk dat de 'klokkenluiders' regeling zo lang op zich laat wachten. Het is binnen Openbaar Bestuur gewoon niet in hun belang om in eigen vlees te snijden. Kennelijk is besturen in dit land erg moeilijk, en lijken de verlokkingen van fraude en corruptie erg voor de hand liggend te zijn. De scheidslijn wat kan en wat niet meer kan is het domein geworden van ieders eigen integriteit.. en dat blijkt eens te meer een rekbaar begrip.. erg rekbaar bij sommigen. En dat moeten Openbare bestuurders en ambtenaren extra beschermd worden. Niet tegen zichzelf, maar vooral tegen die mensen die deze misstanden aan de kaak willen stellen.. de klokkenluiders dus.
Door Hans op
Heel simpel op te lossen. Verplicht aangifte wettelijk regelen want tegen corrupte ambtenaren moet altijd worden opgetreden!. En regel nu ook eens een klokkenluidersregeling goed. Waarom realiseren we dit soort ogenschijnlijk eenvoudige zaken toch zo moeizaam?
Door Henri Okken (Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.) op
Klokkenluider doet aangifte tegen Hoogeveens college en Raadsleden. Vanaf de jaren 80 maakt het Gemeente bestuur, provincie Drenthe en Raadsleden zich schuldig aan strafbare delicten. politie Drenthe die zich voor het karretje laat spannen,van de Hoogeveense bestuurders en het spel mee spelen!. Ramen en deuren blijven gesloten, een oplossing is niet in zicht. De maat is vol!, de bewijzen spreken boekdelen. Raadsleden die al die jaren op de hoogte zijn van corruptie,verschuilen zich. Dat zijn onze democratie's gekozen bestuurders!. De onderste steen boven, desnoods tot het Europese hof!. Vriendelijke groet, H. Okken.
Door C. Bloom op
Het gaat hier om Politie, welke zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. manipulatie tegen dreigend aan, ontnemen van mijn Burgerrecht. Leugens gepaard gaande met het misbruiken van de wet: "Kunt u dit bewijzen? "U bent lekker toch alleen. Geen aangiften willen aannemen, ik wordt geboycot,omdat ik ze allemaal te goed door heb. Integriteitsschendingen te over, maatjespolitiek, papierhandel, verhalenbundels, maar rechtvaardigeid Ho...maar. Kortom geen enkel Burgerrecht.
Vernedring op vernedering.Organisaties die met elkaar moeten samenwerken gaan voor eigenbelang, maar niet voor het recht.Gaan we ooit iets veranderen???
Door Wim den Boer (gepensioneerd en maatsch. actief) op
Is het zo gek dat er niet snel tot een strafzaak wordt overgegaan? Het is maar hoe je het bekijkt, principieel of pragmatisch. Principieel moet tot aangifte worden overgegaan, maar door de lange procedure daarna kost xx jaar doorbetalen. Is dat dan wel aanvaardbaar? Publicitair een spagaat. Misschien is het beter als iemand dus 'vrijwillig' weggaat?
Door willem van Buren (burger) op
Doofpottaktieken, vriendjespolitiek, machtsmisbruik, 'streetking' gedrag politieagenten, etc. Het is van alle tijden. De goeden zullen altijd onder de kwaden blijven lijden. En daarvoor hoef je niet in Griekenland te wonen.
Door Joschke op
Spijkers heeft gelijk. Er is heel veel corruptie bij het OM. Ina Post en Lucia de Berk werden veroordeeld op door het OM gevormde dossiers. In hoger beroep bemoeit een advocaat-generaal zich daarmee. maar in de dossiervorming wordt ontlastend materiaal buiten het dossier gehouden. Achteraf bleek dat deze twee vrouwen onschuldig zijn. Kortom, dit is een vorm van corruptie: gericht zijnde op een veroodeling en niet op waarheidsvinding.

Maar ook een art. 12 is een wassen neus. Twee jaar geleden starte ik een art. 12 procedure op. Ik was veroordeeld via een officier van justitie die ontlastend materiaal verdonkermaande (= corruptie). Het enige wat ik kon doen was een tegenaangifte tegen degene die mij voor het gerecht daagde. Maar deze werd geseponeerd door dezelfde officier van justitie die mij had gedaagd (= niet integer en een vorm van corruptie). Het OM werd vertegenwoordigd door een advocaatgeneraal die niet inging op de argumenten maar de rechtszaak overdeed. Gevolg: sepot was uiteraard terecht.

Verleden jaar deed ik weer aangifte. Maar de betrokken rechercheur had er geen zin in en verknalde mijn aangifte. En passant vermelde hij onder hetzelfde pv-nummer een verzonnen belediging van een OM-medewerker waardoor min aangifte niet meer serieus werd genomen. Hij stuurde bewijsmateriaal niet mee. Gevolg sepot wegens gebrek aan bewijs. Dit is een vorm van corruptie, maar de politie dekt elkaar...

Wederom art. 12. Zit daar dezelfde advocaatgeneraal. Ik was woedend en dan is er geen respect voor een mr. in de rechten die geen respect heeft voor de burger. Omstandig het hof uitgelegd dat deze man de boel belazerd. En dan riedelt hij zijn deuntje. Sepot is terecht, de politie had de aangifte niet kapotgemaakt. Leugen op leugen gestapeld...Maar hij moest toegeven dat het dossier inderdaad niet compleet was, maar hoe je dan het sepot kunt verdedigen? Deze man, dorst mij niet meer aan te kijken. En dat moet dan de rechtsstaat vertegenwoordigen. CV-bouwers zijn het: veroordelingen die tellen. Niet waarheidsvinding. Op verjaardagen kunnen vertellen dat men een seriemoordenares heeft weten veroordeeld te krijgen. Maar met leugens...

Maar of je een art. 12 alsnog wint? Maakt niets uit, want dan krijgt het OM de opdracht tot vervolging over te gaan. Hetzelfde OM dat seponeerde. Zij vormen het dossier en kunnen dan vrijspraak eisen... Dit is een vorm van corruptie...

Dit is ook de reden dat steeds meer Nederlanders niet zozeer de politie beschimpen -want zij worden aangestuurd door het OM- of de rechters wereldvreemd vinden met hun soms rare vonnissen. Nee, de rotte appels zitten bij het OM, die wanneer het hun uitkomt rustig de boel belazeren door ontlastend materiaal eruit te gooien. En de rechters baseren zich op de stukken in het dossier. Waar is de Nederlandse rechtsstaat?

En nu wil de nieuwe baas van het OM bij raddraaiers de onafhankelijke rechter overslaan. Aanklager en rechter tegelijk. Dit verwacht je in dictaturen,,, Straks zeggen Teeven en Opstelten dat in het kader van de bezuinigingen in het strafrecht de rechters afgeschaft kunnen worden, verdorie de enige vorm van kwaliteitsbewaking die we nog hebben.

Uiteraard geldt deze tirade niet alle officieren van justitie of advocatengeneraal want er zullen ook wel integere personen zijn. Maar een advocaatgeneraal die een proces overdoet om een officier van justitie te beschermen zodat er geen corruptie boven water komt is gewoon corrupt. En dit was het dan weer in Den Haag...
Dit speelde zich allemaal af op het gerechtshof waar Lucia de Berk en Ina Post werden veroordeeld.
Door J.J. Guldemond (Dir. adviesorganisatie) op
Zullen we de kritiek op Griekenland maar een beetje temperen!!!!!!
Door fred spijkers (*** ? ***) op

Vooropgesteld goed werk van RTL, met een nodige kanttekening.

De indruk die gewekt wordt dat het O.M. 'open' zou staan voor corruptie, fraude, verduistering, is m.i. onjuist te noemen.

Mijn ervaringen de afgelopen 27 jaar zijn, dat in ieder geval het Landelijk Parket, de Nat. Recherche, en het O.M. te Arnhem selectief 'open' staan. Een afmoedigingsbeleid mbt BZK, Defensie en justitie zelf scoort informeel hoog.

Zelf heb ik bv. vanaf 1990 to aan 1999 lopen leuren met valsheid in geschrifte van zowel Defensie als Binnenlandse Zaken (nb artsen) onder toeziend ook van Volksgezondheid, van medische Rapportage (zie Een Vandaag 22jun11).

Pas in 1999 erkende de Advocaat Generaal van het Hof na nb een art. 12 procedure, dat hier sprake was van "valsheid in geschrifte, een uitermate kwalijk feit een strafvervolging op zijn plaats" Vervolgens heeft de vml Staatsecretaris van Defensie van der Knaap samen met een Notaris meerdere strafbare feiten aan het gezicht onttrokken, door deze voor 70 jaar na mijn dood in het Nationaal Archief te verbergen.

Daarbij hanteert het O.M NIET zijn ACTIEVE plicht tot vervolging.

Mogelijkerwijs brengen de schijwerpers van de Media op deze misstand hen tot actie.
Dat zou een stuk schelen in toegedaan leed.

Vacatures

Van onze partners